Investiční společnosti

Investičním společnostem se věnujeme od A do Z. Od prvotních úvah, přes získání základní licence, až po možnost přesáhnout rozhodný limit, poskytovat investiční služby a nabízet fondy v zahraničí. Nabízíme jednorázovou i dlouhodobou spolupráci.

Kontaktujte násVíce informací

Co to je?

Společnost, která zakládá a obhospodařuje investiční fondy, případně poskytuje pouze administraci samosprávným investičním fondům. V České republice k tomu potřebuje licenci České národní banky podle zákona o investičních společnostech a investičních fondech a příslušné evropské regulace. V závislosti na rozsahu své licence může investiční společnost obhospodařovat pouze fondy kvalifikovaných investorů, nebo i fondy kolektivního investování určené retailovým investorům. Součástí licence může být také povolení k poskytování některých investičních služeb, zejména  obhospodařování majetku zákazníka na základě volné úvahy (tzv. portfolio management), přijímání a předávat pokynů týkající se investičních nástrojů a investiční poradenství.

Pro koho, v čem mi pomůže a proč to mám chtít?

Je určena pro ty, kteří chtějí aktivně podnikat na kapitálovém trhu tím, že budou zakládat a obhospodařovat investiční fondy nebo poskytovat administraci. Licence je vhodná profesionály v oblasti kolektivního investování, kteří mají dostatečně robustní personální a kapitálové zabezpečení a kteří jsou připraveni s dlouhodobým horizontem investovat do pořízení potřebných back-office systémů a zaměstnanců.

Jaký servis v této oblasti poskytujeme?

Nejprve společně probereme váš byznys plán a vybereme vhodný rozsah licence. Dále vás provedeme vás celým licenčním řízení až po udělení požadovaného povolení, připravíme strukturu žádosti s přílohami včetně potřebné dokumentace (těžiště tvoří podklady k vedoucím osobám, popis back-office systémů a vnitřní předpisy apod.) a pomůžeme vám sestavit precizní byznys plán. Po zkompletování podkladů je celý balík dokumentů v rámci žádosti odeslán ČNB, která si dokumentaci projde a zpravidla zašle několik výzev k odstranění nedostatků. V návaznosti na vyřešení posledních připomínek je žádost schválena a nabytím právní moci můžete začít provádět činnost.

Jak to bude probíhat?

Na úvodní konzultaci, která je zdarma, probereme detailně vaše plány a businessové představy, a v návaznosti na to navrhneme další postup včetně časového harmonogramu a konkrétní cenové nabídky. Zakládáme si na osobním přístupu, přičemž pro účely práce na vašem projektu alokujeme kapacity jednoho z partnerů advokátní kanceláře a jeho týmu.

Co k tomu budete potřebovat?

Licenci investiční společnosti s sebou nesou různé požadavky, které s vámi probereme v rámci úvodních konzultací, nicméně obecně platí, že při žádosti o licenci musí žadatel prokázat zejména odpovídající robustní technické (IT a vnitřní systémy), kapitálové a personální (dostatečný počet vedoucích osob oplývajících potřebnými zkušenostmi a znalostmi pro řízení činnosti žadatele). Z vaší strany pak budeme potřebovat jasnou představu o podnikatelském záměru podloženou ekonomickými údaji. Ne u všech projektů je vhodné žádat o licenci investiční společnosti, někdy se ukáže jako vhodnějším řešením pro vaše potřeby samosprávný investiční fond nebo úplně jiné nastavení. Nebojíme se hledat inovativní řešení pro unikátní podnikatelské nápady.

Jak dlouho to bude trvat?

Doba licenčních řízení u České národní banky je těžko odhadnutelná, obyčejně se jedná o minimálně 12 měsíců, takže doporučujeme s přípravami začít včas před plánovým spuštěním projektu.

Referenční projekty

Získání licence samosprávného investičního fondu

Podíleli jsme se na vzniku jednoho z prvních samosprávných investičních fondů, WOOD & Company, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. Fond je od začátku oprávněn přesáhnout rozhodný limit, bylo tedy potřebné zajistit robustnější personální a organizační kapacity. Fond má v současné době ve správě více než 1 miliardu EUR.

Rozšíření licence investiční společnosti

Pravidelně pomáháme investičním společnostem rozšířit své služby. Máme zkušenosti s rozšířením licence o oblast investičních služeb (např. možnost poskytovat individuální portfolio management, ale i další služby). Pracovali jsme na získání povolení k možnosti přesáhnout rozhodný limit, kdy se investiční společnost stává tzv. nadlimitní, velkou. Při práci na těchto projektech využíváme praktické zkušenosti se správným nastavením fungování společnosti, ale také např. s AML a reportingem. Komunikujeme s jednotlivými pracovníky a týmy tak, aby byla celá společnost na nové služby včas a řádně připravena.

Získání licence investiční společnosti

Máme zkušenosti se získáním licence investiční společnosti. Obvykle začínáme se získáním licence podlimitní (tj. menší) investiční společnosti, kterou je posléze možné rozšiřovat. Zaměřujeme se na správné vnitřní nastavení včetně IT a outsourcingu. Využíváme letitých zkušeností nejen s licenčními řízeními, ale také s compliance. Snažíme se o funkční a zároveň efektivní nastavení, které bude společnosti poskytovat velký prostor k dalšímu růstu.

Příprava nesamosprávného fondu

V řadě případů jsme poskytli právní poradenství při přípravě nesamosprávného fondu, typicky ve formě SICAV. V rámci našich právních porad pomáháme jednak s nastavením samotného fondu a jeho fungování, ale i se správným nastavením spolupráce se třetími stranami - obhospodařovatelem, administrátorem a dalšími zúčastněnými osobami. Námi realizované transakce zahrnují fondy s konzervativní investiční strategií, ale i fondy specializované a netradiční - zaměřené na historická auta, energetiku, drahé kovy či nemovitosti, využívající algoritmické obchodování či podporující rozvoj blockchainových technologií. Mezi fondy, kterým jsme poskytli asistenci, patří i LitFin SICAV a.s., jehož unikátní investiční strategie je zacílena na podporu práv spotřebitelů a financování soudních sporů.

Příprava dluhopisového programu pro finanční instituce

Pomáhali jsme finančním institucím různých druhů s přípravou dluhopisového programu a prospektu. Následně jsme poskytovali právní pomoc při vytváření jednotlivých emisí dluhopisů. Dluhopisy byly vydávány investičními společnostmi a fondy, v rámci pojišťovacích skupin či na úrovni obchodníků s cennými papíry. Pracujeme v kooperaci s konkrétní finanční institucí i s jejími poradci tak, aby celý proces probíhal hladce a rychle.

Rozšíření licence banky

Poskytovali jsme komplexní právní pomoc při rozšíření licence banky o některé investiční nástroje a investiční služby. Součástí naší práce bylo nastavení právní koncepce projektu a v návaznosti na to příprava žádosti o rozšíření licence a příloh. V rámci celého procesu jsme úzce spolupracovali s dotčenou bankou a jejími interními týmy tak, aby byly plně dosaženy byznysové cíle a zároveň nedošlo k žádným negativním zásahům do dosavadního fungování banky.

Přeměna a žádost o licenci obchodníka s cennými papíry

Poskytovali jsme kompletní právní pomoc při odštěpení významné části stávajícího obchodníka s cennými papíry do samostatné entity a zajištění její vlastní licence. Součástí projektu byla jak část korporátní, tak část licenční včetně zastupování před Českou národní bankou. Poskytované poradenství zahrnovalo také nastavení outsourcingu v rámci skupiny regulovaných entit a asistenci jednotlivým interním týmům s nastavením správných postupů.

První transformace fondu podle § 15 ZISIF na licencovaný samosprávný investiční fond

Poskytovali jsme právní pomoc při historicky první transformaci minifondu podle § 15 ZISIF na regulovaný samosprávný investiční fond. Tomáš Provazník a Jan Zuska, zakladatelé společnosti Evermore Capital Management, a.s., doplňují: "Po předchozích dobrých zkušenostech pro nás byl tým KLB Legal jasnou volbou. Jsme skutečně velmi rádi, že se nám jako prvním společně podařilo dokončit transformaci z minifondu dle §15 ZISIF na fond kvalifikovaných investorů (SICAV)."

Náš tým pro Investiční společnosti

JUDr. David Kuboň

JUDr. David Kuboň

Řídící partner

Mgr. Vojtěch Láska, LL.M.

Mgr. Vojtěch Láska, LL.M.

Zakládající partner

Mgr. Veronika Civínová

Mgr. Veronika Civínová

Vedoucí advokátka

Související články

Upřesnění povinností správců podle § 15 ZISIF

Upřesnění povinností správců podle § 15 ZISIF

Česká národní banka na začátku ledna adresovala osobám uvedeným v § 15 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech („ZISIF“), kterým vznikla povinnost nechat se zapsat do seznamu, preventivní dokument s názvem Upozornění na časté nedostatky při výkonu činnosti. Co z něj pro správce podle § 15 ZISIF plyne?

Kontakt pro Investiční společnosti

Napište nám

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.