První transformace minifondu podle § 15 ZISIF na licencovaný samosprávný investiční fond za pomoci KLB Legal

4. 5. 2022

KLB Legal, s.r.o., advokátní kancelář, poskytla právní služby společnosti Evermore Capital Management, a.s., v procesu transformace společnosti z právnické osoby, jež provádí správu majetku srovnatelnou s obhospodařováním dle § 15 ZISIF na samosprávný investiční fond.

Spolupráce mezi advokátní kanceláří a společností Evermore Capital Management byla uzavřena za účelem transformace společnosti z původního „minifondu“ podle § 15 ZISIF na samosprávný investiční fond.

Po úspěšném projektu SPAC si tak KLB Legal připsala další hodnotné prvenství, jedná se totiž o vůbec první takto vzniklý samosprávný investiční fond„Opět jsme se pustili do něčeho nového. Z praxe mohu říci, že zakládání „minifondů“ je v českém prostředí čím dál častější a možnost takovéto transformace může být zajímavým signálem směrem k odborné veřejnosti.“ říká JUDr. David Kuboň, managing partner v KLB Legal.

Česká národní banka udělila společnosti povolení k činnosti dne 1. dubna 2022 na základě splnění podmínek stanovených § 490 odst. 1 ZISIF. ČNB tak shledala společnost jako důvěryhodnou, mající vyhovující vnitřní strukturu (včetně zajištění compliance) i reálnými ekonomickými propočty podložený obchodní plán.

„Po předchozích dobrých zkušenostech pro nás byl tým KLB Legal jasnou volbou. Jsme skutečně velmi rádi, že se nám jako prvním společně podařilo dokončit transformaci z minifondu dle §15 ZISIF na fond kvalifikovaných investorů (SICAV).

Tato mnohem robustnější struktura fondu s novým názvem ARISTOCRAT, nám umožní starat se o současná i nově svěřená aktiva na ještě profesionálnější úrovni než doposud. Budeme tak moci naplno využívat našich předchozích zkušeností z působení ve finančním sektoru.

Velké poděkování za důvěru patří našim dosavadním klientům, pro které dokončená transformace představuje naplnění příslibu, který od nás v minulosti dostali.“ doplňují zakladatelé fondu Tomáš Provazník a Jan Zuska.

Související články

Bankovní dohled: sankční řízení před ČNB

Bankovní dohled: sankční řízení před ČNB

České národní bance je svěřena pravomoc dohledu nad komerčními bankami. V rámci výkonu bankovního dohledu může ČNB jakožto správní orgán[1] vést s bankou správní řízení. Správním řízením je již na počátku řízení licenční, které vede ČNB s akciovou společností,...

Obecně k úloze České národní banky

Obecně k úloze České národní banky

Ústava ČR[1] a zákon o České národní bance[2] nám říká, že ČNB: je ústřední (centrální) bankou ve státě; jejím hlavním cílem je péče o cenovou stabilitu; je orgánem vykonávajícím dohled nad finančním trhem; a je orgánem příslušným k řešení krize. Pojďme si nyní...

Obchodník s cennými papíry: kdo to je a co dělá? 

Obchodník s cennými papíry: kdo to je a co dělá? 

V tomto článku se zaměříme na postavení obchodníků s cennými papíry[1] jakožto důležitých hráčů kapitálového trhu. Představíme základ jejich právní regulace a také fungování OCP v praxi. Kdo je obchodník s cennými papíry? Jednoduchým anglickým ekvivalentem pro...

Bankovní dohled: sankční řízení před ČNB

Schválení novely § 15 ZISIF se blíží, co přinese?

Prvního července 2024 vstoupí v účinnost novela ZISIF[1], která s sebou přináší mimo jiné novelizaci známého paragrafu 15[2]. Jaké změny minifondy čekají a o jak zásadní zpřísnění regulace ve skutečnosti jde? Odpovědi přinášíme v tomto článku. Osoba rizikového...