Podpora malých a středních emitentů na trhu START

17. 3. 2021

Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) uzavřela dohodu o spolupráci s Burzou cenných papírů Praha (BCPP) a zařadí se tak mezi investory na českém akciovém trhu.

Systém podpory

V srpnu 2019 vznikla ČMZRB investiční, a.s. jako dceřiná společnost Českomoravské záruční a rozvojová banky, a.s. Jejím cílem je podpořit veřejné a soukromé investice prostřednictvím kapitálových a kvazikapitálových finančních nástrojů. V říjnu 2020 spustilo Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) ve spolupráci s ČMZRB investiční nový finanční nástroj podpory nazvaný IPO Fond. Cílem IPO Fondu je zlepšení přístupu malých a středních podniků ke kapitálovému financování prostřednictvím primární emise akcií. ČMZRB investiční bude využívat na IPO Fond peněžní prostředky MPO z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Z evropských strukturálních a investičních fondů je na program vyčleněno 330 milionů korun, které bude skupina ČMZRB poprvé v historii investovat ve formě přímé účasti v rámci veřejné primární nabídky akcií (IPO).

Kdo se může hlásit?

O investice z IPO Fondu se mohou ucházet všechny podniky, které mají v úmyslu emitovat akcie na trhu START a splní veškeré podmínky výzvy. Příjem žádostí odstartoval 1. února 2021 a poběží až do 30. června 2023. Přijaté žádosti bude posuzovat tříčlenné představenstvo ČMZRB investiční, které následně rozhodne o nákupu jednotlivých podílů. IPO Fond může nakupovat emitované akcie, až do výše 30 % z emise, přičemž minimální výše podpory je stanovena 3 miliony Kč a maximální na 50 milionů korun. Podporu ve formě kapitálových vstupů budou moci získat emitenti splňující definici malého a středního podniku, kteří jsou zároveň akciovou společností a jejichž hlavní místo podnikání je na území České republiky mimo region hlavního města Prahy. Cílem je mobilizovat soukromé zdroje a podpořit investice do kapitálu malých a středních firem. Bližší popis podmínek pro získání podporu IPO fondu je na https://www.cmzrbinvesticni.cz/.

Co je trh START?

Trh START je mnohostranným obchodním systémem provozovaným BCPP, který byl spuštěn v roce 2018 a je určen pro malé a střední společnosti. V roce zahájení měl tržní kapitalizaci 2,33 miliard Kč a v roce 2019 tato kapitalizace meziročně vzrostla o 11.03 % na hodnotu 2.59 miliard Kč. Velký nárůst pak kapitalizace trhu START zaznamenala v roce 2020, kdy došlo k IPO společností Pilulka Lékárny a.s. a eMan a.s., a tržní kapitalizace trhu vzrostla o 65,66 % na hodnotu 4,28 miliard Kč. Tržní kapitalizace společnosti Pilulka Lékárny a.s. byla k prosinci 2020 ve výši 1,41 miliard Kč a aktuálně je více než 3,6 miliard Kč..

KLB Legal

KLB Legal, s.r.o. je advokátní kancelář se specializací na oblast kapitálového trhu, compliance, dluhopisů a investičních fondů a patří mezi akreditované právní poradce pro emitenty trhu START. V roce 2020 poskytovala právní poradenství při úspěšném IPO společností Pilulka Lékárny a.s.

Pokud máte zájem o více informací ohledně možnosti přijetí akcií na trh START a možnosti získání státní podpory z IPO Fondu, kontaktujte nás na Mgr. Vojtěch Láska, LL.M. a Mgr. Ondřej Kučera.

Související články

Obchodník s cennými papíry: kdo to je a co dělá? 

Obchodník s cennými papíry: kdo to je a co dělá? 

V tomto článku se zaměříme na postavení obchodníků s cennými papíry[1] jakožto důležitých hráčů kapitálového trhu. Představíme základ jejich právní regulace a také fungování OCP v praxi. Kdo je obchodník s cennými papíry? Jednoduchým anglickým ekvivalentem pro...

Licence obchodníka s cennými papíry pro interní start-up Portu

Licence obchodníka s cennými papíry pro interní start-up Portu

Byli jsme u růstu start-upu Portu. Progresivní investiční platformy, která se za dobu své existence etablovala v jedničku na trhu a získala si důvěru více než dvou set tisíc lidí. WOOD & Company, investiční skupina s více než 30letou tradicí vložila  před 6 lety...

DLOUHODOBÝ INVESTIČNÍ PRODUKT (DIP) PŘIJAT: Co to znamená?

DLOUHODOBÝ INVESTIČNÍ PRODUKT (DIP) PŘIJAT: Co to znamená?

Nový rok 2024 představil nový produkt III. penzijního pilíře: dlouhodobý investiční produkt. Jde o nový státem podporovaný nástroj, který umožní čerpání daňových výhod investorům, kteří se na kapitálových trzích zajišťují na stáří. O DIPu jsme na našem webu psali již...

Daňové novinky v oblasti ESOPů

Daňové novinky v oblasti ESOPů

Zdanění zaměstnaneckých podílů a opcí v obchodních korporacích („ESOP“) v České republice podstupuje významné změny, které se odvíjejí od novelizace zákona č. 586/1992 Sb, zákon o daních z příjmů („ZDP“). Volání nejen start-upů tak bylo vyslyšeno, byť s...