JUDr. Vojtěch Hanzal

JUDr. Vojtěch Hanzal

Advokátní koncipient

Vojtěch se od počátku své praxe specializuje na oblast odškodnění úrazů, tedy zajištění spravedlivé náhrady za poškození zdraví v důsledku pracovního úrazu, dopravní nehody, nesprávného postupu zdravotnického zařízení a dalších událostí.

Vedle své koncipientské praxe se věnuje Ph.D. studiu — působí jako interní doktorant, vede odborné semináře na Právnické fakultě Univerzity Karlovy a hojně publikuje v oblasti pracovního práva a práva sociálního zabezpečení.

Pravidelně se účastní českých i mezinárodních konferencí a své znalosti rozvíjí spolu s uznávanými kapacitami v daném oboru.

Vojtěch se ve své právní praxi zaměřuje na pomoc obětem. Osobám, které utrpěly úraz nebo se staly obětí nehody, poskytuje citlivý přístup a zároveň rázné hájení jejich finančních nároků.