Banky

Poskytujeme právní poradenství v oblasti získávání bankovních licencí a rozšiřování činností bank. Specializujeme se na komplexní licenční řízení od přípravy žádosti po získání povolení.

Kontaktujte násVíce informací

Bankovní licence

Pomůžeme vám se získáním bankovní licence. Umíme spolupracovat v malých i velkých týmech a řešit otázky komplexně i se zaměřením na detail.

S klienty nejčastěji řešíme rozšíření povolených činností již licencované bankovní instituce při plánovaném zavádění nových produktů, zejména v oblasti investičních služeb.

Pro koho je služba určena?

Společnostem, které se chtějí stát největšími hráči na tuzemském finančním trhu.

Licence banky vás opravňuje k příjímání vkladů a poskytování úvěrů veřejnosti.

Můžete vykonávat množství dalších činností, například poskytovat investiční služby podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu. V praxi se může jednat například o nabídky investic anebo spoření v rámci dlouhodobého investičního produktu (DIP).

Jaký servis v této oblasti poskytujete?

Zakládáme si na osobním přístupu. Je pro nás důležité, abychom beze zbytku pochopili váš projekt a vaši motivaci a usnadnili vám práci. Sestavíme pro vás tým právníků pod vedením partnera, který vám bude po celou dobu licenčního řízení k dispozici.

Jak to bude probíhat?

Na začátku s vámi detailně probereme vaše plány a strukturu projektu. Poté navrhneme další postup včetně časového harmonogramu:

  • Provedeme vás celým licenčním řízením.
  • Připravíme žádost o licenci včetně potřebné dokumentace.
  • Sestavíme s vámi precizní byznys plán.

V rámci řízení budeme plně spolupracovat jak s Českou národní bankou, tak hlavně s vašimi interními týmy, aby byl celý proces srozumitelný a efektivní.

Co k tomu budu potřebovat?

Jednotlivé bankovní činnosti s sebou nesou různé požadavky a specifika. Vždy však platí, že při žádosti o novou licenci musí žadatel prokázat:

  • nosný obchodní plán
  • dostatečné personální zabezpečení pro všechna dílčí oddělení
  • odpovídající technické a IT zabezpečení

Z vaší strany budeme potřebovat hlavně jasnou představu o podnikatelském záměru.

Při rozšíření licence ČNB vyžaduje dokumentaci pouze k relevantní (nové) činnosti banky. Není tedy nutné opakovaně zasílat materiály, kterých se žádost nedotýká.

Jak dlouho to bude trvat?

Doba licenčních řízení u České národní banky je těžko odhadnutelná. Obvykle se jedná o rozmezí od 9 měsíců výše. Platí, že čím složitější je řízení, tím déle trvá.

Referenční projekty

Příprava dluhopisového programu pro finanční instituce

Pomáhali jsme finančním institucím různých druhů s přípravou dluhopisového programu a prospektu. Následně jsme poskytovali právní pomoc při vytváření jednotlivých emisí dluhopisů. Dluhopisy byly vydávány investičními společnostmi a fondy, v rámci pojišťovacích skupin či na úrovni obchodníků s cennými papíry. Pracujeme v kooperaci s konkrétní finanční institucí i s jejími poradci tak, aby celý proces probíhal hladce a rychle.

Rozšíření licence banky

Poskytovali jsme komplexní právní pomoc při rozšíření licence banky o některé investiční nástroje a investiční služby. Součástí naší práce bylo nastavení právní koncepce projektu a v návaznosti na to příprava žádosti o rozšíření licence a příloh. V rámci celého procesu jsme úzce spolupracovali s dotčenou bankou a jejími interními týmy tak, aby byly plně dosaženy byznysové cíle a zároveň nedošlo k žádným negativním zásahům do dosavadního fungování banky.

Přeměna a žádost o licenci obchodníka s cennými papíry

Poskytovali jsme kompletní právní pomoc při odštěpení významné části stávajícího obchodníka s cennými papíry do samostatné entity a zajištění její vlastní licence. Součástí projektu byla jak část korporátní, tak část licenční včetně zastupování před Českou národní bankou. Poskytované poradenství zahrnovalo také nastavení outsourcingu v rámci skupiny regulovaných entit a asistenci jednotlivým interním týmům s nastavením správných postupů.

Největší IPO v dějinách Kazachstánu

Poskytovali jsme právní poradenství mezinárodnímu koordinátorovi největšího primárního úpisu akcií (IPO) v dějinách Kazachstánu. Na burzu byl přijat ropný a plynárenský gigant KazMunayGas (KMG), největší kazašský státní podnik. Celkový objem IPO dosáhl objemu 330 milionů USD.

Vytvoření prvního českého SPAC a akvizice Footshop

Poskytovali jsme dlouhodobé právní poradenství při vzniku historicky prvního SPAC ve střední a východní Evropě, jeho vstupu na burzu i při úspěšné akvizici luxuního retailera obuvi - společnosti Footshop. SPAC je jedním ze způsobů, jak zrychleně přijmout společnost k burzovnímu obchodování. Součástí projektu byl prospekt akcií a warrantů, který úspěšně prošel schvalovacím procesem České národní banky. Souběžně probíhaly práce na přijetí společnosti na Burzu cenných papírů Praha a.s. V rámci akvizice jsme poté poskytovali pomoc s provedením due diliegence, asistovali při vyjednávání podmínek a zajistili korporátní schválení.

Náš tým pro Banky

JUDr. David Kuboň

JUDr. David Kuboň

Řídící partner

Mgr. Vojtěch Láska, LL.M.

Mgr. Vojtěch Láska, LL.M.

Zakládající partner

Mgr. Veronika Civínová

Mgr. Veronika Civínová

Vedoucí advokátka

Související články

Bankovní dohled: sankční řízení před ČNB

Bankovní dohled: sankční řízení před ČNB

České národní bance je svěřena pravomoc dohledu nad komerčními bankami. V rámci výkonu bankovního dohledu může ČNB jakožto správní orgán[1] vést s bankou správní řízení. Správním řízením je již na počátku řízení licenční, které vede ČNB...

Obecně k úloze České národní banky

Obecně k úloze České národní banky

Ústava ČR[1] a zákon o České národní bance[2] nám říká, že ČNB: je ústřední (centrální) bankou ve státě; jejím hlavním cílem je péče o cenovou stabilitu; je orgánem vykonávajícím dohled nad finančním trhem; a je orgánem příslušným k řešení...

Kontakt pro Banky

Napište nám