Domů 5 Právní obory 5 Odškodnění úrazů 5 Jiná újma na zdraví

Jiná újma na zdraví

Vymůžeme pro vás finanční náhradu i v případech jiných poškození zdraví. Zaměřujeme se na sportovní úrazy, úrazy ve školských zařízeních či zranění vzniklá na zájezdu organizovaném cestovní kanceláří.

Kontaktujte násVíce informací

Poškození zdraví

K újmě na zdraví může dojít i při jiných škodních událostech, než je dopravní nehoda, pracovní úraz či pochybení zdravotníka.

Klienty zastupujeme i v případech, dojde-li ke zranění v rámci zájezdu organizovaného cestovní kanceláří, při sportovních úrazech nebo při újmě na zdraví způsobené protiprávním jednáním další osoby.

KLB Legal v této souvislosti založila projekt náhrady škody na zdraví utrpěné v zahraničí.

Úraz na dovolené

Zastupujeme poškozené, kteří utrpěli újmu na zdraví v rámci zájezdu organizovaném cestovní kanceláří. Cestovní kancelář odpovídá za splnění povinností ze smlouvy o zájezdu, a to bez ohledu na to, zda jednotlivé služby poskytuje přímo cestovní kancelář či nějaký její externí poskytovatel.

V praxi to znamená, že cestovní kancelář odpovídá zákazníkům za újmu na zdraví vzniklou například při dopravní nehodě na výletě organizovaném cestovní kanceláři. Vedle újmy na zdraví cestovní kancelář odpovídá i za nemajetkovou újmu zákazníků způsobenou narušením, zmařením či podstatným zkrácením zájezdu.

Sportovní úraz

Zastupujeme poškozené, kteří v důsledku zavinění jiné osoby utrpěli při sportovních aktivitách zranění.

Nejčastějšími případy v rámci sportovních úrazů jsou srážky na lyžích na tuzemských, ale i zahraničních sjezdovkách. K zaviněnému úrazu jinou osobu však lze přijít i při sportovním utkání.

Právní odpovědnost za způsobení újmy na zdraví při sportu je specifická vzhledem k tomu, že každý sportovec podstupuje dobrovolně riziko zvýšené pravděpodobnosti způsobení zranění.

Oběť trestného činu

Zastupujeme oběti trestných činů, kterým bylo v důsledku protiprávního jednání jiné osoby ublíženo na zdraví, nebo došlo dokonce k úmrtí oběti.

Pro poškozené zajišťujeme komplexní zastoupení před orgány činnými v trestním řízení, při jednání s pachatelem trestného činu a současně vymáháme odškodnění, na které má poškozený nárok.

Proč právě my

Vzhledem k naší dlouholeté specializaci se profesionálně postaráme o získání vašeho nejvyššího odškodnění. Klienty zastupujeme na základě podílové odměny v případě úspěchu ve věci, kdy si nárokujeme smluvená procenta pouze v případě, že pro vás odškodnění vymůžeme.

Náš přístup ke klientům je vždy osobní a každému případu se věnujeme s maximální péčí.

Referenční projekty

Oškodnění za zahraniční dopravní nehodu – pád mostu v Janově

Úspěšně jsme vymohli odškodnění v mediálně známé kauze - pád mostu v italském Janově. V srpnu roku 2018 se zřítila dvousetmetrová část dálničního mostu včetně více než 30 osobních a nákladních aut. Tragédie si vyžádala 43 lidských životů, dalších 16 lidí přežilo s různě závažnými zraněními. KLB Legal vymohla odškodnění pro českého řidiče kamionu, který při pádu utrpěl závažnou újmu na zdraví. Zároveň jsme vymohli škodu za zničené nákladní vozidlo pro jeho zaměstnavatele. Díky správné strategii jsme případ úspěšně uzavřeli mimosoudní dohodou a řidič i jeho zaměstnavatel získali odškodnění v plné výši. Na případu jsme spolupracovali s italskou advokátní kanceláří, se kterou spolupracujeme skrze mezinárodní uskupení Global Justice Network.

Nezaviněná srážka na lyžích

"Při mnou nezaviněné srážce na lyžích jsem utrpěla rozsáhlé zranění. Advokátní kancelář mě zastoupila jak v trestním řízení, tak při jednání s viníkem nehody. Díky KLB Legal jsem získala odškodnění, na které jsem měla nárok." Ilona K., Poděbrady

Náhrada újmy při pochybení nemocnice

"Advokátní kancelář mě profesionálně zastupovala při vymáhání odškodnění újmy na zdraví utrpěné v důsledku pochybení zdravotnického zařízení. S její pomocí jsem získala adekvátní odškodnění." Barbora B., Praha

Odškodnění pracovního úrazu

"Vřele doporučuji advokátní kancelář KLB Legal, která mi díky svým mnohaletým zkušenostem účinně pomohla získat adekvátní odškodnění za pracovní úraz, ačkoliv zaměstnavatel a jeho pojišťovna zpočátku odmítala jakoukoliv odpovědnost." Patrik H., Praha

Náš tým pro Jiná újma na zdraví

JUDr. David Kuboň

JUDr. David Kuboň

Řídící partner

Mgr. Monika Skalová

Mgr. Monika Skalová

Vedoucí advokátka

JUDr. Vojtěch Hanzal

JUDr. Vojtěch Hanzal

Advokátní koncipient

Související články

Postoj recentní tuzemské judikatury k teorii ztráty šance

Postoj recentní tuzemské judikatury k teorii ztráty šance

Teorii ztráty šance (angl. lost chance doctrine) poprvé formulovaly soudy amerického státu Washington již v roce 1983. První případ, kde byla tato teorie uplatněna, se týkal muže, jemuž lékaři pozdě diagnostikovali rakovinu plic.

Hodnota bodu bolestného v roce 2021

Hodnota bodu bolestného v roce 2021

Při určování hodnoty bodu bolestného při utrpění újmy na zdraví je nutno rozlišovat, zdali bude újma posuzována podle zákoníku práce nebo podle občanského zákoníku.

Kontakt pro Jiná újma na zdraví

Napište nám