Crowdfunding

Crowdfunding, neboli služby skupinového financování, nabízí platformám možnost propojit investory s podniky hledajícími financování, aniž by samy nesly riziko projektů. Poskytujeme komplexní služby od počáteční konzultace, přes vytvoření byznys plánu, až po pomoc s licenčním řízením, což zajistí efektivní a srozumitelné spojení investorů s podniky.

Kontaktujte násVíce informací

Co to je?

Celým názvem licence poskytovatelů služeb skupinového financování (crowdfunding) se řídí novým nařízením EU 2020/1503 o evropských poskytovatelích služeb skupinového financování pro podniky. Existují dva základní typy licence:

 • úvěrový crowdfunding – tradiční model spočívající v zprostředkování úvěru mezi investorem a vlastníkem projektu;
 • investiční crowdfunding – komplexnější systém poskytování investičních služeb umisťování cenných papírů vydaných vlastníky projektu bez závazku upsání a související příjímání a předávání pokynů investorů.

Pro koho, v čem mi pomůže a proč to mám chtít?

Licence je vhodná pro podnikatelské projekty, které chtějí umožnit alternativní financování malým a středním podnikům. Cílem vaší crowdfundingové platformy je spárovat potenciální investory nebo poskytovatele úvěrů s podniky usilujícími o finanční prostředky, nebo toto spárování usnadnit, aniž byste sami přejímali riziko. Sama platforma neručí za případná selhání nabízených projektů, ale je povinna zajistit, že projekty jsou vybírány odborně, spravedlivě a transparentně a že tímto způsobem budou poskytovány i její služby. Platforma obecně nemůže mít majetkovou účast na nabízených projektech.

Působnost nařízení je omezena na financování podnikatelských projektů do 5 mil EUR za 12 kalendářních měsíců na jednoho vlastníka projektu. Pro nadlimitní investiční crowdfunding se uplatní licence podle ZPKT a nařízení o prospektu, zatímco nadlimitní úvěrový crowdfunding podléhá nadále pouze režimu živnostenského zákona.

Jaký servis v této oblasti poskytujete?

Na bezplatné úvodní konzultaci probereme detailně vaše plány, strukturu projektu a zodpovíme vaše případné dotazy. Následně navrhneme konkrétní další postup včetně časového harmonogramu a cenové nabídky. Zároveň pro vás sestavíme jmenovitě tým právníků pod vedením partnera kanceláře nebo vedoucího advokáta.

 • Provedeme vás celým licenčním řízením až po udělení požadovaného povolení.
 • Připravíme strukturu žádosti s přílohami včetně potřebné dokumentace a základních vnitřních předpisů.
 • Sestavíme s vámi precizní byznys plán.

Našim cílem je pravidelná srozumitelná komunikace a efektivní postup.

Jak to bude probíhat?

Na začátku se vámi sejdeme na úvodní schůzce. Cílem prvního bezplatného setkání je zjistit informace o vašem obchodním plánu a určit, jestli je pro vás licence to pravé, nebo zda váš projekt nenaplňuje některou z výjimek z působnosti nařízení. Poté navrhneme další postup včetně časového harmonogramu případné cesty k licenci:

 • Provedeme vás celým licenčním řízením.
 • Připravíme žádost včetně potřebné dokumentace.
 • Společně s vámi sestavíme precizní byznys plán.

Během práce na projektu vám bude k dispozici tým právníků, kteří budou komunikovat jak s ČNB, tak hlavně s vaším interním týmem. Naším cílem je srozumitelná a efektivní spolupráce.

Co od vás budeme potřebovat?

Základem každé žádosti o licenci je:

 • byznys plán podložený ekonomickými údaji
 • kvalitní personální zabezpečení pro všechny investiční služby, které zamýšlíte poskytovat
 • dostatečné technické a IT zázemí

Bude nás zajímat hlavně přesný popis vašeho záměru – vše ostatní se pak odvíjí od něj.

Jak dlouho to bude trvat?

Doba licenčních řízení u České národní banky je těžko odhadnutelná. Obyčejně se jedná o minimálně 12 měsíců. Doporučujeme s přípravami začít včas před plánovým spuštěním projektu.

Referenční projekty

K danému tématu nebyly nalezeny žádné reference.

Náš tým pro Crowdfunding

JUDr. David Kuboň

JUDr. David Kuboň

Řídící partner

Mgr. Vojtěch Láska, LL.M.

Mgr. Vojtěch Láska, LL.M.

Zakládající partner

Mgr. Veronika Civínová

Mgr. Veronika Civínová

Vedoucí advokátka

Související články

Jak na crowdfunding?

Jak na crowdfunding?

V listopadu vstupuje v platnost nařízení EU č. 2020/1503 o evropských poskytovatelích služeb skupinového financování pro podniky („Nařízení o crowdfundingu“).

Kontakt pro Crowdfunding

Napište nám