Další krok k rychlejšímu zakládání společností

23. 1. 2023

Už 15. ledna letošního roku nabývá účinnosti novela živnostenského zákona1), která opět zjednodušuje a zrychluje proces zakládání obchodních společností.

Dosud bylo pro účely zápisu nově zakládané společnosti do obchodního rejstříku nutné předložit výpis ze živnostenského rejstříku – to znamenalo, že nejprve museli zakladatelé ohlásit požadované živnosti živnostenskému úřadu a vyčkat na zaslání potvrzujícího výpisu. To mohlo proces zápisu do obchodního rejstříku, tedy samotný vznik společnosti, i značně zdržet.
Nově je možné, aby byla společnost zapsána do obchodního rejstříku i bez dokládání výpisu ze živnostenského rejstříku. Po sepsání zakladatelského notářského zápisu (podpisu společenské smlouvy či stanov), doložení souhlasu vlastníka nemovitosti s umístěním sídla nové korporace, čestných prohlášení členů orgánů a jejich výpisů z rejstříku trestů, a nakonec splacení aspoň minimální stanovené části základního kapitálu bude tedy rovnou možné žádat o zápis korporace do obchodního rejstříku.
Ohlášení živnosti, případně podání žádosti o vydání koncese, může následovat třeba až po samotném vzniku společnosti (tedy po jejím zápisu do obchodního rejstříku); stejně tak je možné živnostenské oprávnění zařizovat souběžně s procesem zapisování do obchodního rejstříku. Neznamená to samozřejmě, že by se společnost ihned po zápisu do obchodního rejstříku mohla pustit do podnikání – pro výkon ohlašovací živnosti, například poradenské nebo jiné obchodní činnosti, je stále potřeba ohlásit živnost způsobem dle živnostenského zákona. I bez patřičného ohlášení je však možné uzavírat smlouvy se zaměstnanci, členy orgánů, zajišťovat si financování a podobně2). Se získáním živnostenského oprávnění však není vhodné otálet příliš dlouho – pokud by společnosti založené za účelem podnikání nevzniklo živnostenské oprávnění do jednoho roku od jejího vzniku, může čelit hrozbě zrušení nařízeného soudem.
Další změny korporátního práva nabudou účinnosti v červenci 2023. Změny se týkají hlavně zpřesnění (a zpřísnění) překážek výkonu funkce členů volených orgánů a jejich informační povinnosti vůči korporaci. Zavádí se také neveřejná evidence vyloučených osob jako nový informační systém veřejné správy, do kterého se budou zapisovat osoby, u kterých je založena překážka funkce – například vyloučení z funkce, odsouzení za určité trestné činy nebo uložení zákazu činnosti.

_________________________________________________________________________________________
1)Jedná se o novelu provedenou zákonem č. 416/2022 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s využíváním digitálních nástrojů a postupů v právu obchodních společností a fungováním veřejných rejstříků.
2)Dle § 127 občanského zákoníku je samozřejmě možné, aby určité osoby jednaly za právnickou osobu i před jejím vznikem. Jednající osoby se však vystavují osobní odpovědnosti a valná hromada právnické osoby musí o převzetí účinků těchto jednání do tří měsíců od zápisu korporace do obchodního rejstříku rozhodnout.

Související články

Schválení novely § 15 ZISIF se blíží, co přinese?

Schválení novely § 15 ZISIF se blíží, co přinese?

Prvního července 2024 vstoupí v účinnost novela ZISIF[1], která s sebou přináší mimo jiné novelizaci známého paragrafu 15[2]. Jaké změny minifondy čekají a o jak zásadní zpřísnění regulace ve skutečnosti jde? Odpovědi přinášíme v tomto článku. Osoba rizikového...

Licence obchodníka s cennými papíry pro interní start-up Portu

Licence obchodníka s cennými papíry pro interní start-up Portu

Byli jsme u růstu start-upu Portu. Progresivní investiční platformy, která se za dobu své existence etablovala v jedničku na trhu a získala si důvěru více než dvou set tisíc lidí. WOOD & Company, investiční skupina s více než 30letou tradicí vložila  před 6 lety...

Slovníček finančních pojmů

Slovníček finančních pojmů

K vysvětlení základních pojmů finančního práva, na které se KLB Legal specializuje, jsme pro Vás sestavili krátký slovníček.

KLB Legal pomáhala SPAC od vzniku po akvizici Footshop

KLB Legal pomáhala SPAC od vzniku po akvizici Footshop

Advokátní kancelář KLB Legal poskytovala právní poradenství investiční skupině WOOD & Company při vzniku historicky prvního SPAC ve střední a východní Evropě, jeho vstupu na burzu i při úspěšné akvizici luxusního retailera obuvi – společnosti Footshop.