KLB LEGAL – Prodej robotů na forex od WSM – nelegální investiční služba?

3. 12. 2017

Společnost WSM dostala pokutu a opakované varování ze strany ČNB za to, že bez licence prodává klientům v České republice investičního „robota“ pro obchodování na forexových trzích. Podle ČNB se jedná o investiční službu bez příslušného povolení. WSM naopak tvrdí že licenci k poskytování investičních služeb mít nemusí. Jednoduše proto, že jen prodává software. Naše kancelář se k tomuto tématu vyjadřuje v následujícím článku.
Právníci ČNB ovšem nejsou jediní, koho tento argument nepřesvědčil. „Na základě informací, které mám, se podle mého názoru jedná skutečně o nelegální poskytování investičních služeb, a to služby přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů,“ říká Vojtěch Láska, advokát z kanceláře KLB Legal a odborník na právo kapitálového trhu.
Tvrzení WSM, že pouze prodává software, podle něj neobstojí, bez ohledu na to, jak formálně nazývá smlouvu uzavíranou s klientem. Ve skutečnosti prodává klientovi investiční produkt, obchodování na trhu s využitím robota, s vidinou zhodnocení prostředků. „O investičním charakteru produktu svědčí i skutečnost, že WSM náleží podíl na zisku klienta, tedy obdobně jako poplatek u obchodníka s cennými papíry,“ dodává Láska.
Navíc podle něj záleží na okolnostech uzavírání smluv. Typicky nejde o klienty, kteří by sami hledali vhodný software k obchodování. „Naopak, podle dostupných informací je produkt nabízen i lidem, kteří nejsou zkušenými investory a koupí produktu od WSM na sebe přebírají všechna rizika spojená s tímto typem obchodování, aniž by se na ně vztahovala ochrana, která je jinak ze zákona poskytována zákazníkům licencovaných subjektů,“ uzavírá advokát.

Související články

Licence od ČNB

Licence od ČNB

Podnikání na finančním trhu podléhá přísné regulaci na celoevropské úrovni, jejíž hlavním cílem je ochrana investorů. Výkon mnoha činností je podmíněn udělením licence ze strany regulátora, kterým je u nás Česká národní banka. Samotné licenční řízení je pak náročný...

Aktualita k trhu s nevýkonnými úvěry

Aktualita k trhu s nevýkonnými úvěry

Dne 26. ledna 2024 byl v Poslanecké sněmovně schválen návrh zákona o trhu s nevýkonnými úvěry. Nyní tento návrh zákona putuje do Senátu a při hladkém průběhu můžeme očekávat jeho účinnost od 1. července 2024. Zákon transponuje směrnici Evropského parlamentu a Rady...

DLOUHODOBÝ INVESTIČNÍ PRODUKT (DIP) PŘIJAT: Co to znamená?

DLOUHODOBÝ INVESTIČNÍ PRODUKT (DIP) PŘIJAT: Co to znamená?

Nový rok 2024 představil nový produkt III. penzijního pilíře: dlouhodobý investiční produkt. Jde o nový státem podporovaný nástroj, který umožní čerpání daňových výhod investorům, kteří se na kapitálových trzích zajišťují na stáří. O DIPu jsme na našem webu psali již...

Daňové novinky v oblasti ESOPů

Daňové novinky v oblasti ESOPů

Zdanění zaměstnaneckých podílů a opcí v obchodních korporacích („ESOP“) v České republice podstupuje významné změny, které se odvíjejí od novelizace zákona č. 586/1992 Sb, zákon o daních z příjmů („ZDP“). Volání nejen start-upů tak bylo vyslyšeno, byť s...

Nové povinnosti pro emitenty podlimitních dluhopisů

Nové povinnosti pro emitenty podlimitních dluhopisů

S Novým rokem nabyla účinnosti novela, která přinesla změny v hned několika zákonech v oblasti finančního trhu. Mezi ně patří například zavedení alternativního účastnického fondu nebo dlouhodobého investičního produktu (DIP), o kterém jsme již psali...