Q&A: Minifond podle § 15 ZISIF

24. 4. 2019

Co se skrývá pod § 15 ZISIF? Pro koho se „minifond“ hodí a nehodí? Jak probíhá jeho založení a jak dlouho trvá? Nejčastější otázky a přehledné odpovědi přináší náš článek.

Co je § 15 ZISIF?

§ 15 ZISIF (zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech) umožňuje podnikatelsky provádět „správu majetku srovnatelnou s obhospodařováním“. To zjednodušeně znamená, že povoluje vedle regulovaných investičních fondů také vznik jakýchsi malých fondů, které na základě investiční strategie kolektivně spravují majetek investorů a nepodléhají přitom regulaci a dozoru České národní banky jako investiční fondy.

Fond podle § 15 ZISIF nesmí přesáhnout rozhodný limit a shromažďovat peněžní prostředky od veřejnosti.

Rozhodný limit (tj. maximální velikost fondu) je standardně stanoven na € 100 000 000, po splnění určitých podmínek lze dosáhnout i na € 500 000 000.

Shromažďování peněžních prostředků od veřejnosti je Českou národní bankou vykládáno poměrně restriktivně – blíže jsme se mu věnovali zde.

Pro zajímavost uvádíme rámcové porovnání minifondu podle § 15 ZISIF s klasickým fondem kvalifikovaných investorů:

 § 15 ZISIFFond kvalifikovaných investorů
Maximální velikost€ 100 000 000podlimitní € 100 000 000, nadlimitní bez omezení
Minimální velikostnení stanovena€ 1 250 000 do 12 měsíců od založení
Povolení investořikvalifikovaní investoři, menší počet retailových investorůkvalifikovaní investoři
Minimální investicenení stanovenaod 1 000 000 Kč; finanční instituce bez limitu
Náročnost založenínízká (viz dále)nízká až vyšší dle typu (více zde)
Průběžné nákladynižší (uloženy pouze základní povinnosti)vyšší (povinnost mít depozitáře, systém vnitřní kontroly apod.)
Sazba daně z příjmu19 %možnost dosáhnout na 5% zdanění

Jak založení fondu podle § 15 ZISIF probíhá?

Na samém začátku je obvykle nutné založit novou právnickou osobu – typicky s.r.o. – které bude správu majetku vykonávat.

Poté probíhá příprava dokumentace: vytváří se například investiční strategie, na základě které bude fond investovat.

V poslední fázi je připravena a podána žádost České národní bance o zápis „minifondu“ podle § 15 ZISIF do seznamů ČNB.

Jak dlouho trvá založení fondu podle § 15 ZISIF?

Řízení před Českou národní bankou by nemělo přesáhnout 5 pracovních dní. K této době je pak potřeba přičíst přípravné práce – založení s.r.o., pokud je potřeba, tvorbu investiční strategie či přípravu doplňující dokumentace, zejména smlouvy s klienty. Celý proces je zvládnutelný v řádu dnů až týdnů (dle náročnosti transakce).

Jaké jsou povinnosti vůči ČNB během existence fondu podle § 15 ZISIF?

„Minifondy“ musí jednou ročně odesílat set reportů České národní bance, a to prostřednictvím její aplikace. Dále jsou povinny oznamovat změny zapisovaných skutečností (např. změna sídla) a ukončení činnosti.

Je povinností správce fondu uvádět na všech objednávkách, obchodních dopisech, fakturách, smlouvách a na svých internetových stránkách údaj, ze kterého vyplývá, že nepodléhá dohledu České národní banky.

Je možné časem vytvářet nové investiční strategie?

Ano, vznik nové strategie je ale nejprve potřeba oznámit ČNB.

Zajímá vás o § 15 ZISIF něco dalšího? Uvažujete sami o založení takového fondu? Nestyďte se nás kontaktovat! Právní a compliance poradenství v oblasti investičních fondů patří mezi naše Specializace.

Související články

Licence od ČNB

Licence od ČNB

Podnikání na finančním trhu podléhá přísné regulaci na celoevropské úrovni, jejíž hlavním cílem je ochrana investorů. Výkon mnoha činností je podmíněn udělením licence ze strany regulátora, kterým je u nás Česká národní banka. Samotné licenční řízení je pak náročný...

Aktualita k trhu s nevýkonnými úvěry

Aktualita k trhu s nevýkonnými úvěry

Dne 26. ledna 2024 byl v Poslanecké sněmovně schválen návrh zákona o trhu s nevýkonnými úvěry. Nyní tento návrh zákona putuje do Senátu a při hladkém průběhu můžeme očekávat jeho účinnost od 1. července 2024. Zákon transponuje směrnici Evropského parlamentu a Rady...

Slovníček finančních pojmů

Slovníček finančních pojmů

K vysvětlení základních pojmů finančního práva, na které se KLB Legal specializuje, jsme pro Vás sestavili krátký slovníček.

KLB Legal pomáhala SPAC od vzniku po akvizici Footshop

KLB Legal pomáhala SPAC od vzniku po akvizici Footshop

Advokátní kancelář KLB Legal poskytovala právní poradenství investiční skupině WOOD & Company při vzniku historicky prvního SPAC ve střední a východní Evropě, jeho vstupu na burzu i při úspěšné akvizici luxusního retailera obuvi – společnosti Footshop.

Připravované daňové výhody pro investory aneb dlouhodobý investiční produkt

Připravované daňové výhody pro investory aneb dlouhodobý investiční produkt

Vláda schválila a předložila Poslanecké sněmovně legislativní návrh, který má přinést nové možnosti spoření na stáří. Návrh směřuje ke srovnání podmínek mezi produkty penzijních společností a investičními produkty jiných licencovaných subjektů. Především pak zavádí zásadní daňové výhody pro ty, kteří si investováním na kapitálovém trhu spoří na stáří jinou formou než prostřednictvím životního pojištění, penzijního připojištění nebo doplňkového penzijní spoření.