Q&A: Směrnice MiFID II

27. 1. 2021

Pojďme se ve stručnosti podívat, co se skrývá pod zkratkou MiFID II, jak se promítá do české legislativy, a co reguluje.

Co znamená MiFID II?

Zkratka MiFID II znamená Markets in Financial Instruments Directive, v překladu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU o trzích finančních instrumentů. Jedná se o druhou evropskou regulaci sektoru po MiFID I.

Jak se projevuje v českém právu?

Unijní směrnice nejsou obecně bez dalšího přímo aplikovatelné. Proto se obsah MiFID II musel do českého právního řádu promítnout skrze novelu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu („ZPKT“), která nabyla účinnosti dne 3. ledna 2018.

Co reguluje?

Cílem MiFID II je stanovit základní regulační rámec pro poskytování investičních služeb obchodníky s cennými papíry („OCP“) a dalšími osobami a pro provozování obchodních platforem s investičními nástroji.

Jaké existují investiční služby?

Základními investičními službami jsou například přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů, investiční poradenství týkající se investičních nástrojů nebo portfolio management.

Jaké existují investiční nástroje?

Investičními nástroji rozumíme například akcie, dluhopisy, podílové listy, deriváty (futures, opce apod.) a v důsledku novely třeba také emisní povolenky.

Jaké jsou licence?

ZPKT rozlišuje zejména:

 1. vázaný zástupce
  1. je spojen s konkrétním OCP, pro nějž vykonává činnost
  2. jednoduchý proces registrace
 2. investiční zprostředkovatel
  1. omezený rozsah investičních služeb (přijímání a předávání pokynů, investiční poradenství)
  2. omezený rozsah investičních nástrojů (nelze např. akcie)
  3. nutnost splnit podmínky a získat povolení ČNB
  4. nižší regulatorní náročnost než OCP
 3. „malý OCP“
  1. skupina obchodníků s cennými papíry ve zjednodušeném režimu
  2. omezený rozsah služeb, nepřijímá prostředků zákazníků
  3. kompletní portfolio investičních nástrojů
  4. nutnost splnit podmínky a získat povolení ČNB
  5. počáteční kapitál ve výši 50 000 EUR
 4. „velký OCP“
  1. obchodníci s cennými papíry podléhající přísnější regulaci
  2. rozsah služeb není omezen
  3. kompletní portfolio investičních nástrojů
  4. nutnost splnit podmínky a získat povolení ČNB
  5. počáteční kapitál dle rozsahu služeb od 50 000 EUR do 730 000 EUR

Oblast finančních trhů patří mezi Specializace KLB Legal. Ztrácíte se v regulaci kapitálových trhů? Přemýšlíte o získání licence od České národní banky? Neváhejte se na nás obrátit, rádi vám pomůžeme a poradíme.

Související články

Licence od ČNB

Licence od ČNB

Podnikání na finančním trhu podléhá přísné regulaci na celoevropské úrovni, jejíž hlavním cílem je ochrana investorů. Výkon mnoha činností je podmíněn udělením licence ze strany regulátora, kterým je u nás Česká národní banka. Samotné licenční řízení je pak náročný...

Aktualita k trhu s nevýkonnými úvěry

Aktualita k trhu s nevýkonnými úvěry

Dne 26. ledna 2024 byl v Poslanecké sněmovně schválen návrh zákona o trhu s nevýkonnými úvěry. Nyní tento návrh zákona putuje do Senátu a při hladkém průběhu můžeme očekávat jeho účinnost od 1. července 2024. Zákon transponuje směrnici Evropského parlamentu a Rady...

DLOUHODOBÝ INVESTIČNÍ PRODUKT (DIP) PŘIJAT: Co to znamená?

DLOUHODOBÝ INVESTIČNÍ PRODUKT (DIP) PŘIJAT: Co to znamená?

Nový rok 2024 představil nový produkt III. penzijního pilíře: dlouhodobý investiční produkt. Jde o nový státem podporovaný nástroj, který umožní čerpání daňových výhod investorům, kteří se na kapitálových trzích zajišťují na stáří. O DIPu jsme na našem webu psali již...

Daňové novinky v oblasti ESOPů

Daňové novinky v oblasti ESOPů

Zdanění zaměstnaneckých podílů a opcí v obchodních korporacích („ESOP“) v České republice podstupuje významné změny, které se odvíjejí od novelizace zákona č. 586/1992 Sb, zákon o daních z příjmů („ZDP“). Volání nejen start-upů tak bylo vyslyšeno, byť s...

Nové povinnosti pro emitenty podlimitních dluhopisů

Nové povinnosti pro emitenty podlimitních dluhopisů

S Novým rokem nabyla účinnosti novela, která přinesla změny v hned několika zákonech v oblasti finančního trhu. Mezi ně patří například zavedení alternativního účastnického fondu nebo dlouhodobého investičního produktu (DIP), o kterém jsme již psali...