Právo na otevření bankovního účtu také pro podnikatele s kryptoměnami?

10. 4. 2024

Jedním z hlavních problémů, který dlouhodobě brzdí rozvoj českého kryptoprůmyslu je neochota tuzemských bank otevírat platební účty podnikatelům s kryptoaktivy. Banky v současné době obvykle žádosti o otevření platebního účtu zamítají s paušálním vysvětlením, že v případě obchodů s kryptoaktivy existuje zvýšené riziko praní špinavých peněz, kterému se tímto preventivně vyhýbají.

Stávající situaci má za cíl změnit navrhovaná novela zákona o platebním styku[1], která rozšiřuje okruh osob, které mají právo na přístup k platebnímu účtu také o osoby poskytující služby související s virtuálním aktivem (= podnikatele s kryptoaktivy). 

V praxi by tak již banky nemohly plošně odmítat veškeré žádosti o otevření platebního účtu podnikatelům s kryptoaktivy. Slovy zákona by tak totiž mohly učinit pouze z důvodů, které jsou objektivní, nediskriminační a přiměřené. Navrhovatelé zákona přitom upozorňují na to, že současný stav je z jejich pohledu vůči poskytovatelům služeb souvisejících s virtuálním aktivem diskriminující.

Poslanecký návrh zákona[2], jehož předkladateli jsou jak zástupci vládní koalice, tak sněmovní opozice, je nyní v Poslanecké sněmovně v prvním čtení. Zda bude skutečně přijat, není v tuto chvíli jasné. Vláda k návrhu zaujala neutrální stanovisko. V něm např. uvádí, že z jejího pohledu by právo na otevření bankovního účtu měli mít ze zákona garantované spíše subjekty, které získají licenci podle nařízení MiCA[3], nikoli všichni podnikatelé s kryptoaktivy, jak stojí v současném návrhu.

Mgr. Veronika Civínová

Filip Jindra


[1] Zákon č. 370/2017 Sb., o platebním styku (dále jen „ZPS“).

[2] Jedná se o Sněmovní tisk č. 631.

[3] Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/1114 ze dne 31. května 2023 o trzích s kryptoaktivy. Podstatná část této regulace vstoupí v platnost v lednu 2025.

Související články

Bankovní dohled: sankční řízení před ČNB

Bankovní dohled: sankční řízení před ČNB

České národní bance je svěřena pravomoc dohledu nad komerčními bankami. V rámci výkonu bankovního dohledu může ČNB jakožto správní orgán[1] vést s bankou správní řízení. Správním řízením je již na počátku řízení licenční, které vede ČNB s akciovou společností,...

Obecně k úloze České národní banky

Obecně k úloze České národní banky

Ústava ČR[1] a zákon o České národní bance[2] nám říká, že ČNB: je ústřední (centrální) bankou ve státě; jejím hlavním cílem je péče o cenovou stabilitu; je orgánem vykonávajícím dohled nad finančním trhem; a je orgánem příslušným k řešení krize. Pojďme si nyní...

Obchodník s cennými papíry: kdo to je a co dělá? 

Obchodník s cennými papíry: kdo to je a co dělá? 

V tomto článku se zaměříme na postavení obchodníků s cennými papíry[1] jakožto důležitých hráčů kapitálového trhu. Představíme základ jejich právní regulace a také fungování OCP v praxi. Kdo je obchodník s cennými papíry? Jednoduchým anglickým ekvivalentem pro...

Bankovní dohled: sankční řízení před ČNB

Schválení novely § 15 ZISIF se blíží, co přinese?

Prvního července 2024 vstoupí v účinnost novela ZISIF[1], která s sebou přináší mimo jiné novelizaci známého paragrafu 15[2]. Jaké změny minifondy čekají a o jak zásadní zpřísnění regulace ve skutečnosti jde? Odpovědi přinášíme v tomto článku. Osoba rizikového...

Mosty mezi kontinenty:  Digitalizace a obchodní právo v Asii a Evropě

Aktualita: Pořádáme League of Lawyers

S hrdostí oznamujeme, že od 29. května do 1. června 2024 budeme hostit prestižní mezinárodní konferenci League of Lawyers v Praze. Tato událost se rychle stává jedním z hlavních milníků v našem kalendáři, ale i v kalendáři dalších kolegů z celého světa. V éře...