Byl podán návrh na zahájení insolvenčního řízení se společností WCA International s.r.o.

16. 11. 2022

Upozornění: Registrovat se k právnímu zastoupení naší advokátní kanceláří KLB Legal je možné již jen do 31. 3. 2023.

Rekapitulace začátku sporu

Subjekt byl tzv. alternativním fondem podle § 15 ZISIF. Nad činností těchto fondů ČNB nevykonává dohled, proto alternativní fondy nesmějí své produkty nabízet veřejně; mají naopak cílit na kvalifikované investory.
Nicméně místo aby společnost WCA v čele s jednatelem Matoušem Polákem investovala do obchodování s měnovými páry, komoditami, obligacemi a dalšími prostředky finančního trhu a zhodnocené peníze pak vracela klientům, vše nasvědčuje tomu, že peníze vyváděla do jiných společností a využívala je k plnění vlastních závazků (tzv. Ponziho schéma). Investorům navíc poskytovala zavádějící a klamavé informace a neumožnila jim náhled do investičního rozhraní u svého brokera, který by mohl sloužit k vyvrácení pochybností o jejím obchodování.
Nejedná se o první případ podvodu ze strany alternativního fondu dle § 15 ZISIF. Podobnou kauzou, do které se na straně poškozených zapojila také KLB Legal je např. kauza společnosti Growing Way Ondřeje Janaty.

Co bude následovat?

Vše nasvědčuje tomu, že společnost WCA situaci neustojí. Rozhodne-li soud o úpadku, bude nejvyšší čas, aby investoři neprodleně přihlásili své pohledávky do insolvenčního řízení.
Naše advokátní kancelář KLB Legal s.r.o. specializující se na právo kapitálového trhu (mající bohaté zkušenosti s kolektivním vymáháním nároků a zastupováním věřitelů v insolvenčním řízení) situaci kolem společnosti WCA pravidelně monitoruje a očekává, že řízení dopadne v nejlepším případě reorganizací, v tom horším pak konkursem.
Každopádně je klíčové, aby poškození investoři co nejdříve přihlásili své pohledávky, a ty tak mohly být v rámci insolvenčního řízení uspokojeny. S tím jsme připraveni investorům pomoci. Abychom Vám další postup co nejvíce ulehčili, můžete s námi podepsat dokumentaci jednoduše online z pohodlí domova.

Související články

Lesk a bída českého blockchainového světa – XIXOIO

Lesk a bída českého blockchainového světa – XIXOIO

Policisté Národní centrály proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování (NCOZ) prováděli ve dnech 29. – 30. listopadu 2022 realizaci úkonů trestního řízení, které se týkaly činnosti obchodní společnosti nabízející „tokenizaci“ firem.

O kauze WCA International

O kauze WCA International

Společnost WCA International s.r.o. („společnost WCA“) podle všeho není nadále schopna plnit své závazky. Od srpna letošního roku se proti ní vede téměř 20 exekucí.

Procesní specifika Squeeze-outu

Procesní specifika Squeeze-outu

Squeeze – out, zákonem označovaný jako nucený přechod účastnických cenných papírů, je proces vytěsnění minoritních akcionářů, jež může iniciovat tzv. hlavní akcionář. Hlavním akcionářem se v české právní úpravě rozumí vlastník alespoň 90% jmenovité hodnoty...