Aktualita k trhu s nevýkonnými úvěry

12. 2. 2024

Dne 26. ledna 2024 byl v Poslanecké sněmovně schválen návrh zákona o trhu s nevýkonnými úvěry. Nyní tento návrh zákona putuje do Senátu a při hladkém průběhu můžeme očekávat jeho účinnost od 1. července 2024.

Zákon transponuje směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2167, jedná se tedy o celoevropskou záležitost.

Zákon přinese novou regulaci obchodování s bankovními úvěry. Osoby podnikající na trhu s nevýkonnými bankovními úvěry budou muset být nově držiteli licence od České národní banky – povolení k činnosti správce nevýkonného úvěru.

Nevýkonným úvěrem se myslí odložená platba, peněžitá zápůjčka, úvěr nebo obdobná finanční služba (např. operativní leasing), kterou poskytla úvěrová instituce na straně věřitele dlužníkovi a dlužník je zároveň v selhání, tedy pravděpodobně v plném rozsahu nesplatí své úvěrové závazky vůči bance.

Nevýkonnost není však navázána pouze na prodlení dlužníka. Zjednodušeně řečeno postačí, pokud úvěrová instituce označí úvěr, který poskytla, jako úvěr nevýkonný.

Předpokládá se rozdělení na obchodníky s úvěry, kteří licencování nepodléhají, a na správce nevýkonných úvěrů, kteří naopak licencí budou muset disponovat.

  • Obchodník s úvěry je osoba, které jsou bankovní úvěry převáděny.
  • Správce nevýkonného úvěru je osoba, která má na starost zejména vymáhání.

Je však pravděpodobné, že velmi často bude obchodník s úvěry a správce nevýkonného úvěru jedna a tatáž osoba.

Zákon také předpokládá řadu výjimek. Z pohledu správy nevýkonných úvěrů jsou důležité zejména výjimky pro advokátní kanceláře, obhospodařovatele investičních fondů a nebankovních poskytovatele spotřebitelského úvěru.

Licencování Českou národní bankou je náročný proces, který trvá řadu měsíců. Rádi Vám se vším poradíme a provedeme Vás licenčním řízením. Neváhejte se proto na nás obrátit.

Související články

Licence od ČNB

Licence od ČNB

Podnikání na finančním trhu podléhá přísné regulaci na celoevropské úrovni, jejíž hlavním cílem je ochrana investorů. Výkon mnoha činností je podmíněn udělením licence ze strany regulátora, kterým je u nás Česká národní banka. Samotné licenční řízení je pak náročný...

DLOUHODOBÝ INVESTIČNÍ PRODUKT (DIP) PŘIJAT: Co to znamená?

DLOUHODOBÝ INVESTIČNÍ PRODUKT (DIP) PŘIJAT: Co to znamená?

Nový rok 2024 představil nový produkt III. penzijního pilíře: dlouhodobý investiční produkt. Jde o nový státem podporovaný nástroj, který umožní čerpání daňových výhod investorům, kteří se na kapitálových trzích zajišťují na stáří. O DIPu jsme na našem webu psali již...

Daňové novinky v oblasti ESOPů

Daňové novinky v oblasti ESOPů

Zdanění zaměstnaneckých podílů a opcí v obchodních korporacích („ESOP“) v České republice podstupuje významné změny, které se odvíjejí od novelizace zákona č. 586/1992 Sb, zákon o daních z příjmů („ZDP“). Volání nejen start-upů tak bylo vyslyšeno, byť s...

Nové povinnosti pro emitenty podlimitních dluhopisů

Nové povinnosti pro emitenty podlimitních dluhopisů

S Novým rokem nabyla účinnosti novela, která přinesla změny v hned několika zákonech v oblasti finančního trhu. Mezi ně patří například zavedení alternativního účastnického fondu nebo dlouhodobého investičního produktu (DIP), o kterém jsme již psali...

Aktualizace prospektu cenných papírů

Aktualizace prospektu cenných papírů

Pravomocným rozhodnutím České národní banky o schválení prospektu cenných papírů ještě projekt zdaleka nekončí. V případě prospektu dluhopisového programu (případně nabídkového programu investičních certifikátů) je nutné notifikovat jednotlivé emise v rámci programu a vzhledem k tomu, že platnost prospektů je pouze jeden rok od data pravomocného schválení, může se vás týkat i povinnost aktualizace.