Contact

Capital markets

E-Mail: finance@klblegal.cz

Tel.: +420 739 013 183

Class action lawsuits

E-Mail: info@klblegal.cz

Tel.: +420 605 230 514

Collective actions (Premiot, WCA, Growing way)
E-Mail: premiot@klblegal.cz , Tel.: +420 605 230 514
E-Mail: wca@klblegal.cz , Tel.: +420 605 230 514
E-Mail: growingway@klblegal.cz , Tel.: +420 605 230 514

Squeeze-outs
(O2, CETIN, Unipetrol)
E-Mail: info@klblegal.cz , Tel.: +420 603 107 024

Injury compensation

E-Mail: info@klblegal.cz

Tel.: +420 604 494 364

Private clients

E-Mail: finance@klblegal.cz

Tel.: +420 739 013 183

Debt recovery and insolvency law

E-Mail: info@klblegal.cz

Tel.: +420 604 494 355

KLB Legal, s.r.o., advokátní kancelář

E-Mail: info@klblegal.cz

IČ: 294 14 709

Spisová značka: C 205262 vedená u Městského soudu v Praze

Adresa: Letenská 121/8, Malá Strana, 118 00 Praha 1

UPOZORNĚNÍ PRO SPOTŘEBITELE

Dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, je v případě sporu advokáta a klienta klient oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu České advokátní komoře, a to nejpozději do jednoho roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u advokáta poprvé. Právo stran sporu, domáhat se ochrany svých práv a oprávněných zájmů soudní cestou, není zahájením mimosoudního řešení spotřebitelského sporu dotčeno. Více informací naleznete na stránkách České advokátní komory: http://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=15607

Podpora digitalizace z finančních prostředků EU

Politika ochrany osobních údajů

Cookies

Agent pro zajištění