Radili jsme: Koupě „Lendlovy sbírky“ 420 plakátů Alfonse Muchy a zapojení investorů

25. 10. 2023

Za KLB Legal jsme poskytli poradenství při koupi tzv. Lendlovy sbírky děl Alfonse Muchy a také při nabídce sbírky veřejnosti. Celý projekt vedl David Kuboň, řídicí partner KLB Legal.

Nákup více než 400 Muchových plakátů realizovala platforma Portu Gallery z investiční skupiny WOOD & Company. Kolekci založil Ivan Lendl, nejlepší tenista své doby. Jeho poradcem a kurátorem sbírky byl přímo syn malíře, Jiří Mucha. Posléze byla sbírka ve vlastnictví Richarda Fuxy, který ji výrazně rozšířil.

Cílem Portu Gallery je nabídnout sbírku investorům, a to již od 1 Kč. Investoři si budou moci koupit podíl na plakátech formou investičních certifikátů.

Právně jsme nastavovali i nabízení plakátů veřejnosti a postavili jej na inovativním prospektu investičních certifikátů. Investiční certifikáty jsou určeny všem typům investorů. Námi připravený prospekt schválila letos Česká národní banka. Čeští investoři tak mají možnost se podílet na národním pokladu.

Myšlenkou celého projektu Portu je demokratizace investování, kterou KLB Legal dlouhodobě podporuje.

Související články

Bankovní dohled: sankční řízení před ČNB

Bankovní dohled: sankční řízení před ČNB

České národní bance je svěřena pravomoc dohledu nad komerčními bankami. V rámci výkonu bankovního dohledu může ČNB jakožto správní orgán[1] vést s bankou správní řízení. Správním řízením je již na počátku řízení licenční, které vede ČNB s akciovou společností,...

Obecně k úloze České národní banky

Obecně k úloze České národní banky

Ústava ČR[1] a zákon o České národní bance[2] nám říká, že ČNB: je ústřední (centrální) bankou ve státě; jejím hlavním cílem je péče o cenovou stabilitu; je orgánem vykonávajícím dohled nad finančním trhem; a je orgánem příslušným k řešení krize. Pojďme si nyní...

Obchodník s cennými papíry: kdo to je a co dělá? 

Obchodník s cennými papíry: kdo to je a co dělá? 

V tomto článku se zaměříme na postavení obchodníků s cennými papíry[1] jakožto důležitých hráčů kapitálového trhu. Představíme základ jejich právní regulace a také fungování OCP v praxi. Kdo je obchodník s cennými papíry? Jednoduchým anglickým ekvivalentem pro...

Bankovní dohled: sankční řízení před ČNB

Schválení novely § 15 ZISIF se blíží, co přinese?

Prvního července 2024 vstoupí v účinnost novela ZISIF[1], která s sebou přináší mimo jiné novelizaci známého paragrafu 15[2]. Jaké změny minifondy čekají a o jak zásadní zpřísnění regulace ve skutečnosti jde? Odpovědi přinášíme v tomto článku. Osoba rizikového...