Crowdfunding

Domů 5 Štítek: Kapitálový trh Crowdfunding Crowdfunding, neboli služby skupinového financování, nabízí platformám možnost propojit investory s podniky hledajícími financování, aniž by samy nesly riziko projektů. Poskytujeme komplexní služby od počáteční...

Daňové novinky v oblasti ESOPů

Zdanění zaměstnaneckých podílů a opcí v obchodních korporacích („ESOP“) v České republice podstupuje významné změny, které se odvíjejí od novelizace zákona č. 586/1992 Sb, zákon o daních z příjmů („ZDP“). Volání nejen start-upů tak bylo vyslyšeno, byť s...

Vydávání tokenů

Domů 5 Štítek: Kapitálový trh Vydávání tokenů Věnujeme se strukturování a emisi tokenů, včetně málo častých typů. Zaměřujeme se také na oblasti cenných papírů, kterou je MiCA úzce inspirována. Díky tomu vám pomůžeme v oblasti nové regulace s důrazem na řešení...