Jak na crowdfunding?

23. 11. 2021

V listopadu vstupuje v platnost nařízení EU č. 2020/1503 o evropských poskytovatelích služeb skupinového financování pro podniky („Nařízení o crowdfundingu“). Toto nařízení je pojato jako výjimka z režimu poskytování investičních služeb (směrnice č. 2014/65/EU „MiFID II“) a z regulace veřejné nabídky cenných papírů (nařízení č. 2017/1129 o prospektu), zároveň se počítá s tím, že poskytovatel nemusí mít licenci na poskytování platebních služeb podle zákona o platebním styku, ale může využít služeb licencované třetí osoby.

Na koho nařízení dopadá?

V nařízení se dále se rozlišuje na tradiční úvěrový (lending-based), který znamená poskytování úvěrů s nepodmíněným závazkem splacení, a potenciálně atraktivní investiční (investment-based) crowdfunding zahrnující umísťování investičních cenných papírů a přijímání a předávání pokynů týkající se těchto instrumentů, jenž mohou představovat například investici do realitních projektů. Působnost je omezena na podnikající poskytovatele, u nichž protiplnění na jeden projekt a 12 měsíců nepřekročí hranici 1M EUR po dobu prvních 2 let platnosti (specifická výjimka pro ČR v rámci nařízení o prospektu), následně se pak hranice sjednocuje ve všech členských státech na 5M EUR. V případě překročení těchto hranic budou poskytovatelé investičního crowfundingu spadat do režimu směrnice MiFID II, úvěrové financování podnikatelských projektů zatím žádné specifické regulaci podléhat nebude.

Jak se v souvislosti s Nařízením o crowdfundingu mění povinnosti provozovatelů crowdfundingových platforem?

Předem je třeba uvést, že v České republice je situace i v dalším ohledu specifická. Končící Poslanecká sněmovna již nestihla schválit adaptační zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti finančního trhu (sněmovní tisk 1117), v důsledku čehož momentálně Česká národní banka nedisponuje pravomocí orgánu dohledu nad poskytovateli crowdfundingu a nemůže tak tyto subjekty zatím licencovat. Dle odhadů Ministerstva financí by ke schválení zákona novou dolní komorou a umožnění zahájení licenčního řízení mohlo dojít ve druhém až třetím kvartálu roku 2022.

V jakém režimu se tedy bude postupovat do té doby?

Podle přechodného ustanovení v Nařízení o crowdfundingu není licence pro činnost nutná do 10. listopadu 2022, po tomto datu již by nadále poskytovatelé neměli vydávat žádné nové nabídky na skupinové financování, ale můžou pokračovat s probíhající správou smluv. V mezičase nicméně ČNB nabízí neformální konzultace podkladů pro přípravu rychlého průběhu licenčního řízení. Pokud byste měli zájem získat crowdfundingovou licenci jako jedni z prvních, neváhejte se na nás obrátit.

Související články

Licence od ČNB

Licence od ČNB

Podnikání na finančním trhu podléhá přísné regulaci na celoevropské úrovni, jejíž hlavním cílem je ochrana investorů. Výkon mnoha činností je podmíněn udělením licence ze strany regulátora, kterým je u nás Česká národní banka. Samotné licenční řízení je pak náročný...

Aktualita k trhu s nevýkonnými úvěry

Aktualita k trhu s nevýkonnými úvěry

Dne 26. ledna 2024 byl v Poslanecké sněmovně schválen návrh zákona o trhu s nevýkonnými úvěry. Nyní tento návrh zákona putuje do Senátu a při hladkém průběhu můžeme očekávat jeho účinnost od 1. července 2024. Zákon transponuje směrnici Evropského parlamentu a Rady...

DLOUHODOBÝ INVESTIČNÍ PRODUKT (DIP) PŘIJAT: Co to znamená?

DLOUHODOBÝ INVESTIČNÍ PRODUKT (DIP) PŘIJAT: Co to znamená?

Nový rok 2024 představil nový produkt III. penzijního pilíře: dlouhodobý investiční produkt. Jde o nový státem podporovaný nástroj, který umožní čerpání daňových výhod investorům, kteří se na kapitálových trzích zajišťují na stáří. O DIPu jsme na našem webu psali již...

Daňové novinky v oblasti ESOPů

Daňové novinky v oblasti ESOPů

Zdanění zaměstnaneckých podílů a opcí v obchodních korporacích („ESOP“) v České republice podstupuje významné změny, které se odvíjejí od novelizace zákona č. 586/1992 Sb, zákon o daních z příjmů („ZDP“). Volání nejen start-upů tak bylo vyslyšeno, byť s...

Nové povinnosti pro emitenty podlimitních dluhopisů

Nové povinnosti pro emitenty podlimitních dluhopisů

S Novým rokem nabyla účinnosti novela, která přinesla změny v hned několika zákonech v oblasti finančního trhu. Mezi ně patří například zavedení alternativního účastnického fondu nebo dlouhodobého investičního produktu (DIP), o kterém jsme již psali...