DLOUHODOBÝ INVESTIČNÍ PRODUKT (DIP) PŘIJAT: Co to znamená?

9. 2. 2024

Nový rok 2024 představil nový produkt III. penzijního pilíře: dlouhodobý investiční produkt. Jde o nový státem podporovaný nástroj, který umožní čerpání daňových výhod investorům, kteří se na kapitálových trzích zajišťují na stáří.

O DIPu jsme na našem webu psali již v červenci 2023, kdy novela zákonů procházela legislativním procesem. Od té doby došlo k několika úpravám, přinášíme proto aktualizované shrnutí.

Co je DIP?

DIP neboli dlouhodobý investiční produkt představuje daňově zvýhodněný režim poskytování investičních služeb. Prakticky se bude jednat o portfolio cenných papírů, o kterém klient rozhodne, že vstoupí do režimu DIP. Okruh investičních nástrojů, které bude možné na DIPu evidovat, je vymezen v zákoně o podnikání na kapitálovém trhu. Díky sjednání tohoto DIP režimu může klient čerpat daňové výhody – své vklady si může odečítat ze svého daňového základu v souhrnné výši až 48 tis. Kč ročně. Limit se počítá společně pro příspěvky na doplňkové penzijní spoření, životní pojištění nebo například nové pojištění dlouhodobé péče. Další výhodou je možnost, aby na DIP investora přispíval jeho zaměstnavatel, pro kterého to představuje daňově uznatelný náklad až do výše 50 tis. Kč ročně. Z této částky se také neodvádí zdravotní a sociální pojištění; stejně tak z příspěvku nehradí zaměstnanec daň z příjmů. Naopak se ale investor musí zavázat, že prostředky ze svého DIPu nevybere předtím, že dosáhne 60 let – nejdříve však po 10 letech od založení produktu – tzv. pravidlo 60+10.

Potřeboval bych vybrat DIP dříve. Jde to?

Závisí to na podmínkách, které si nastaví konkrétní poskytovatel DIP. Z pohledu zákona o daních z příjmů klient prostředky vybrat může, ale musí se smířit s tím, že bude povinen zpětně dodanit veškerou daňovou podporu načerpanou za posledních 10 let, které předcházely předčasnému výběru. To znamená, že příslušnou sazbou daně zdaní to, co si odečítal od daně a co mu na DIP přispěl zaměstnavatel.

Kdo bude DIP nabízet?

DIP mohou svým klientům nabídnout tuzemské i zahraniční banky, obchodníci s cennými papíry, investiční společnosti nebo samosprávné investiční fondy. Poskytovatelé DIP musí myslet na to, že ČNB musí oznámit bez zbytečného odkladu, že s nabízením DIP začali.

Co se stalo s tzv. portfoliovým přístupem ke zdanění výnosů DIPu?

V původním návrhu se počítalo s tím, že veškeré příjmy z prodejů cenných papírů evidovaných na DIP budou osvobozeny od daně. V průběhu projednávání návrhu zákonů v Poslanecké sněmovně byla ale tato forma daňového zvýhodnění zrušena. I tak lze na příjmy z obchodování investičních nástrojů prostřednictvím DIP uplatnit standardní časový nebo hodnotový test (tj. osvobození příjmů do 100.000 Kč).

Mgr. Anna Bezděková

Související články

Obchodník s cennými papíry: kdo to je a co dělá? 

Obchodník s cennými papíry: kdo to je a co dělá? 

V tomto článku se zaměříme na postavení obchodníků s cennými papíry[1] jakožto důležitých hráčů kapitálového trhu. Představíme základ jejich právní regulace a také fungování OCP v praxi. Kdo je obchodník s cennými papíry? Jednoduchým anglickým ekvivalentem pro...

Licence obchodníka s cennými papíry pro interní start-up Portu

Licence obchodníka s cennými papíry pro interní start-up Portu

Byli jsme u růstu start-upu Portu. Progresivní investiční platformy, která se za dobu své existence etablovala v jedničku na trhu a získala si důvěru více než dvou set tisíc lidí. WOOD & Company, investiční skupina s více než 30letou tradicí vložila  před 6 lety...

Daňové novinky v oblasti ESOPů

Daňové novinky v oblasti ESOPů

Zdanění zaměstnaneckých podílů a opcí v obchodních korporacích („ESOP“) v České republice podstupuje významné změny, které se odvíjejí od novelizace zákona č. 586/1992 Sb, zákon o daních z příjmů („ZDP“). Volání nejen start-upů tak bylo vyslyšeno, byť s...

Nové povinnosti pro emitenty podlimitních dluhopisů

Nové povinnosti pro emitenty podlimitních dluhopisů

S Novým rokem nabyla účinnosti novela, která přinesla změny v hned několika zákonech v oblasti finančního trhu. Mezi ně patří například zavedení alternativního účastnického fondu nebo dlouhodobého investičního produktu (DIP), o kterém jsme již psali...