Mgr. Ondřej Kučera

Mgr. Ondřej Kučera

Advokátní koncipient

Ondřej se specializuje od počátku své praxe na právo kapitálového trhu s přesahem do práva obchodního a evropského. Aktivně se věnuje oblasti prospektu cenných papírů, licenčním řízením před Českou národní bankou a oblasti investování.

Působil na Ministerstvu financí České republiky, kde získal cenné zkušenosti z praxe přípravy právních předpisů v oblasti kapitálového trhu. Následně se věnoval finanční agendě v mezinárodní advokátní kanceláři přidružené k poradenské společnosti.

Ondřej je členem týmu zaměřeného na kapitálový trh. Jeho specializací jsou cenné papíry – věnuje se tvorbě prospektů cenných papírů, pravidelně komunikuje s Českou národní bankou a účastní se odborných setkání. Zaměřuje se také na nové české a evropské právní předpisy a pravidelně s klienty diskutuje možnosti, které přináší.