KLB LEGAL – Prodej robotů na forex od WSM – nelegální investiční služba?

3. 12. 2017

Společnost WSM dostala pokutu a opakované varování ze strany ČNB za to, že bez licence prodává klientům v České republice investičního „robota“ pro obchodování na forexových trzích. Podle ČNB se jedná o investiční službu bez příslušného povolení. WSM naopak tvrdí že licenci k poskytování investičních služeb mít nemusí. Jednoduše proto, že jen prodává software. Naše kancelář se k tomuto tématu vyjadřuje v následujícím článku.
Právníci ČNB ovšem nejsou jediní, koho tento argument nepřesvědčil. „Na základě informací, které mám, se podle mého názoru jedná skutečně o nelegální poskytování investičních služeb, a to služby přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů,“ říká Vojtěch Láska, advokát z kanceláře KLB Legal a odborník na právo kapitálového trhu.
Tvrzení WSM, že pouze prodává software, podle něj neobstojí, bez ohledu na to, jak formálně nazývá smlouvu uzavíranou s klientem. Ve skutečnosti prodává klientovi investiční produkt, obchodování na trhu s využitím robota, s vidinou zhodnocení prostředků. „O investičním charakteru produktu svědčí i skutečnost, že WSM náleží podíl na zisku klienta, tedy obdobně jako poplatek u obchodníka s cennými papíry,“ dodává Láska.
Navíc podle něj záleží na okolnostech uzavírání smluv. Typicky nejde o klienty, kteří by sami hledali vhodný software k obchodování. „Naopak, podle dostupných informací je produkt nabízen i lidem, kteří nejsou zkušenými investory a koupí produktu od WSM na sebe přebírají všechna rizika spojená s tímto typem obchodování, aniž by se na ně vztahovala ochrana, která je jinak ze zákona poskytována zákazníkům licencovaných subjektů,“ uzavírá advokát.

Související články

Bankovní dohled: sankční řízení před ČNB

Bankovní dohled: sankční řízení před ČNB

České národní bance je svěřena pravomoc dohledu nad komerčními bankami. V rámci výkonu bankovního dohledu může ČNB jakožto správní orgán[1] vést s bankou správní řízení. Správním řízením je již na počátku řízení licenční, které vede ČNB s akciovou společností,...

Obecně k úloze České národní banky

Obecně k úloze České národní banky

Ústava ČR[1] a zákon o České národní bance[2] nám říká, že ČNB: je ústřední (centrální) bankou ve státě; jejím hlavním cílem je péče o cenovou stabilitu; je orgánem vykonávajícím dohled nad finančním trhem; a je orgánem příslušným k řešení krize. Pojďme si nyní...

Obchodník s cennými papíry: kdo to je a co dělá? 

Obchodník s cennými papíry: kdo to je a co dělá? 

V tomto článku se zaměříme na postavení obchodníků s cennými papíry[1] jakožto důležitých hráčů kapitálového trhu. Představíme základ jejich právní regulace a také fungování OCP v praxi. Kdo je obchodník s cennými papíry? Jednoduchým anglickým ekvivalentem pro...

Bankovní dohled: sankční řízení před ČNB

Schválení novely § 15 ZISIF se blíží, co přinese?

Prvního července 2024 vstoupí v účinnost novela ZISIF[1], která s sebou přináší mimo jiné novelizaci známého paragrafu 15[2]. Jaké změny minifondy čekají a o jak zásadní zpřísnění regulace ve skutečnosti jde? Odpovědi přinášíme v tomto článku. Osoba rizikového...