Podpora malých a středních emitentů na trhu START

17. 3. 2021

Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) uzavřela dohodu o spolupráci s Burzou cenných papírů Praha (BCPP) a zařadí se tak mezi investory na českém akciovém trhu.

Systém podpory

V srpnu 2019 vznikla ČMZRB investiční, a.s. jako dceřiná společnost Českomoravské záruční a rozvojová banky, a.s. Jejím cílem je podpořit veřejné a soukromé investice prostřednictvím kapitálových a kvazikapitálových finančních nástrojů. V říjnu 2020 spustilo Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) ve spolupráci s ČMZRB investiční nový finanční nástroj podpory nazvaný IPO Fond. Cílem IPO Fondu je zlepšení přístupu malých a středních podniků ke kapitálovému financování prostřednictvím primární emise akcií. ČMZRB investiční bude využívat na IPO Fond peněžní prostředky MPO z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Z evropských strukturálních a investičních fondů je na program vyčleněno 330 milionů korun, které bude skupina ČMZRB poprvé v historii investovat ve formě přímé účasti v rámci veřejné primární nabídky akcií (IPO).

Kdo se může hlásit?

O investice z IPO Fondu se mohou ucházet všechny podniky, které mají v úmyslu emitovat akcie na trhu START a splní veškeré podmínky výzvy. Příjem žádostí odstartoval 1. února 2021 a poběží až do 30. června 2023. Přijaté žádosti bude posuzovat tříčlenné představenstvo ČMZRB investiční, které následně rozhodne o nákupu jednotlivých podílů. IPO Fond může nakupovat emitované akcie, až do výše 30 % z emise, přičemž minimální výše podpory je stanovena 3 miliony Kč a maximální na 50 milionů korun. Podporu ve formě kapitálových vstupů budou moci získat emitenti splňující definici malého a středního podniku, kteří jsou zároveň akciovou společností a jejichž hlavní místo podnikání je na území České republiky mimo region hlavního města Prahy. Cílem je mobilizovat soukromé zdroje a podpořit investice do kapitálu malých a středních firem. Bližší popis podmínek pro získání podporu IPO fondu je na https://www.cmzrbinvesticni.cz/.

Co je trh START?

Trh START je mnohostranným obchodním systémem provozovaným BCPP, který byl spuštěn v roce 2018 a je určen pro malé a střední společnosti. V roce zahájení měl tržní kapitalizaci 2,33 miliard Kč a v roce 2019 tato kapitalizace meziročně vzrostla o 11.03 % na hodnotu 2.59 miliard Kč. Velký nárůst pak kapitalizace trhu START zaznamenala v roce 2020, kdy došlo k IPO společností Pilulka Lékárny a.s. a eMan a.s., a tržní kapitalizace trhu vzrostla o 65,66 % na hodnotu 4,28 miliard Kč. Tržní kapitalizace společnosti Pilulka Lékárny a.s. byla k prosinci 2020 ve výši 1,41 miliard Kč a aktuálně je více než 3,6 miliard Kč..

KLB Legal

KLB Legal, s.r.o. je advokátní kancelář se specializací na oblast kapitálového trhu, compliance, dluhopisů a investičních fondů a patří mezi akreditované právní poradce pro emitenty trhu START. V roce 2020 poskytovala právní poradenství při úspěšném IPO společností Pilulka Lékárny a.s.

Pokud máte zájem o více informací ohledně možnosti přijetí akcií na trh START a možnosti získání státní podpory z IPO Fondu, kontaktujte nás na Mgr. Vojtěch Láska, LL.M. a Mgr. Ondřej Kučera.

Související články

DLOUHODOBÝ INVESTIČNÍ PRODUKT (DIP) PŘIJAT: Co to znamená?

DLOUHODOBÝ INVESTIČNÍ PRODUKT (DIP) PŘIJAT: Co to znamená?

Nový rok 2024 představil nový produkt III. penzijního pilíře: dlouhodobý investiční produkt. Jde o nový státem podporovaný nástroj, který umožní čerpání daňových výhod investorům, kteří se na kapitálových trzích zajišťují na stáří. O DIPu jsme na našem webu psali již...

Daňové novinky v oblasti ESOPů

Daňové novinky v oblasti ESOPů

Zdanění zaměstnaneckých podílů a opcí v obchodních korporacích („ESOP“) v České republice podstupuje významné změny, které se odvíjejí od novelizace zákona č. 586/1992 Sb, zákon o daních z příjmů („ZDP“). Volání nejen start-upů tak bylo vyslyšeno, byť s...

Nové povinnosti pro emitenty podlimitních dluhopisů

Nové povinnosti pro emitenty podlimitních dluhopisů

S Novým rokem nabyla účinnosti novela, která přinesla změny v hned několika zákonech v oblasti finančního trhu. Mezi ně patří například zavedení alternativního účastnického fondu nebo dlouhodobého investičního produktu (DIP), o kterém jsme již psali...

Aktualizace prospektu cenných papírů

Aktualizace prospektu cenných papírů

Pravomocným rozhodnutím České národní banky o schválení prospektu cenných papírů ještě projekt zdaleka nekončí. V případě prospektu dluhopisového programu (případně nabídkového programu investičních certifikátů) je nutné notifikovat jednotlivé emise v rámci programu a vzhledem k tomu, že platnost prospektů je pouze jeden rok od data pravomocného schválení, může se vás týkat i povinnost aktualizace.

European Green Bond Standard

European Green Bond Standard

Zelené dluhopisy (Green bonds) jsou aktivem obchodovaným na evropských trzích již více než 16 let, kdy byly poprvé emitovány Evropskou investiční bankou. Za poměrně krátkou dobu se skrze zelené dluhopisy podařilo celosvětově vybrat více než 2 triliony Euro. Doposud však neexistuje v rámci EU jejich jednotná právní úprava. V zájmu dalšího zatraktivnění tohoto aktiva a zpřesnění pravidel začala v roce 2019 Evropská komise pracovat na návrhu nařízení European Green Bond Standard.

Stanovisko ČNB o sčítání emisí pro účely veřejné nabídky u více emitentů z jednoho podnikatelského seskupení

Stanovisko ČNB o sčítání emisí pro účely veřejné nabídky u více emitentů z jednoho podnikatelského seskupení

Sektor investičních služeb je rozsáhle regulovanou oblastí finančního trhu. Vztahy subjektů činných v tomto sektoru, typicky emitentů cenných papíru a investorů, podléhají dohledu České národní banky a musí se řídit nejen vnitrostátními právními předpisy, ale i legislativou Evropské unie. Jedním z příkladu takové unijní normy je nařízení o prospektu, jehož ustanoveními se zabývá Česká národní banka ve svém stanovisku ze dne 11. 9. 2023 o sčítání emisí více emitentů z jednoho podnikatelského uskupení.