Pracovní úraz

Přes 10 let podporujeme zaměstnance zraněné při práci bez vlastního zavinění, včetně případů s tragickým koncem. Jelikož zaměstnavatelé jsou často právně zastoupeni, je klíčové, aby i zaměstnanci využívali služeb specializovaných advokátů pro dosažení maximálního odškodnění. Naším cílem je rychle získat pro klienty maximální odškodnění od zaměstnavatelů a pojistitelů za utrpěná zranění.

Kontaktujte násVíce informací

Komu pomáháme

Zastupujeme poškozené zaměstnance, kterým byla v důsledku pracovního úrazu způsobena újma na zdraví či smrt osoby blízké. Je-li vůči další fyzické či právnické osobě, která zavinila váš úraz, vedeno trestní řízení, zastoupíme vás rovněž před orgány činnými v trestním řízení.

Klientům pomáháme i v případě, utrpěli-li újmu na zdraví či smrt v důsledku dopravní nehody, k níž došlo v pracovní době při výkonu práce.

V této souvislosti jsme založili projekt odškodnění pracovních úrazů.

Spolupracujeme také na projektu Kompenzo, který nabízí získání spravedlivého odškodnění včetně možnosti vyplacení části peněz předem.

Úraz s přeshraničním prvkem

Vzhledem k členství v prestižní Panevropské organizaci právníků a spolupráci s řadou významných advokátních kanceláří napříč Evropou a USA jsme zajistíme účinnou pomoc tuzemským občanům, kteří utrpěli úraz v rámci zaměstnání u zahraničního zaměstnavatele. Současně jsme jsme připraveni pomoci cizincům, u nichž došlo k pracovnímu úrazu u tuzemského zaměstnavatele.

Co pro vás vymůžeme

Poškozený, jemuž byla následkem pracovního úrazu způsobena újma na zdraví, má nárok po zaměstnavateli a jeho pojistiteli požadovat poměrně vysoké odškodnění za bolestné, ušlý výdělek, trvalé následky či další náhrady uvedené v zákoníku práce.

Dojde-li v důsledku úrazu k úmrtí, vymáháme pro osoby blízké odškodnění duševních útrap, náklady pohřbu či pozůstalostní rentu.

Proč právě my

Vzhledem k naší dlouholeté specializaci se profesionálně a co nejrychleji postaráme o získání vašeho nejvyššího odškodnění. Nic nám předem nehradíte. Klienty zastupujeme na základě podílové odměny v případě úspěchu ve věci, kdy si nárokujeme smluvená procenta pouze v případě, že pro vás odškodnění vymůžeme.

Náš přístup ke klientům je vždy osobní a každému případu se věnujeme s maximální péčí.

Spolupracujeme se znalci z oboru zdravotnictví, kteří vám ohodnotí újmu na zdraví, tedy bolestné a ztížení společenského uplatnění.

Referenční projekty

Oškodnění za zahraniční dopravní nehodu – pád mostu v Janově

Úspěšně jsme vymohli odškodnění v mediálně známé kauze - pád mostu v italském Janově. V srpnu roku 2018 se zřítila dvousetmetrová část dálničního mostu včetně více než 30 osobních a nákladních aut. Tragédie si vyžádala 43 lidských životů, dalších 16 lidí přežilo s různě závažnými zraněními. KLB Legal vymohla odškodnění pro českého řidiče kamionu, který při pádu utrpěl závažnou újmu na zdraví. Zároveň jsme vymohli škodu za zničené nákladní vozidlo pro jeho zaměstnavatele. Díky správné strategii jsme případ úspěšně uzavřeli mimosoudní dohodou a řidič i jeho zaměstnavatel získali odškodnění v plné výši. Na případu jsme spolupracovali s italskou advokátní kanceláří, se kterou spolupracujeme skrze mezinárodní uskupení Global Justice Network.

Nezaviněná srážka na lyžích

"Při mnou nezaviněné srážce na lyžích jsem utrpěla rozsáhlé zranění. Advokátní kancelář mě zastoupila jak v trestním řízení, tak při jednání s viníkem nehody. Díky KLB Legal jsem získala odškodnění, na které jsem měla nárok." Ilona K., Poděbrady

Náhrada újmy při pochybení nemocnice

"Advokátní kancelář mě profesionálně zastupovala při vymáhání odškodnění újmy na zdraví utrpěné v důsledku pochybení zdravotnického zařízení. S její pomocí jsem získala adekvátní odškodnění." Barbora B., Praha

Odškodnění pracovního úrazu

"Vřele doporučuji advokátní kancelář KLB Legal, která mi díky svým mnohaletým zkušenostem účinně pomohla získat adekvátní odškodnění za pracovní úraz, ačkoliv zaměstnavatel a jeho pojišťovna zpočátku odmítala jakoukoliv odpovědnost." Patrik H., Praha

Náš tým pro Pracovní úraz

JUDr. David Kuboň

JUDr. David Kuboň

Řídící partner

Mgr. Monika Skalová

Mgr. Monika Skalová

Vedoucí advokátka

JUDr. Vojtěch Hanzal

JUDr. Vojtěch Hanzal

Advokátní koncipient

Související články

Dopravní nehoda v pracovní době

Dopravní nehoda v pracovní době

Nezaviněná dopravní nehoda na pracovní cestě nebo při výkonu práce v pracovní době se může přihodit každému zaměstnanci.

Kontakt pro Pracovní úraz

Napište nám