V insolvenčních řízeních hromadně zastupujeme drobné investory. Pomáháme chránit práva ve složitých řízeních a zvýšit pravděpodobnost vrácení všech nebo části jejich peněžních prostředků.