KLB Legal pomáhala SPAC od vzniku po akvizici Footshop

16. 8. 2023

Advokátní kancelář KLB Legal poskytovala právní poradenství investiční skupině WOOD & Company při vzniku historicky prvního SPAC ve střední a východní Evropě, jeho vstupu na burzu i při úspěšné akvizici luxusního retailera obuvi – společnosti Footshop.

Za KLB Legal jsme asistovali WOOD & Company od prvních úvah o SPAC až po úspěšnou závěrečnou akvizici.

V první fázi jsme s klientem zakládali samotnou společnost, WOOD SPAC One a.s. Následně jsme vytvářeli prospekt akcií a warrantů, který úspěšně prošel schvalovacím procesem u České národní banky. Souběžně probíhaly práce na přijetí společnosti na Burzu cenných papírů Praha a.s.

Fáze bookbuildingu trvala od února do dubna 2022. Více než 400 investorů vložilo do SPAC celkem 540 milionů Kč. Od května 2022 probíhá obchodování na trhu Standard.

Následovala fáze hledání vhodného cíle k akvizici. Klientova přísná kritéria naplnila společnost Footshop, online prodejce streetwear obuvi a oblečení včetně prémiových řad značek Adidas, Nike či Converse. V této fázi jsme klientovi poskytovali pomoc s provedením Due Diligence a asistovali při vyjednávání podmínek akvizice. Pomáhali jsme také s organizací valné hromady, v rámci které investoři odhlasovali spojení WOOD SPAC One s Footshop.

Ke dni 1. srpna 2023 byla dokončena fúze obou společností. Investoři do WOOD SPAC One díky tomu získali celkem 48,5% podíl na společnosti Footshop. Na trhu Standard pražské burzy jsou nyní obchodovány všechny akcie Footshop. Celý projekt SPAC je nyní úspěšně dokončen.

SPAC je společnost, která je přijata k burzovnímu obchodování coby „prázdná schránka“. SPAC následně hledá vhodnou cílovou společnost. Ta je následně díky fúzi přijata na burzu ve zrychleném módu.

WOOD & Company je lídr středoevropského investičního trhu. Ve skupině sdružuje MiFID II. obchodníka s cennými papíry s kompletní licencí, nadlimitní investiční společnost s oprávněním obhospodařovat retailové fondy či samosprávný realitní fond kvalifikovaných investorů spravující více než 1 mld. EUR. Projekt WOOD SPAC One připravovalo oddělení investičního bankovnictví WOOD & Company reprezentované především Oliverem Polyákem.

KLB Legal je advokátní kancelář se specializací na oblast kapitálového trhu a cenných papírů. Kolem partnerů kanceláře, Davida Kuboně a Vojtěcha Lásky, funguje expertní tým se zaměřením na burzovní transakce. Vedením projektu SPAC byl pověřen David Hanel, právník s mnohaletými zkušenostmi na pozici burzovního makléře.

Související články

Bankovní dohled: sankční řízení před ČNB

Bankovní dohled: sankční řízení před ČNB

České národní bance je svěřena pravomoc dohledu nad komerčními bankami. V rámci výkonu bankovního dohledu může ČNB jakožto správní orgán[1] vést s bankou správní řízení. Správním řízením je již na počátku řízení licenční, které vede ČNB s akciovou společností,...

Obecně k úloze České národní banky

Obecně k úloze České národní banky

Ústava ČR[1] a zákon o České národní bance[2] nám říká, že ČNB: je ústřední (centrální) bankou ve státě; jejím hlavním cílem je péče o cenovou stabilitu; je orgánem vykonávajícím dohled nad finančním trhem; a je orgánem příslušným k řešení krize. Pojďme si nyní...

Obchodník s cennými papíry: kdo to je a co dělá? 

Obchodník s cennými papíry: kdo to je a co dělá? 

V tomto článku se zaměříme na postavení obchodníků s cennými papíry[1] jakožto důležitých hráčů kapitálového trhu. Představíme základ jejich právní regulace a také fungování OCP v praxi. Kdo je obchodník s cennými papíry? Jednoduchým anglickým ekvivalentem pro...

Bankovní dohled: sankční řízení před ČNB

Schválení novely § 15 ZISIF se blíží, co přinese?

Prvního července 2024 vstoupí v účinnost novela ZISIF[1], která s sebou přináší mimo jiné novelizaci známého paragrafu 15[2]. Jaké změny minifondy čekají a o jak zásadní zpřísnění regulace ve skutečnosti jde? Odpovědi přinášíme v tomto článku. Osoba rizikového...