Přišel čas hájit zájmy drobných investorů

3. 12. 2017

Řada obchodníků s cennými papíry či investičních zprostředkovatelů v ČR poskytují své služby kvalifikovaně a čestně. Je ovšem zjevné, že i tak dochází k protiprávnímu jednání a vzniku škody. Co je to best execution a jak se vyvarovat např. tzv. churningu? Buďte aktivní a sledujte pravidelně své portfolio, radí v dnešním rozhovoru JUDr. David Kuboň.

Jste drobným investorem, který vložil své peníze profesionální společnosti pro obchodování na kapitálových trzích? Přišel jste o ně? Říkáte si riziko „povolání“ a nebezpečí trhu. Daný přístup nemusí být vždy pravdou a poruší-li společnost při těchto obchodech s Vašimi penězi zákonné povinnosti, můžete se domáhat svých oprávněných nároků. O netradičním tématu odpovědnosti společností obchodujících na kapitálových trzích s JUDr. Davidem Kuboněm, partnerem advokátní kanceláře KLB Legal.

Dobrý den pane doktore, mohl byste na úvod vysvětlit čtenářům, jak může velká společnost obchodující na kapitálových trzích porušit svou povinnost vůči drobnému investorovi, když jest všeobecně známo, že kdo se rozhodne pro obchody na kapitálových trzích, musí nést riziko?

… více na www.finance.cz

Související články

Bankovní dohled: sankční řízení před ČNB

Bankovní dohled: sankční řízení před ČNB

České národní bance je svěřena pravomoc dohledu nad komerčními bankami. V rámci výkonu bankovního dohledu může ČNB jakožto správní orgán[1] vést s bankou správní řízení. Správním řízením je již na počátku řízení licenční, které vede ČNB s akciovou společností,...

Obecně k úloze České národní banky

Obecně k úloze České národní banky

Ústava ČR[1] a zákon o České národní bance[2] nám říká, že ČNB: je ústřední (centrální) bankou ve státě; jejím hlavním cílem je péče o cenovou stabilitu; je orgánem vykonávajícím dohled nad finančním trhem; a je orgánem příslušným k řešení krize. Pojďme si nyní...

Obchodník s cennými papíry: kdo to je a co dělá? 

Obchodník s cennými papíry: kdo to je a co dělá? 

V tomto článku se zaměříme na postavení obchodníků s cennými papíry[1] jakožto důležitých hráčů kapitálového trhu. Představíme základ jejich právní regulace a také fungování OCP v praxi. Kdo je obchodník s cennými papíry? Jednoduchým anglickým ekvivalentem pro...

Bankovní dohled: sankční řízení před ČNB

Schválení novely § 15 ZISIF se blíží, co přinese?

Prvního července 2024 vstoupí v účinnost novela ZISIF[1], která s sebou přináší mimo jiné novelizaci známého paragrafu 15[2]. Jaké změny minifondy čekají a o jak zásadní zpřísnění regulace ve skutečnosti jde? Odpovědi přinášíme v tomto článku. Osoba rizikového...