Upřesnění povinností správců podle § 15 ZISIF

21. 1. 2022

Česká národní banka na začátku ledna adresovala osobám uvedeným v § 15 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech („ZISIF“), kterým vznikla povinnost nechat se zapsat do seznamu, preventivní dokument s názvem Upozornění na časté nedostatky při výkonu činnosti. Co z něj pro správce podle § 15 ZISIF plyne?

Veřejná nabídka

Kromě zmínění častých nedostatků jako je nedostatečné uvádění a zdůraznění, že správce nepodléhá dohledu ČNB, a nesprávného označování produktu jako „investiční fond“, případně správce jako „investiční společnosti“, se ČNB detailně vyjádřila i k veřejné nabídce. Nadále platí, že produkt nelze nabízet veřejnosti, a to ani prostřednictvím webové prezentace, a stejně tak nelze poskytovat služby více než 20 klientům z řad nekvalifikovaných investorů. V případě, že správce na svých webových stránkách popisuje svůj produkt, musí být na stránkách jasně uvedeno, že nabídka je určena výhradně kvalifikovaným investorům.

Sdělení klíčových informací

Výraznější novinkou je výslovné potvrzení povinnosti správců vypracovat sdělení klíčových informací (tzv. KID, Key Information Document) v souladu s nařízením EU 1286/2014 ze dne 26. listopadu 2014, o sdělení klíčových informací týkajících se strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou („nařízení PRIIPs“). Povinnost vypracovat a poskytnout klientům před uzavřením smlouvy KID dle nařízení PRIIPs se vztahuje na správce (v terminologii nařízení PRIIPs „tvůrce produktů“), mezi jejichž investory patří retailoví investoři. Zároveň je také tvůrce produktu povinen zveřejnit KID na svých internetových stránkách. Správce jako tvůrce produktu musí informace obsažené v KID pravidelně kontrolovat (revize alespoň jednou za 12 měsíců), a pokud z této kontroly vyplyne potřeba změny, KID upraví a upravenou verzi neprodleně zpřístupní. Závěrem ČNB upozorňuje, že v případě nevypracování KID musí být správce schopen věrohodně prokázat, že k nabízení retailovým investorům nedošlo a nedochází.

Pokud potřebujete poradit, jak mít Vaše webové stránky v souladu se stanovisky ČNB a v jaké formě zpracovat sdělení klíčových informací, neváhejte se obrátit na náš tým.

Související články

Schválení novely § 15 ZISIF se blíží, co přinese?

Schválení novely § 15 ZISIF se blíží, co přinese?

Prvního července 2024 vstoupí v účinnost novela ZISIF[1], která s sebou přináší mimo jiné novelizaci známého paragrafu 15[2]. Jaké změny minifondy čekají a o jak zásadní zpřísnění regulace ve skutečnosti jde? Odpovědi přinášíme v tomto článku. Osoba rizikového...

Samosprávný investiční fond z pohledu právní praxe

Samosprávný investiční fond z pohledu právní praxe

Úprava samosprávného investičního fondu je součástí našeho právního řádu již od roku 2013, stala se jí přijetím zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech („ZISIF“).

Q&A: Minifond podle § 15 ZISIF

Q&A: Minifond podle § 15 ZISIF

Co se skrývá pod § 15 ZISIF? Pro koho se „minifond“ hodí a nehodí? Jak probíhá jeho založení a jak dlouho trvá? Nejčastější otázky a přehledné odpovědi přináší náš článek.