Pracovní úraz při sportovním zápase

3. 12. 2017

Nejvyšší soud České republiky projednával případ sporu, zda lze úraz při sportovním zápase považovat za pracovní úraz. Provedeme základní právní rešerši na daný spor, společně zjistíme skutkový základ a právní názor jednotlivých soudů. Bohužel i tento případ se může stát komukoliv z nás, proto je dobré znát i rozhodovací praxi soudů.

Pracovní úrazy patří poměrně často k složité právní tématice projednávané v soudních síních, kdy v případech těžších pracovních úrazů, si nepřeje nikdo nést odpovědnost a povinnost hradit statisícové odškodnění škody na zdraví. Dnes si představíme zajímavý a složitý případ z pohledu Nejvyššího soudu České republiky.

Celý článek naleznete na webu finance.cz

Související články

Dopravní nehoda v pracovní době

Dopravní nehoda v pracovní době

Nezaviněná dopravní nehoda na pracovní cestě nebo při výkonu práce v pracovní době se může přihodit každému zaměstnanci.