O kauze WCA International

4. 11. 2022

Společnost WCA International s.r.o. („společnost WCA“) podle všeho není nadále schopna plnit své závazky. Od srpna letošního roku se proti ní vede téměř 20 exekucí. Kvůli podezření z trestné činnosti bylo proti společnosti a jejímu jednateli Matouši Polákovi zahájeno trestní řízení. Vzhledem k aktuálnímu vývoji případu je téměř jisté, že bude následovat také insolvenční řízení.

Jste-li poškozeným investorem, je namístě zpozornět a začít činit kroky směřující k navrácení Vašich investic v maximální možné míře.

Co se stalo?

Stejně jako v kauze GROWING WAY i v případě společnosti WCA panuje důvodné podezření, že jednatel společnosti Matouš Polák navzdory zákonnému zákazu nabízel investice veřejnosti a poskytoval investorům klamavé a zavádějící informace ohledně zhodnocování jejich investic. Vše nasvědčuje tomu, že svěřené peníze za účelem zúročení dále neinvestoval, ale že je vyváděl do jiných společností, využíval k plnění vlastních závazků a že místo aby stávajícím investorům vyplácel výnosy z jejich investic, poskytoval jim prostředky inkasované od jiných (nových) investorů (tzv. Ponziho schéma).

A co dál?

Advokátní kancelář KLB Legal s.r.o. se specializuje na právo kapitálového trhu, rozumíme proto investicím i fondům. Máme bohaté zkušenosti s kolektivním vymáháním nároků stejně jako se zastupováním věřitelů v insolvenčním řízení (např. zastupujeme desítky klientů v kauze GROWING WAY). Situaci okolo společnosti WCA pravidelně monitorujeme a jsme připraveni poskytnout pomoc poškozeným investorům cestou chystané insolvence a probíhajícího trestního řízení. Abychom Vám další postup co nejvíce ulehčili, můžete s námi podepsat dokumentaci jednoduše online z pohodlí domova!

Upozornění: Registrovat se k právnímu zastoupení naší advokátní kanceláří KLB Legal je možné již jen do 31. 3. 2023.

Související články

Lesk a bída českého blockchainového světa – XIXOIO

Lesk a bída českého blockchainového světa – XIXOIO

Policisté Národní centrály proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování (NCOZ) prováděli ve dnech 29. – 30. listopadu 2022 realizaci úkonů trestního řízení, které se týkaly činnosti obchodní společnosti nabízející „tokenizaci“ firem.

Procesní specifika Squeeze-outu

Procesní specifika Squeeze-outu

Squeeze – out, zákonem označovaný jako nucený přechod účastnických cenných papírů, je proces vytěsnění minoritních akcionářů, jež může iniciovat tzv. hlavní akcionář. Hlavním akcionářem se v české právní úpravě rozumí vlastník alespoň 90% jmenovité hodnoty...