Podpora digitalizace z finančních prostředků EU

Název projektu: Podpora digitalizace ve společnosti KLB Legal, s.r.o., advokátní kancelář

Evidenční číslo projektu: IDENT128

Projekt je realizován v rámci komponenty 1.4.2.1 Národního plánu obnovy – Výzvy pro předkládání žádostí Czech Rise Up 3.0 – Poradenství pro digitální transformaci podniků.

Realizátorem projektu je KLB Legal, s.r.o., advokátní kancelář. V důsledku trvající krize způsobené koronarovirovým onemocněním COVID-19 jsme v KLB Legal identifikovali nedostatky v míře digitalizace, v efektivitě obchodních a akvizičních procesů, a celkově v procesech týkajících se chodu společnosti napříč monitoringem finančních toků, organizací rozpracované práce, marketingem a péčí o zákazníky.

Předmětem projektu bude získání odborného poradenství v oblasti digitální transformace za účelem zvýšení digitální úrovně naší společnosti, což přispěje ke zvýšení konkurenceschopnosti a podpoří řešení hospodářských a sociálních následků krize způsobené koronavirovým onemocněním COVID-19.

V projektu budeme řešit následující podporované oblastí:

  • marketing a péče o zákazníky;
  • projektové a procesní řízení;
  • datová integrace a analýza.

Realizace projektu je podpořena z finančních prostředků EU.