Pro klienta jsme poskytli právní posouzení jeho připravovaného projektu a možnosti a limity využití výjimek evropské směrnice PSD II., která reguluje poskytování platebních služeb na území Evropské unie. Klient díky tomu získal vodítko pro to, zda a v jakém rozsahu může spustit plánovaný projekt, aniž by k tomu potřeboval licenci od České národní banky. Při přípravě projektu jsme vycházeli jak z veřejně dostupných dokumentů, tak z konzultací se správními orgány.