Sankční řízení

Provedeme vás složitým procesem sankčního řízení, od předcházení rizik až po obhajobu ve správních a trestních řízeních. Stojíme vám po boku, abychom udrželi vaše dobré jméno i v těch nejkomplikovanějších obchodních sporech.

Kontaktujte násVíce informací

Sankční řízení

Jde o přestupkové řízení v oblasti finančního trhu vedené ČNB. Obvykle mu předchází kontrola nebo výzva k podání vysvětlení. Česká národní banka zahajuje sankční řízení v případech, že pojme podezření na spáchání přestupku.

Takové řízení se týká regulovaných finančních institucí, nebo jakékoli jiné právnické či dokonce fyzické osoby – například v oblasti nelegální distribuce investičních produktů.

Kdy se na nás obrátit

Ideálně už ve chvíli, kdy obdržíte výzvu od ČNB. Může se jednat o výzvu k podání vysvětlení či jinou výzvu v rámci kontroly ze strany regulátora. Česká národní banka mnohdy prověřuje i postupy, které nejsou přestupkem. Včasné právní vysvětlení dokáže v takovém případě ušetřit klientům mnoho času i starostí. Pokud skutečně dojde k sankčnímu řízení, staráme se o dodržení pravidel spravedlivého procesu a o to, aby byly argumenty klienta řádně slyšet.

Průběh spolupráce

Nejprve se seznámíme se s dosavadní kroky regulátora. Prověříme veškorou komunikaci s ČNB , zejména dokumenty z datové schránky nebo doručované poštou. Bude nás zajímat, jestli vám regulátor stanovil lhůtu k podání vysvětlení, vyjádření, doložení dokumentů atd. a jak tato lhůta běží. Následeně se dohodneme na dalším postupu a lhůtách.

Doba trvání

Zastoupení můžeme převzít ihned. Samotná sankční řízení obvykle trvají několik měsíců.

Naši klienti

Z důvodů ochrany klientů tyto informace nezveřejňujeme.

Referenční projekty

Přeměna a žádost o licenci obchodníka s cennými papíry

Poskytovali jsme kompletní právní pomoc při odštěpení významné části stávajícího obchodníka s cennými papíry do samostatné entity a zajištění její vlastní licence. Součástí projektu byla jak část korporátní, tak část licenční včetně zastupování před Českou národní bankou. Poskytované poradenství zahrnovalo také nastavení outsourcingu v rámci skupiny regulovaných entit a asistenci jednotlivým interním týmům s nastavením správných postupů.

Primární (IPO) a sekundární (SPO) veřejná nabídka akcií Pilulka Lékárny a.s.

Poskytovali jsme kompletní právní poradenství při vstupu společnosti Pilulka Lékárny a.s. na trh START Burzy cenných papírů Praha a.s. Následně jsme společnosti Pilulka pomáhali i při sekundární veřejné nabídce, kdy byla dále zvýšena její tržní kapitalizace. Při obou transakcích naše kancelář prováděla due diligence, připravovala prospekt akcií a zastupovala společnost u České národní banky i pražské burzy.

Náš tým pro Sankční řízení

JUDr. David Kuboň

JUDr. David Kuboň

Řídící partner

Mgr. Vojtěch Láska, LL.M.

Mgr. Vojtěch Láska, LL.M.

Zakládající partner

Mgr. Veronika Civínová

Mgr. Veronika Civínová

Vedoucí advokátka

Související články

Bankovní dohled: sankční řízení před ČNB

Bankovní dohled: sankční řízení před ČNB

České národní bance je svěřena pravomoc dohledu nad komerčními bankami. V rámci výkonu bankovního dohledu může ČNB jakožto správní orgán[1] vést s bankou správní řízení. Správním řízením je již na počátku řízení licenční, které vede ČNB...

Q&A Sberbank

Q&A Sberbank

Banka Sberbank končí v důsledku protiruských sankcí se svými podnikatelskými aktivitami v Evropě, u nás Česká národní banka („ČNB“) jako regulátor zmrazila veškeré aktivity banky a zahájila s ní řízení o odnětí licence.

Kontakt pro Sankční řízení

Napište nám