Poskytovali jsme komplexní právní pomoc při rozšíření licence banky o některé investiční nástroje a investiční služby. Součástí naší práce bylo nastavení právní koncepce projektu a v návaznosti na to příprava žádosti o rozšíření licence a příloh. V rámci celého procesu jsme úzce spolupracovali s dotčenou bankou a jejími interními týmy tak, aby byly plně dosaženy byznysové cíle a zároveň nedošlo k žádným negativním zásahům do dosavadního fungování banky.