Adam Bílek

Právník

Adam je členem týmu kapitálového trhu. Zaměřuje se na oblast akcií a dalších cenných papírů, a také na obchodní právo. Ve své praxi propojuje znalosti získané v mezinárodní investiční bance s prostředím advokacie.