MiCA: Aktuální stav

4. 10. 2023

Nařízení Evropského Parlamentu a Rady o trzích s kryptoaktivy („MiCA“) můžeme považovat za přelomový pozdrav od evropských zákonodárců. Ti se poprvé snaží o regulaci kryptoměnového hracího pole. MiCA se dotýká několika různých „her“, a to rovnou z několika perspektiv. Pojednává především o problematice emitentů a jejich jednotlivých krypto-produktů a problematice poskytování služeb spojených s kryptoaktivy včetně samotného procesu licencování.

Dělení kryptoaktiv podle MiCA

MiCA identifikuje jednotlivé krypto-produkty a dělí je na:

  1. Token vázaný na aktiva (Asset-referenced), jehož hodnota se váže na hodnotu několika fiat měn, které jsou zákonným platidlem, jedné nebo několika komodit nebo jednoho nebo více kryptoaktiv, případně kombinací těchto možností.
  2. Elektronický peněžní token (Elektronic Money), který je především prostředkem směny a sleduje zejména stabilitu hodnoty navázáním na hodnotu jedné fiat měny, která je zákonným platidlem.
  3. Užitný token (Utility), jehož smyslem je digitální přístup ke zboží nebo službě dostupným na technologii sdíleného registru (DLT). Tento token je ovšem přijímán pouze svým emitentem.

MiCA se dále věnuje službám spojeným s kryptoaktivy. Ty jsou velmi podobné jako dosavadní investiční služby používané u cenných papírů – například provozování burz, provádění klientských pokynů či custody kryptoaktiv.

MiCA: Aktuální stav

ESMA (Evropský orgán pro cenné papíry a trhy) věnovala a v následující době bude věnovat Nařízení MiCA dostatek pozornosti při zajištění implementace a přípravě konzultačních balíčků. Na webové stránce ESMA byla zveřejněna časová osa, která nám ukazuje, jaké další kroky ESMA podstoupí v rámci slibované implementace.

První balíček, který obsahuje technické normy, které specifikují některé požadavky na trhy v oblasti kryptoměnového hracího pole, byl zveřejněn v červenci 2023.

Zveřejnění druhého balíčku naplánovala ESMA na říjen 2023 a do jeho obsahu ESMA začlenila zejména ukazatele udržitelnosti, požadavky na kontinuitu podnikání, pojednání o transparentnosti obchodů a šablony, včetně formátu, bílých knih o kryptoaktivech.

Třetí a tím i poslední konzultační balíček plánuje ESMA zveřejnit v 1. čtvrtletí 2024. Třetí balíček by měl obsahovat zbývající mandáty a zejména ochranu investorů a kvalifikaci kryptoaktiv jako finančních nástrojů.

Kromě implementace MiCA za součinnosti ESMA je v plánu také dle čl. 140 odst. 1 MiCA zpráva Komise o uplatňování nařízení MiCA, a to do 30. června 2027. Komise tuto zprávu předloží Evropskému parlamentu a Radě a v případě potřeby k ní připojí legislativní návrh. Do 30. června 2025 předloží Komise průběžnou zprávu o uplatňování MiCA s opět v případě potřeby k ní připojí legislativní návrh.

Mgr. Jakub Sýkora

Související články

404 - Nenalezeno

Nenašli jsme nic, co by odpovídalo vašemu hledání. Zkuste upřesnit hledání nebo využijte hlavní menu k navigaci na webu.