Notářský zápis v elektronické podobě: o krok blíže založení společnosti z pohodlí domova

2. 12. 2021

Na začátku září tohoto roku nabyla účinnosti novela notářského řádu, která korporátní praxi dále přibližuje realitě 21. století. Novela nyní umožňuje, aby notářské zápisy byly sepsány v elektronické podobě, aniž by muselo dojít k osobní schůzce s notářem: osobní jednání nahradí videokonference. Novinka tak dále zpřístupňuje možnost založení společností on-line cestou.

Kdy vlastně je notářský zápis potřeba? V životě podnikatele je mnoho momentů, kdy se s potřebou sepsání setká. Notářský zápis je tzv. veřejnou listinou a potřeba uskutečnit určité právní jednání ve formě veřejné listiny vždy plyne z právního předpisu. Nejčastěji se lze s notářskými zápisy setkat při již zmíněném zakládání společností, při vybraném rozhodování valných hromad nebo třeba při sepsání dohody se svolením k vykonatelnosti.

A co tedy přesně přináší novela? Zmínili jsme, že místo osobního jednání se schůzka s notářem bude odehrávat prostřednictvím videokonference. K tomu ovšem musí přistoupit i elektronická identifikace přítomných účastníků. K identifikaci je možné využít tzv. kvalifikované systémy elektronické identifikace podle zákona o elektronické identifikaci, které jsou provozovány soukromými subjekty s akreditací udělenou Ministerstvem vnitra . Mezi tyto systémy spadá například služba MojeID nebo certifikát a čipová karta od I.CA.

Další možností, jak bude moci být elektronicky ověřena totožnost účastníků, je pomocí bankovní identity. Ta umožňuje připojit se k portálům s elektronickými službami státu přes přihlašovací údaje do banky, a může ji tak mít každý, kdo využívá služeb elektronického bankovnictví. Funguje podobně jako „digitální občanka“: občané díky ní mohou využívat státem poskytované on-line služby jako třeba Portál občana, datové schránky, portál eReceptu, Očkovací portál, portál Moje daně nebo ePortál ČSSZ.

Vzhledem k tomu, že se schůze uskuteční pouze virtuálně, nebude docházet ani k vlastnoručnímu podpisu zápisu. Ten je u notářského zápisu v elektronické podobě nahrazen uznávaným elektronickým podpisem podle zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce.

Rok 2022: Úřední ověřování elektronických podpisů

Další digitální novinkou, kterou novela notářského řádu přináší, je možnost ověření pravosti elektronického podpisu. Kořeny má v zákonu o právu na digitální služby, který umožňuje u notáře legalizovat, tedy uznat za vlastní (byť prostý) elektronický podpis. Takový podpis následně bude mít stejnou sílu jako úředně ověřený vlastnoruční podpis, a tyto dvě podoby podpisu dokumentu budou za sebe zaměnitelné. Nutno ovšem dodat, že legalizace elektronického podpisu bude možná až s účinností novely zákona o ověřování, který tuto problematiku upravuje, tedy od července 2022.

Související články

KLB Legal pomáhala SPAC od vzniku po akvizici Footshop

KLB Legal pomáhala SPAC od vzniku po akvizici Footshop

Advokátní kancelář KLB Legal poskytovala právní poradenství investiční skupině WOOD & Company při vzniku historicky prvního SPAC ve střední a východní Evropě, jeho vstupu na burzu i při úspěšné akvizici luxusního retailera obuvi – společnosti Footshop.

Připravované daňové výhody pro investory aneb dlouhodobý investiční produkt

Připravované daňové výhody pro investory aneb dlouhodobý investiční produkt

Vláda schválila a předložila Poslanecké sněmovně legislativní návrh, který má přinést nové možnosti spoření na stáří. Návrh směřuje ke srovnání podmínek mezi produkty penzijních společností a investičními produkty jiných licencovaných subjektů. Především pak zavádí zásadní daňové výhody pro ty, kteří si investováním na kapitálovém trhu spoří na stáří jinou formou než prostřednictvím životního pojištění, penzijního připojištění nebo doplňkového penzijní spoření.

Co jsou svěřenské fondy a k čemu slouží?

Co jsou svěřenské fondy a k čemu slouží?

V tomto článku se dozvíte, co je to svěřenský fond, jak se zakládá, k čemu slouží a identifikujeme si osoby, které se podílejí na jeho vzniku a činnosti. Svěřenský fond je v České republice relativně nový institut, jeho založení bylo umožněno až tzv. novým občanským...

Pomohli jsme založit český SICAV

Advokátní kancelář KLB Legal poskytovala poradenství společnosti WOOD & Company investiční společnost, a.s. při vytvoření investičního fondu pro kvalifikované investory ve formě akciové společnosti s variabilním kapitálem (SICAV) a vzniku jednotlivých podfondů,...