Evropská unie zatím odložila regulaci robotického finančního poradenství

13. 9. 2018

Evropští regulátoři se shodují, že fenomén automatizovaného (tzv. robo-advice) poradenství je ve sféře kapitálového trhu, bankovnictví a pojišťovnictví na vzestupu. Tento růst je ovšem pomalý a je navíc doprovázen omezeným počtem poskytovatelů i uživatelů těchto služeb. Z těchto důvodů se evropské orgány (ESMA, EBA, EIOPA) rozhodly, že oblast zatím nepodrobí specifické regulaci.

To ovšem neznamená, že by automatizované finanční poradenství nebylo v současnosti regulováno. Aplikují se na něj obecně platná pravidla – například pro poskytování poradenství jako takového, pro komunikaci se zákazníky atd.

Pokud Vás zajímá oblast robo-advice a uvažujete o tom začít tyto služby poskytovat, obraťte se nás s důvěrou. KLB Legal již nyní poskytuje právní a compliance poradenství první české platformě využívající prvky automatizovaného poradenství:Portu

Plná verze zprávy Evropského systému dohledu nad finančním trhem (v AJ): tady

Související články

Licence od ČNB

Licence od ČNB

Podnikání na finančním trhu podléhá přísné regulaci na celoevropské úrovni, jejíž hlavním cílem je ochrana investorů. Výkon mnoha činností je podmíněn udělením licence ze strany regulátora, kterým je u nás Česká národní banka. Samotné licenční řízení je pak náročný...

Aktualita k trhu s nevýkonnými úvěry

Aktualita k trhu s nevýkonnými úvěry

Dne 26. ledna 2024 byl v Poslanecké sněmovně schválen návrh zákona o trhu s nevýkonnými úvěry. Nyní tento návrh zákona putuje do Senátu a při hladkém průběhu můžeme očekávat jeho účinnost od 1. července 2024. Zákon transponuje směrnici Evropského parlamentu a Rady...

DLOUHODOBÝ INVESTIČNÍ PRODUKT (DIP) PŘIJAT: Co to znamená?

DLOUHODOBÝ INVESTIČNÍ PRODUKT (DIP) PŘIJAT: Co to znamená?

Nový rok 2024 představil nový produkt III. penzijního pilíře: dlouhodobý investiční produkt. Jde o nový státem podporovaný nástroj, který umožní čerpání daňových výhod investorům, kteří se na kapitálových trzích zajišťují na stáří. O DIPu jsme na našem webu psali již...

Daňové novinky v oblasti ESOPů

Daňové novinky v oblasti ESOPů

Zdanění zaměstnaneckých podílů a opcí v obchodních korporacích („ESOP“) v České republice podstupuje významné změny, které se odvíjejí od novelizace zákona č. 586/1992 Sb, zákon o daních z příjmů („ZDP“). Volání nejen start-upů tak bylo vyslyšeno, byť s...

Nové povinnosti pro emitenty podlimitních dluhopisů

Nové povinnosti pro emitenty podlimitních dluhopisů

S Novým rokem nabyla účinnosti novela, která přinesla změny v hned několika zákonech v oblasti finančního trhu. Mezi ně patří například zavedení alternativního účastnického fondu nebo dlouhodobého investičního produktu (DIP), o kterém jsme již psali...