První transformace minifondu podle § 15 ZISIF na licencovaný samosprávný investiční fond za pomoci KLB Legal

4. 5. 2022

KLB Legal, s.r.o., advokátní kancelář, poskytla právní služby společnosti Evermore Capital Management, a.s., v procesu transformace společnosti z právnické osoby, jež provádí správu majetku srovnatelnou s obhospodařováním dle § 15 ZISIF na samosprávný investiční fond.

Spolupráce mezi advokátní kanceláří a společností Evermore Capital Management byla uzavřena za účelem transformace společnosti z původního „minifondu“ podle § 15 ZISIF na samosprávný investiční fond.

Po úspěšném projektu SPAC si tak KLB Legal připsala další hodnotné prvenství, jedná se totiž o vůbec první takto vzniklý samosprávný investiční fond„Opět jsme se pustili do něčeho nového. Z praxe mohu říci, že zakládání „minifondů“ je v českém prostředí čím dál častější a možnost takovéto transformace může být zajímavým signálem směrem k odborné veřejnosti.“ říká JUDr. David Kuboň, managing partner v KLB Legal.

Česká národní banka udělila společnosti povolení k činnosti dne 1. dubna 2022 na základě splnění podmínek stanovených § 490 odst. 1 ZISIF. ČNB tak shledala společnost jako důvěryhodnou, mající vyhovující vnitřní strukturu (včetně zajištění compliance) i reálnými ekonomickými propočty podložený obchodní plán.

„Po předchozích dobrých zkušenostech pro nás byl tým KLB Legal jasnou volbou. Jsme skutečně velmi rádi, že se nám jako prvním společně podařilo dokončit transformaci z minifondu dle §15 ZISIF na fond kvalifikovaných investorů (SICAV).

Tato mnohem robustnější struktura fondu s novým názvem ARISTOCRAT, nám umožní starat se o současná i nově svěřená aktiva na ještě profesionálnější úrovni než doposud. Budeme tak moci naplno využívat našich předchozích zkušeností z působení ve finančním sektoru.

Velké poděkování za důvěru patří našim dosavadním klientům, pro které dokončená transformace představuje naplnění příslibu, který od nás v minulosti dostali.“ doplňují zakladatelé fondu Tomáš Provazník a Jan Zuska.

Související články

Licence od ČNB

Licence od ČNB

Podnikání na finančním trhu podléhá přísné regulaci na celoevropské úrovni, jejíž hlavním cílem je ochrana investorů. Výkon mnoha činností je podmíněn udělením licence ze strany regulátora, kterým je u nás Česká národní banka. Samotné licenční řízení je pak náročný...

Aktualita k trhu s nevýkonnými úvěry

Aktualita k trhu s nevýkonnými úvěry

Dne 26. ledna 2024 byl v Poslanecké sněmovně schválen návrh zákona o trhu s nevýkonnými úvěry. Nyní tento návrh zákona putuje do Senátu a při hladkém průběhu můžeme očekávat jeho účinnost od 1. července 2024. Zákon transponuje směrnici Evropského parlamentu a Rady...

Samosprávný investiční fond z pohledu právní praxe

Samosprávný investiční fond z pohledu právní praxe

Úprava samosprávného investičního fondu je součástí našeho právního řádu již od roku 2013, stala se jí přijetím zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech („ZISIF“).

Q&A Sberbank

Q&A Sberbank

Banka Sberbank končí v důsledku protiruských sankcí se svými podnikatelskými aktivitami v Evropě, u nás Česká národní banka („ČNB“) jako regulátor zmrazila veškeré aktivity banky a zahájila s ní řízení o odnětí licence.