Žaloba na PKN Orlen: KLB Legal zastupuje bývalé minoritní akcionáře Unipetrol

21. 2. 2019

Přechod akcií drobných investorů si za nízkou cenu vloni na podzim vynutil olejářský gigant PKN Orlen, který Unipetrol ovládá. Drobní investoři reprezentovaní KLB Legal se teď domáhají peněžního dorovnání do reálné hodnoty akcií ze strany PKN Orlen.

Vytěsnění z Unipetrol

Polski Koncern Naftowy ORLEN, tedy PKN Orlen, se snažil akciovou společnost Unipetrol zcela ovládnout delší dobu. Po přesažení zákonného limitu 90 % akcií se vydal cestou squeeze-out, tedy nuceného přechodu akcií na hlavního akcionáře neboli vytěsnění.

Na konci srpna 2018 PKN Orlen přehlasoval všechny drobné vlastníky a v říjnu 2018 na něj ze zákona přešlo vlastnické právo ke 100 % akcií v Unipetrol.

Bývalým minoritním akcionářům bylo za nucený přechod akcií vyplaceno protiplnění ve výši 380 Kč za akcii. Takové plnění je ovšem podle názoru minoritních akcionářů skandálně nízké a naprosto nepřiměřené.

Zastupování minoritních vlastníků akcií ve sporu s PKN Orlen se ujala advokátní kancelář KLB Legal, která má s problematikou vytěsnění minoritních akcionářů bohaté zkušenosti.

Příliš nízká kompenzace

V žalobě podané 19. února letošního roku uvádíme celou řadu argumentů, které výši poskytnutého protiplnění významně zpochybňují.

V první řadě napadáme samotnou metodu určení výše protiplnění. PKN Orlen nepředložila drobným investorům žádný znalecký posudek, namísto toho odvodila hodnotu akcií od kupní ceny za podíl skupiny J&T v Unipetrol. Odchod J&T se ovšem odehrál řadu měsíců před vytěsněním a nejednalo se v žádném případě o standardní přátelskou transakci. Právě naopak, J&T se svého podílu zbavovala v návaznosti na dlouhodobé spory s managementem Unipetrol, dosazeným PKN Orlen.

Pochybná byla také vnitřní politika Unipetrol. Ač bylo dosahováno rekordního zisku, management hromadil peníze ve firmě. Nastřádaný zisk se ale vůbec nepromítl do platby vytěsněným akcionářům. Minoritní akcionáři také podezřívají dosazené vedení firmy z účelového snižování hodnoty společnosti ve snaze provést vytěsnění za co nejnižší cenu.

Reálná hodnota se pohybuje mezi 450 a 550 Kč

Bývalí drobní investoři proto požadují po PKN Orlen dorovnání do reálné hodnoty akcií v době vytěsnění. Minoritní akcionáři jsou toho názoru, že odpovídající protiplnění se pohybuje mezi 450 a 550 korunami na jednu akcii.

Finální určení hodnoty akcií v době vytěsnění je nyní v rukou soudu. V rámci žaloby KLB Legal navrhuje, aby byl k určení dorovnání zadán znalecký posudek.

Související články

Lesk a bída českého blockchainového světa – XIXOIO

Lesk a bída českého blockchainového světa – XIXOIO

Policisté Národní centrály proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování (NCOZ) prováděli ve dnech 29. – 30. listopadu 2022 realizaci úkonů trestního řízení, které se týkaly činnosti obchodní společnosti nabízející „tokenizaci“ firem.

O kauze WCA International

O kauze WCA International

Společnost WCA International s.r.o. („společnost WCA“) podle všeho není nadále schopna plnit své závazky. Od srpna letošního roku se proti ní vede téměř 20 exekucí.

Procesní specifika Squeeze-outu

Procesní specifika Squeeze-outu

Squeeze – out, zákonem označovaný jako nucený přechod účastnických cenných papírů, je proces vytěsnění minoritních akcionářů, jež může iniciovat tzv. hlavní akcionář. Hlavním akcionářem se v české právní úpravě rozumí vlastník alespoň 90% jmenovité hodnoty...