Největší IPO v dějinách Kazachstánu

2. 2. 2023

Ve čtvrtek 8. prosince 2022 došlo k největšímu primárnímu úpisu akcií (IPO) v historii Kazachstánu. Jednalo se o IPO největšího kazašského státního podniku, KazMunayGas (KMG), přední ropné a plynárenské společnosti, jež má více než 25% podíl na produkci ropného a plynového kondenzátu v zemi a 82% podíl v rafinaci ropy. Celkový objem IPO dosáhl 154 miliard tenge (330 milionů USD).
Naše kancelář poskytovala během této transakce široké právní poradenství jednomu z mezinárodních koordinátorů transakce, WOOD & Company Financial Services.

Historicky největší primární úpis akcií v dějinách Kazachstánu odstartoval na zahajovacím ceremoniálu, kterého se účastnil i kazašský premiér Alikhan Smailov. Ten ve svém úvodním projevu uvedl: „Žádosti našich občanů byly upřednostněny a plně uspokojeny. IPO KazMunayGas je jedním z největších obchodů pro akciový trh Kazachstánu a bude mít pozitivní efekt jak pro rozvoj domácího finančního trhu, tak pro občany naší země.“
Celkový objem IPO dosáhl 154 miliard tenge (330 miliard USD) a na více než 130.000 lidí si podalo žádost a chce stát investorem, 95% z nich je z Kazachstánu.
KazMunayGas National Company je přední ropná a plynárenská společnost, největší státní podnik v Kazachstánu. Spravuje aktiva napříč celým výrobním cyklem – od průzkumu a těžby uhlovodíků po přepravu, zpracování a poskytování služeb. Podílí se také na rozvoji a realizaci státní politiky v ropném a plynárenském průmyslu.
Dle vyjádření premiéra Kazachstánu se jedná o jeden z prvních kroků k vybudování otevřené a efektivní ekonomiky v zájmu lidu Kazachstánu.
Uvedení akcií KazMunayGas na kazašskou burzu podle něj přispěje k další denacionalizaci ekonomiky, která je součástí probíhajících politických reforem. Zároveň věří, že uvedení významných státních podniků na burzu povede k jejich větší odpovědnosti a transparentnosti vůči veřejnosti a akcionářům. Nutno podotknout, že stát si však prostřednictvím fondu ponechává kontrolu nad společností.
Premiér rovněž poznamenal, že i další národní společnosti budou následovat příkladu KMG a stanou se v rámci série IPO v letech 2023 – 2025 veřejnými.

Související články

Obchodník s cennými papíry: kdo to je a co dělá? 

Obchodník s cennými papíry: kdo to je a co dělá? 

V tomto článku se zaměříme na postavení obchodníků s cennými papíry[1] jakožto důležitých hráčů kapitálového trhu. Představíme základ jejich právní regulace a také fungování OCP v praxi. Kdo je obchodník s cennými papíry? Jednoduchým anglickým ekvivalentem pro...

Aktualizace prospektu cenných papírů

Aktualizace prospektu cenných papírů

Pravomocným rozhodnutím České národní banky o schválení prospektu cenných papírů ještě projekt zdaleka nekončí. V případě prospektu dluhopisového programu (případně nabídkového programu investičních certifikátů) je nutné notifikovat jednotlivé emise v rámci programu a vzhledem k tomu, že platnost prospektů je pouze jeden rok od data pravomocného schválení, může se vás týkat i povinnost aktualizace.

Stanovisko ČNB o sčítání emisí pro účely veřejné nabídky u více emitentů z jednoho podnikatelského seskupení

Stanovisko ČNB o sčítání emisí pro účely veřejné nabídky u více emitentů z jednoho podnikatelského seskupení

Sektor investičních služeb je rozsáhle regulovanou oblastí finančního trhu. Vztahy subjektů činných v tomto sektoru, typicky emitentů cenných papíru a investorů, podléhají dohledu České národní banky a musí se řídit nejen vnitrostátními právními předpisy, ale i legislativou Evropské unie. Jedním z příkladu takové unijní normy je nařízení o prospektu, jehož ustanoveními se zabývá Česká národní banka ve svém stanovisku ze dne 11. 9. 2023 o sčítání emisí více emitentů z jednoho podnikatelského uskupení.

Cenné papíry a jejich podoby

Cenné papíry a jejich podoby

Paragraf 514 občanského zákoníku definuje cenný papír jako "listinu, se kterou je právo spojeno takovým způsobem, že je po vydání cenného papíru nelze bez této listiny uplatnit ani převést". Zjednodušeně řečeno jsou cenné papíry investičními nástroji, které využívají...

KLB Legal pomáhala SPAC od vzniku po akvizici Footshop

KLB Legal pomáhala SPAC od vzniku po akvizici Footshop

Advokátní kancelář KLB Legal poskytovala právní poradenství investiční skupině WOOD & Company při vzniku historicky prvního SPAC ve střední a východní Evropě, jeho vstupu na burzu i při úspěšné akvizici luxusního retailera obuvi – společnosti Footshop.