Agilní řízení a AI v právní praxi: KLB Legal má za sebou úspěšnou mezinárodní konferenci 

17. 6. 2024

Mezi 29. květnem a 1. červnem proběhla v Praze právní konference se silnou mezinárodní účastí. Šlo o jarní setkání členů prestižní organizace League of Lawyers, do níž jako jediná advokátní kancelář v Česku patří také KLB Legal.  

League of Lawyers sdružuje právní firmy tří kontinentů: Asie, Austrálie a Evropy. Být součástí tohoto elitního klubu nám umožňuje poskytovat spolehlivé služby s mezinárodním  přesahem, a to v kvalitě o řád přesahující domácí standardy. Jsme tak schopni našim klientům poskytnout při globálních obchodních aktivitách kvalitní a rychlý právní support, a to jak díky důležitým kontaktům, tak bezvadné znalosti místní jurisdikce stojící na neustálé výměně právních vědomostí s našimi partnery. Klienti členské advokátní kanceláře League of Lawyers staví na aktuálních informacích o regulačním rámci, rizicích a kulturních specifikách konkrétní země. Zejména v případě asijských trhů je tak naše know-how velmi silné. 

Členové League of Lawyers se vzájemně doporučují a pomáhají s místní legislativou (zakládání dceřiné společnosti, vymáhání zahraničních dluhů, aj.). 

25 špičkových právníků z 15 zemí 

S členstvím v League of Lawyers se nicméně pojí také jedna milá, leč velmi odpovědná povinnost. Uspořádat každý půlrok setkání členů v jedné ze zemí, ve kterých League of Lawyers působí. A právě tento úkol připadl poslední květnový týden naší společnosti. 

Na pražské čtyřdenní setkání dorazilo 25 partnerů spolupracujících kanceláří z patnácti různých států. A my jsme pro ně připravili mix odborných témat, networkingu a ochutnávky českého kulturního prostředí. Letos jsme nově přivítali také kolegy ze Saudské Arábie a Dánska.  

Konference ve znamení 3A: agilita, adaptabilita AI 

Také právní praxe dnes využívají metody digitální transformace a moderních technologií. Firmy jejich prostřednictvím zvyšují svou efektivitu a snáz potkávají potřeby svých klientů. Proto jsme pozvali kolegy z AgilLawyers, aby nás zasvětili do tajů agilního řízení a využití umělé inteligence (AI) v právní praxi. Agilní metody se vyznačují schopností rychlé reakce, přizpůsobivostí a vynalézavostí při vedení projektů, což se v našem prostředí velmi dobře uplatní. Umělá inteligence dokáže například připravit právní rešerše, ale také vytvářet relevantní obsah, a to s pozoruhodnou přesností a efektivitou. Během semináře jsme zjistili, že v této oblasti řešíme podobné problémy a to bylo zdrojem pro plodné rozhovory, AHA momenty a sdílení zkušeností.  

Společně sdílené zážitky přispívají i k hlubším obchodním vztahům 

Spolupráci napříč kontinenty napomáhají důvěra, osobní kontakty a profesní přátelství, která se během těchto konferencí navazují a utužují. A tak jsme vedle soustředěného pracovního času nabídli prostor pro networking a společenské akce v Praze a Kutné Hoře

V rámci League of Lawyers jsme také diskutovali o možnostech programu secondmentu, čili o dočasném přeložení z jedné advokátní kanceláře do druhé. Členové League of Lawyers sdílejí podobné hodnoty a standardy, což umožňuje výměnu znalostí a osvědčených postupů mezi partnery a podporuje kariérní rozvoj, posiluje vztahy mezi firmami a otevírá obchodní příležitosti. V globalizovaném světě nestačí znalost lokální jurisdikce na papíře, vzájemně si také pomáháme porozumět prostředí a kultuře i prostřednictvím pracovních výměn.  

Jsme vděční, že jsme mohli přispět odborně a společensky k našim profesionálním vztahům v League of Lawyers. Děkujeme našim partnerům za tyto čtyři intenzivní dny a těší nás, že konferenci už teď hodnotí jako skutečně úspěšnou.  

Konference se zúčastnili kolegové z Harold Benjamin, MahWengKwai & Associates, GHR Rechtsanwälte AG, CRA TIMOR, AMS Advocaten N.V., Bc Lim & Lau LLC, JNP Legal Co., Ltd., Astra Law Offices, Cairn Legal, NJORD Lawfirm, SZA Law Firm, Barcelaw Abogades SLP, Von Zanthier & Dachowski, DREW & NAPIER LLC, Nouf Al Qthani Law Firm a Hundt Legal Consultancy.  

Byla to prostě skvělá jízda a už teď se těšíme na podzimní setkání v malajsijském Kuala Lumpuru! 

Související články

Úpadek společnosti Diversity Capital a.s.

Úpadek společnosti Diversity Capital a.s.

Insolvenční řízení se společností Diversity Capital, a.s. vedené u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou MSPH 57 INS 12424/2023 bylo zahájeno na základě věřitelského insolvenčního návrhu dne 8. 8. 2023.

Bankovní dohled: sankční řízení před ČNB

Bankovní dohled: sankční řízení před ČNB

České národní bance je svěřena pravomoc dohledu nad komerčními bankami. V rámci výkonu bankovního dohledu může ČNB jakožto správní orgán[1] vést s bankou správní řízení. Správním řízením je již na počátku řízení licenční, které vede ČNB s akciovou společností,...

Obecně k úloze České národní banky

Obecně k úloze České národní banky

Ústava ČR[1] a zákon o České národní bance[2] nám říká, že ČNB: je ústřední (centrální) bankou ve státě; jejím hlavním cílem je péče o cenovou stabilitu; je orgánem vykonávajícím dohled nad finančním trhem; a je orgánem příslušným k řešení krize. Pojďme si nyní...

Obchodník s cennými papíry: kdo to je a co dělá? 

Obchodník s cennými papíry: kdo to je a co dělá? 

V tomto článku se zaměříme na postavení obchodníků s cennými papíry[1] jakožto důležitých hráčů kapitálového trhu. Představíme základ jejich právní regulace a také fungování OCP v praxi. Kdo je obchodník s cennými papíry? Jednoduchým anglickým ekvivalentem pro...

Bankovní dohled: sankční řízení před ČNB

Schválení novely § 15 ZISIF se blíží, co přinese?

Prvního července 2024 vstoupí v účinnost novela ZISIF[1], která s sebou přináší mimo jiné novelizaci známého paragrafu 15[2]. Jaké změny minifondy čekají a o jak zásadní zpřísnění regulace ve skutečnosti jde? Odpovědi přinášíme v tomto článku. Osoba rizikového...