Evropská unie zatím odložila regulaci robotického finančního poradenství

13. 9. 2018

Evropští regulátoři se shodují, že fenomén automatizovaného (tzv. robo-advice) poradenství je ve sféře kapitálového trhu, bankovnictví a pojišťovnictví na vzestupu. Tento růst je ovšem pomalý a je navíc doprovázen omezeným počtem poskytovatelů i uživatelů těchto služeb. Z těchto důvodů se evropské orgány (ESMA, EBA, EIOPA) rozhodly, že oblast zatím nepodrobí specifické regulaci.

To ovšem neznamená, že by automatizované finanční poradenství nebylo v současnosti regulováno. Aplikují se na něj obecně platná pravidla – například pro poskytování poradenství jako takového, pro komunikaci se zákazníky atd.

Pokud Vás zajímá oblast robo-advice a uvažujete o tom začít tyto služby poskytovat, obraťte se nás s důvěrou. KLB Legal již nyní poskytuje právní a compliance poradenství první české platformě využívající prvky automatizovaného poradenství:Portu

Plná verze zprávy Evropského systému dohledu nad finančním trhem (v AJ): tady

Související články

Bankovní dohled: sankční řízení před ČNB

Bankovní dohled: sankční řízení před ČNB

České národní bance je svěřena pravomoc dohledu nad komerčními bankami. V rámci výkonu bankovního dohledu může ČNB jakožto správní orgán[1] vést s bankou správní řízení. Správním řízením je již na počátku řízení licenční, které vede ČNB s akciovou společností,...

Obecně k úloze České národní banky

Obecně k úloze České národní banky

Ústava ČR[1] a zákon o České národní bance[2] nám říká, že ČNB: je ústřední (centrální) bankou ve státě; jejím hlavním cílem je péče o cenovou stabilitu; je orgánem vykonávajícím dohled nad finančním trhem; a je orgánem příslušným k řešení krize. Pojďme si nyní...

Obchodník s cennými papíry: kdo to je a co dělá? 

Obchodník s cennými papíry: kdo to je a co dělá? 

V tomto článku se zaměříme na postavení obchodníků s cennými papíry[1] jakožto důležitých hráčů kapitálového trhu. Představíme základ jejich právní regulace a také fungování OCP v praxi. Kdo je obchodník s cennými papíry? Jednoduchým anglickým ekvivalentem pro...

Bankovní dohled: sankční řízení před ČNB

Schválení novely § 15 ZISIF se blíží, co přinese?

Prvního července 2024 vstoupí v účinnost novela ZISIF[1], která s sebou přináší mimo jiné novelizaci známého paragrafu 15[2]. Jaké změny minifondy čekají a o jak zásadní zpřísnění regulace ve skutečnosti jde? Odpovědi přinášíme v tomto článku. Osoba rizikového...