Mgr. Anna Bezděková

Mgr. Anna Bezděková

Advokátní koncipientka

Anna se zaměřuje na propojení finančního trhu a obchodního práva. S klienty spolupracuje na složitých komerčních projektech, ve kterých využívá svých analytických schopností.

Pravidelně publikuje v oblasti nových regulací a trendů na finančním trhu. Věnuje se dlouhodobému poradenství pro finanční instituce a agendě compliance.