Platební služby

Vyřídíme licence pro platební instituce, poskytovatele platebních služeb, instituce elektronických peněz a platební systémy. Poskytneme právní a obchodní poradenství pro úspěšný vstup na trh platebních služeb.

Kontaktujte násVíce informací

Oprávnění poskytovat platební služby

Licence týkající se platebních služeb upravuje zákon o platebním styku a související české a evropské právní předpisy.

Český právní řád nabízí několik typů licencí. Pro menší obchodní modely jsou určeny licence poskytovatele platebních služeb malého rozsahu a vydavatele elektronických peněz malého rozsahu. Náročnější požadavky a vyšší stupeň oprávnění představují licence platební instituce a instituce elektronických peněz. Zákon o platebním styku obsahuje také zvláštní úpravu licence správce informací o platebním účtu.

Pro koho je služba určena?

Licence podle zákona o platebním styku jsou určeny pro společnosti, které chtějí provádět platební služby nebo vydávat elektronické peníze. Mezi nejčastější platební služby patří :

 • služba umožňující vložení hotovosti na platební účet vedený poskytovatelem nebo výběr hotovosti z takového účtu,
 • provedení převodu peněžních prostředků z platebního účtu, k němuž dává příkaz plátce, příjemce či plátce prostřednictvím příjemce,
 • vydávání a správa platebních prostředků včetně případného předávání platebního příkazu a zpracování platebních transakcí,
 • poukazování peněz,
 • nepřímé dání platebního příkazu či
 • informování o platebním účtu.

Jaký servis v této oblasti poskytujete?

Na bezplatné úvodní konzultaci probereme detailně vaše plány a strukturu projektu. Následně navrhneme konkrétní další postup včetně časového harmonogramu a cenové nabídky. Zároveň pro vás sestavíme jmenovitě tým právníků pod vedením partnera kanceláře nebo vedoucího advokáta.

 • Provedeme vás celým licenčním řízením až po udělení požadovaného povolení.
 • Připravíme strukturu žádosti s přílohami včetně potřebné dokumentace.
 • Sestavíme s vámi precizní byznys plán.

Našim cílem je pravidelná srozumitelná komunikace a efektivní postup.

Jak to bude probíhat?

Na začátku se vámi sejdeme na úvodní schůzce. Cílem prvního bezplatného setkání je zjistit informace o vašem obchodním plánu a určit, jestli je pro vás licence v oblasti platebních služeb to pravé.

Následně si od vás vyžádáme potřebné informace a podklady, abychom mohli žádost o licenci zpracovat. Žadatele poté zastupujeme v licenčním řízení před Českou národní bankou.

Co k tomu budu potřebovat?

Jednotlivé licence s sebou nesou různé požadavky. Specifika s vámi probereme už v rámci úvodních konzultací. Při žádosti o licenci musí žadatel prokázat:

 • odpovídající technické zázemí
 • zajištěné personální kapacity
 • jasnou představu o podnikatelském záměru

Jak dlouho to bude trvat?

Doba licenčních řízení u České národní banky je těžko odhadnutelná. Obyčejně se jedná o minimálně 12 měsíců. Doporučujeme s přípravami začít včas před plánovým spuštěním projektu.

Referenční projekty

Posouzení výjimky ze směrnice PSD II.

Pro klienta jsme poskytli právní posouzení jeho připravovaného projektu a možnosti a limity využití výjimek evropské směrnice PSD II., která reguluje poskytování platebních služeb na území Evropské unie. Klient díky tomu získal vodítko pro to, zda a v jakém rozsahu může spustit plánovaný projekt, aniž by k tomu potřeboval licenci od České národní banky. Při přípravě projektu jsme vycházeli jak z veřejně dostupných dokumentů, tak z konzultací se správními orgány.

Licence poskytovatele platebních služeb malého rozsahu

Poskytovali jsme právní služby za účelem získání licence poskytovatele služeb malého rozsahu. Kromě práci na samotné transakci jsme poukázali na významný sociální přínos projektu a možnosti jeho propojení s aktuálními ESG trendy.

10 let spolupráce na dluhopisovém financování s WOOD & Company

Společně s naším klientem WOOD & Company se již 10 let specializujeme na dluhopisové financování. Společně jsme za tuto dobu realizovali více než 30 projektů s celkovou upsanou hodnotou přes 5,5 miliardy Kč. Do portfolia vydaných dluhopisů patří emise privátní i s prospektem, krátkodobé i dlouhodobé. Díky tomu jsme umožnili prověřeným emitentům financovat zajímavé projekty a současně investorům nabídnout zajímavý výnos a přiměřenou míru rizika. WOOD & Company je přední obchodník s cennými papíry s primárním zaměřením na oblast střední a východní Evropy.

Příprava dluhopisového programu pro finanční instituce

Pomáhali jsme finančním institucím různých druhů s přípravou dluhopisového programu a prospektu. Následně jsme poskytovali právní pomoc při vytváření jednotlivých emisí dluhopisů. Dluhopisy byly vydávány investičními společnostmi a fondy, v rámci pojišťovacích skupin či na úrovni obchodníků s cennými papíry. Pracujeme v kooperaci s konkrétní finanční institucí i s jejími poradci tak, aby celý proces probíhal hladce a rychle.

Rozšíření licence banky

Poskytovali jsme komplexní právní pomoc při rozšíření licence banky o některé investiční nástroje a investiční služby. Součástí naší práce bylo nastavení právní koncepce projektu a v návaznosti na to příprava žádosti o rozšíření licence a příloh. V rámci celého procesu jsme úzce spolupracovali s dotčenou bankou a jejími interními týmy tak, aby byly plně dosaženy byznysové cíle a zároveň nedošlo k žádným negativním zásahům do dosavadního fungování banky.

Přeměna a žádost o licenci obchodníka s cennými papíry

Poskytovali jsme kompletní právní pomoc při odštěpení významné části stávajícího obchodníka s cennými papíry do samostatné entity a zajištění její vlastní licence. Součástí projektu byla jak část korporátní, tak část licenční včetně zastupování před Českou národní bankou. Poskytované poradenství zahrnovalo také nastavení outsourcingu v rámci skupiny regulovaných entit a asistenci jednotlivým interním týmům s nastavením správných postupů.

Největší IPO v dějinách Kazachstánu

Poskytovali jsme právní poradenství mezinárodnímu koordinátorovi největšího primárního úpisu akcií (IPO) v dějinách Kazachstánu. Na burzu byl přijat ropný a plynárenský gigant KazMunayGas (KMG), největší kazašský státní podnik. Celkový objem IPO dosáhl objemu 330 milionů USD.

Vytvoření prvního českého SPAC a akvizice Footshop

Poskytovali jsme dlouhodobé právní poradenství při vzniku historicky prvního SPAC ve střední a východní Evropě, jeho vstupu na burzu i při úspěšné akvizici luxuního retailera obuvi - společnosti Footshop. SPAC je jedním ze způsobů, jak zrychleně přijmout společnost k burzovnímu obchodování. Součástí projektu byl prospekt akcií a warrantů, který úspěšně prošel schvalovacím procesem České národní banky. Souběžně probíhaly práce na přijetí společnosti na Burzu cenných papírů Praha a.s. V rámci akvizice jsme poté poskytovali pomoc s provedením due diliegence, asistovali při vyjednávání podmínek a zajistili korporátní schválení.

Primární (IPO) a sekundární (SPO) veřejná nabídka akcií Pilulka Lékárny a.s.

Poskytovali jsme kompletní právní poradenství při vstupu společnosti Pilulka Lékárny a.s. na trh START Burzy cenných papírů Praha a.s. Následně jsme společnosti Pilulka pomáhali i při sekundární veřejné nabídce, kdy byla dále zvýšena její tržní kapitalizace. Při obou transakcích naše kancelář prováděla due diligence, připravovala prospekt akcií a zastupovala společnost u České národní banky i pražské burzy.

Náš tým pro Platební služby

JUDr. David Kuboň

JUDr. David Kuboň

Řídící partner

Mgr. Vojtěch Láska, LL.M.

Mgr. Vojtěch Láska, LL.M.

Zakládající partner

Mgr. Veronika Civínová

Mgr. Veronika Civínová

Vedoucí advokátka

Související články

Kontakt pro Platební služby

Napište nám