KLB Legal pomáhala SPAC od vzniku po akvizici Footshop

16. 8. 2023

Advokátní kancelář KLB Legal poskytovala právní poradenství investiční skupině WOOD & Company při vzniku historicky prvního SPAC ve střední a východní Evropě, jeho vstupu na burzu i při úspěšné akvizici luxusního retailera obuvi – společnosti Footshop.

Za KLB Legal jsme asistovali WOOD & Company od prvních úvah o SPAC až po úspěšnou závěrečnou akvizici.

V první fázi jsme s klientem zakládali samotnou společnost, WOOD SPAC One a.s. Následně jsme vytvářeli prospekt akcií a warrantů, který úspěšně prošel schvalovacím procesem u České národní banky. Souběžně probíhaly práce na přijetí společnosti na Burzu cenných papírů Praha a.s.

Fáze bookbuildingu trvala od února do dubna 2022. Více než 400 investorů vložilo do SPAC celkem 540 milionů Kč. Od května 2022 probíhá obchodování na trhu Standard.

Následovala fáze hledání vhodného cíle k akvizici. Klientova přísná kritéria naplnila společnost Footshop, online prodejce streetwear obuvi a oblečení včetně prémiových řad značek Adidas, Nike či Converse. V této fázi jsme klientovi poskytovali pomoc s provedením Due Diligence a asistovali při vyjednávání podmínek akvizice. Pomáhali jsme také s organizací valné hromady, v rámci které investoři odhlasovali spojení WOOD SPAC One s Footshop.

Ke dni 1. srpna 2023 byla dokončena fúze obou společností. Investoři do WOOD SPAC One díky tomu získali celkem 48,5% podíl na společnosti Footshop. Na trhu Standard pražské burzy jsou nyní obchodovány všechny akcie Footshop. Celý projekt SPAC je nyní úspěšně dokončen.

SPAC je společnost, která je přijata k burzovnímu obchodování coby „prázdná schránka“. SPAC následně hledá vhodnou cílovou společnost. Ta je následně díky fúzi přijata na burzu ve zrychleném módu.

WOOD & Company je lídr středoevropského investičního trhu. Ve skupině sdružuje MiFID II. obchodníka s cennými papíry s kompletní licencí, nadlimitní investiční společnost s oprávněním obhospodařovat retailové fondy či samosprávný realitní fond kvalifikovaných investorů spravující více než 1 mld. EUR. Projekt WOOD SPAC One připravovalo oddělení investičního bankovnictví WOOD & Company reprezentované především Oliverem Polyákem.

KLB Legal je advokátní kancelář se specializací na oblast kapitálového trhu a cenných papírů. Kolem partnerů kanceláře, Davida Kuboně a Vojtěcha Lásky, funguje expertní tým se zaměřením na burzovní transakce. Vedením projektu SPAC byl pověřen David Hanel, právník s mnohaletými zkušenostmi na pozici burzovního makléře.

Související články

Licence od ČNB

Licence od ČNB

Podnikání na finančním trhu podléhá přísné regulaci na celoevropské úrovni, jejíž hlavním cílem je ochrana investorů. Výkon mnoha činností je podmíněn udělením licence ze strany regulátora, kterým je u nás Česká národní banka. Samotné licenční řízení je pak náročný...

Aktualita k trhu s nevýkonnými úvěry

Aktualita k trhu s nevýkonnými úvěry

Dne 26. ledna 2024 byl v Poslanecké sněmovně schválen návrh zákona o trhu s nevýkonnými úvěry. Nyní tento návrh zákona putuje do Senátu a při hladkém průběhu můžeme očekávat jeho účinnost od 1. července 2024. Zákon transponuje směrnici Evropského parlamentu a Rady...

DLOUHODOBÝ INVESTIČNÍ PRODUKT (DIP) PŘIJAT: Co to znamená?

DLOUHODOBÝ INVESTIČNÍ PRODUKT (DIP) PŘIJAT: Co to znamená?

Nový rok 2024 představil nový produkt III. penzijního pilíře: dlouhodobý investiční produkt. Jde o nový státem podporovaný nástroj, který umožní čerpání daňových výhod investorům, kteří se na kapitálových trzích zajišťují na stáří. O DIPu jsme na našem webu psali již...

Daňové novinky v oblasti ESOPů

Daňové novinky v oblasti ESOPů

Zdanění zaměstnaneckých podílů a opcí v obchodních korporacích („ESOP“) v České republice podstupuje významné změny, které se odvíjejí od novelizace zákona č. 586/1992 Sb, zákon o daních z příjmů („ZDP“). Volání nejen start-upů tak bylo vyslyšeno, byť s...

Nové povinnosti pro emitenty podlimitních dluhopisů

Nové povinnosti pro emitenty podlimitních dluhopisů

S Novým rokem nabyla účinnosti novela, která přinesla změny v hned několika zákonech v oblasti finančního trhu. Mezi ně patří například zavedení alternativního účastnického fondu nebo dlouhodobého investičního produktu (DIP), o kterém jsme již psali...