Odpovědnost za dopravní nehodu – výrazné překročení nejvyšší povolené rychlosti řidičem motocyklu jedoucího po hlavní silnici

14. 9. 2023

Pojďme se podívat na příběh, který se odehrál v Praze během jednoho květnového večera. Motorové vozidlo a motorka se střetly na křižovatce, a na první pohled to vypadalo, že řidička motorového vozidla nesplnila povinnost dát přednost v jízdě. Stejný pohled zastával i Městský soud v Praze a udržoval tak čtyři roky trvající soudní ping pong.

Řidička při odbočování vlevo na křižovatce nesledovala dostatečně situaci silničního provozu a střetla se tak s motorkou řítící se z protějšího směru rychlostí, která tu povolenou převyšovala téměř o dvojnásobek. A právě rychlost se zde stala klíčovým faktorem. Ačkoli řidička nedala motorkáři přednost v jízdě, byl to právě řidič motocyklu, kdo svou nepřiměřenou rychlostí nehodu způsobil.

Nejvyšší soud ve svém rozhodnutí zdůraznil důležitost principu omezené důvěry v dopravě, jehož podstatou je, že řidiči na pozemních komunikacích mohou věřit, že ostatní účastníci silničního provozu budou dodržovat pravidla, pokud z konkrétní situace nevyplývá opak.

Tento příběh nám ukazuje, že dodržování pravidel a rozumná rychlost jsou klíčové pro bezpečnost na silnicích. Ale náhrada nemajetkové újmy není vždy samozřejmostí, závisí na konkrétních okolnostech a spravedlivém posouzení situace. Výsledek trestního řízení nemusí mít okamžité důsledky v občanskoprávním řízení, ale může ovlivnit, kdo za nehodu ponese zodpovědnost. V tomto případě pak řidič motocyklu jedoucí po hlavní silnici v důsledku nepřiměřené rychlosti přišel o možnost domáhat se odškodnění újmy na zdraví, neboť byl shledán viníkem nehody.

Související články

Dopravní nehoda v pracovní době

Dopravní nehoda v pracovní době

Nezaviněná dopravní nehoda na pracovní cestě nebo při výkonu práce v pracovní době se může přihodit každému zaměstnanci.