Poskytovali jsme právní služby za účelem získání licence poskytovatele služeb malého rozsahu. Kromě práci na samotné transakci jsme poukázali na významný sociální přínos projektu a možnosti jeho propojení s aktuálními ESG trendy.