Radili jsme: Koupě „Lendlovy sbírky“ 420 plakátů Alfonse Muchy a zapojení investorů

25. 10. 2023

Za KLB Legal jsme poskytli poradenství při koupi tzv. Lendlovy sbírky děl Alfonse Muchy a také při nabídce sbírky veřejnosti. Celý projekt vedl David Kuboň, řídicí partner KLB Legal.

Nákup více než 400 Muchových plakátů realizovala platforma Portu Gallery z investiční skupiny WOOD & Company. Kolekci založil Ivan Lendl, nejlepší tenista své doby. Jeho poradcem a kurátorem sbírky byl přímo syn malíře, Jiří Mucha. Posléze byla sbírka ve vlastnictví Richarda Fuxy, který ji výrazně rozšířil.

Cílem Portu Gallery je nabídnout sbírku investorům, a to již od 1 Kč. Investoři si budou moci koupit podíl na plakátech formou investičních certifikátů.

Právně jsme nastavovali i nabízení plakátů veřejnosti a postavili jej na inovativním prospektu investičních certifikátů. Investiční certifikáty jsou určeny všem typům investorů. Námi připravený prospekt schválila letos Česká národní banka. Čeští investoři tak mají možnost se podílet na národním pokladu.

Myšlenkou celého projektu Portu je demokratizace investování, kterou KLB Legal dlouhodobě podporuje.

Související články

Licence od ČNB

Licence od ČNB

Podnikání na finančním trhu podléhá přísné regulaci na celoevropské úrovni, jejíž hlavním cílem je ochrana investorů. Výkon mnoha činností je podmíněn udělením licence ze strany regulátora, kterým je u nás Česká národní banka. Samotné licenční řízení je pak náročný...

Aktualita k trhu s nevýkonnými úvěry

Aktualita k trhu s nevýkonnými úvěry

Dne 26. ledna 2024 byl v Poslanecké sněmovně schválen návrh zákona o trhu s nevýkonnými úvěry. Nyní tento návrh zákona putuje do Senátu a při hladkém průběhu můžeme očekávat jeho účinnost od 1. července 2024. Zákon transponuje směrnici Evropského parlamentu a Rady...

DLOUHODOBÝ INVESTIČNÍ PRODUKT (DIP) PŘIJAT: Co to znamená?

DLOUHODOBÝ INVESTIČNÍ PRODUKT (DIP) PŘIJAT: Co to znamená?

Nový rok 2024 představil nový produkt III. penzijního pilíře: dlouhodobý investiční produkt. Jde o nový státem podporovaný nástroj, který umožní čerpání daňových výhod investorům, kteří se na kapitálových trzích zajišťují na stáří. O DIPu jsme na našem webu psali již...

Daňové novinky v oblasti ESOPů

Daňové novinky v oblasti ESOPů

Zdanění zaměstnaneckých podílů a opcí v obchodních korporacích („ESOP“) v České republice podstupuje významné změny, které se odvíjejí od novelizace zákona č. 586/1992 Sb, zákon o daních z příjmů („ZDP“). Volání nejen start-upů tak bylo vyslyšeno, byť s...

Nové povinnosti pro emitenty podlimitních dluhopisů

Nové povinnosti pro emitenty podlimitních dluhopisů

S Novým rokem nabyla účinnosti novela, která přinesla změny v hned několika zákonech v oblasti finančního trhu. Mezi ně patří například zavedení alternativního účastnického fondu nebo dlouhodobého investičního produktu (DIP), o kterém jsme již psali...

Aktualizace prospektu cenných papírů

Aktualizace prospektu cenných papírů

Pravomocným rozhodnutím České národní banky o schválení prospektu cenných papírů ještě projekt zdaleka nekončí. V případě prospektu dluhopisového programu (případně nabídkového programu investičních certifikátů) je nutné notifikovat jednotlivé emise v rámci programu a vzhledem k tomu, že platnost prospektů je pouze jeden rok od data pravomocného schválení, může se vás týkat i povinnost aktualizace.