Domů 5 Právní obory 5 Odškodnění úrazů 5 Pochybení lékaře

Pochybení lékaře

Již více než 10 let pomáháme poškozeným, kteří utrpěli újmu na zdraví či zesnuli v důsledku pochybení zdravotnického zařízení, lékaře či zdravotnického pracovníka při poskytování zdravotní péče.

Kontaktujte násVíce informací

Pochybení lékaře

Za předpokladu, že postup zdravotníka nebo zdravotnického zařízení nebyl v souladu s aktuálními poznatky lékařské vědy a pravidly daného lékařského oboru, tedy byl v rozporu se zákonem, je tento postup označován jako non lege artis.

Odškodnění za újmu na zdraví patří k nejsložitějším a nejvíce odborným oblastem. Už v počátečních fázích řešení případu je nezbytné zapojit znalecké posudky z oblasti zdravotnictví.

Vzhledem k tomu, že odpovědným subjektem je často zdravotnické zařízení, které je téměř vždy zastoupeno právním zástupcem, doporučujeme klientům vstupovat do jednání s vlastním zkušeným advokátem.

Komu pomáháme

Naše advokátní kancelář zastupuje pacienty poškozené v důsledku odborných pochybení – tedy postupů, které nebyly v souladu s lékařskou praxí (non lege artis) – což vedlo k újmě na zdraví nebo smrti blízké osoby.

Pokud je proti fyzické nebo právnické osobě, která způsobila újmu na zdraví nebo smrt, vedeno trestní řízení, zastoupíme vás také před orgány činnými v trestním řízení.

Pochybení v porodnictví

Ačkoliv se řadí porodnictví v České republice k velmi vyspělým, k nejfatálnějším újmám na zdraví dochází zejména v tomto odvětví, kdy jsou v důsledku pochybení zdravotníka ohroženy hned dva životy – matky a dítěte.

Naším cílem je v této citlivé situaci dosáhnout pro poškozenou rodinu adekvátní satisfakce v podobě maximální finanční kompenzace, jež rodině umožní zajistit svému dítěti co nejlepší zdravotní péči a zázemí.

I díky spolupráci se špičkovými znalci v tomto oboru jsme již pro poškozené rodiny vymohli desítky milionů.

S čím vám pomůžeme

Poškozeného, jemuž byla následkem non lege artis postupu způsobena újma na zdraví, zastupujeme při jednání se zdravotnickým zařízením a jeho pojistitelem a zajišťujeme vymožení co nejvyššího odškodnění. Poškozený v této souvislosti může požadovat odškodnění za doposud vytrpěnou bolest, ušlý výdělek, trvalé následky či další související náhrady uvedené v občanském zákoníku.

Dojde-li v důsledku pochybení zdravotníka k úmrtí poškozeného, vymáháme pro osoby blízké odškodnění duševních útrap, náklady pohřbu nebo také pozůstalostní rentu.

Proč právě my

Pokud se domníváte, že jste utrpěli újmu na zdraví následkem non lege artis postupu zdravotníka, obraťte se na nás a my vám zajistíme znalce z příslušného odvětví. Znalecký posudek pro stanovení postupu non lege artis je zcela zásadním podkladem pro další postup a vymáhání souvisejícího odškodnění.

Vzhledem k naší dlouholeté specializaci se profesionálně a co nejrychleji postaráme o získání vašeho nejvyššího odškodnění.

Klienty zastupujeme na základě podílové odměny v případě úspěchu ve věci, kdy si nárokujeme smluvená procenta pouze v případě, že pro vás odškodnění vymůžeme.

Náš přístup ke klientům je vždy osobní a každému případu se věnujeme s maximální péčí. Vymožením odškodnění pro nás práce nekončí – vzhledem k jedinečné kombinaci našich specializací vám pomůžeme postarat se o zhodnocení získaných finančních prostředků.

Referenční projekty

Oškodnění za zahraniční dopravní nehodu – pád mostu v Janově

Úspěšně jsme vymohli odškodnění v mediálně známé kauze - pád mostu v italském Janově. V srpnu roku 2018 se zřítila dvousetmetrová část dálničního mostu včetně více než 30 osobních a nákladních aut. Tragédie si vyžádala 43 lidských životů, dalších 16 lidí přežilo s různě závažnými zraněními. KLB Legal vymohla odškodnění pro českého řidiče kamionu, který při pádu utrpěl závažnou újmu na zdraví. Zároveň jsme vymohli škodu za zničené nákladní vozidlo pro jeho zaměstnavatele. Díky správné strategii jsme případ úspěšně uzavřeli mimosoudní dohodou a řidič i jeho zaměstnavatel získali odškodnění v plné výši. Na případu jsme spolupracovali s italskou advokátní kanceláří, se kterou spolupracujeme skrze mezinárodní uskupení Global Justice Network.

Nezaviněná srážka na lyžích

"Při mnou nezaviněné srážce na lyžích jsem utrpěla rozsáhlé zranění. Advokátní kancelář mě zastoupila jak v trestním řízení, tak při jednání s viníkem nehody. Díky KLB Legal jsem získala odškodnění, na které jsem měla nárok." Ilona K., Poděbrady

Náhrada újmy při pochybení nemocnice

"Advokátní kancelář mě profesionálně zastupovala při vymáhání odškodnění újmy na zdraví utrpěné v důsledku pochybení zdravotnického zařízení. S její pomocí jsem získala adekvátní odškodnění." Barbora B., Praha

Odškodnění pracovního úrazu

"Vřele doporučuji advokátní kancelář KLB Legal, která mi díky svým mnohaletým zkušenostem účinně pomohla získat adekvátní odškodnění za pracovní úraz, ačkoliv zaměstnavatel a jeho pojišťovna zpočátku odmítala jakoukoliv odpovědnost." Patrik H., Praha

Náš tým pro Pochybení lékaře

JUDr. David Kuboň

JUDr. David Kuboň

Řídící partner

Mgr. Monika Skalová

Mgr. Monika Skalová

Vedoucí advokátka

JUDr. Vojtěch Hanzal

JUDr. Vojtěch Hanzal

Advokátní koncipient

Související články

Odškodnění za v minulosti provedené protiprávní sterilizace

Odškodnění za v minulosti provedené protiprávní sterilizace

Od 1. ledna 2022 nabývá účinnosti zákon č. 297/2021 Sb., o poskytnutí jednorázové peněžní částky osobám sterilizovaným v rozporu s právem, jenž konečně přináší určitou formu zadostiučinění obětem nezákonných sterilizacích....

Postoj recentní tuzemské judikatury k teorii ztráty šance

Postoj recentní tuzemské judikatury k teorii ztráty šance

Teorii ztráty šance (angl. lost chance doctrine) poprvé formulovaly soudy amerického státu Washington již v roce 1983. První případ, kde byla tato teorie uplatněna, se týkal muže, jemuž lékaři pozdě diagnostikovali rakovinu plic.

Kontakt pro Pochybení lékaře

Napište nám