Interní audit

Hlídáme vnitřní život regulovaných entit. Identifikujeme rizikové oblasti a hledáme nejlepší řešení. Snažíme se do hloubky poznat konkrétní společnost a její filozofii, aby ji kontroly posouvaly kupředu, ne zatěžovaly.

Kontaktujte násVíce informací

Co to je?

Interní (vnitřní) audit je jednou z kontrolních funkcí ve finančních institucích. Jeho úkolem je dlouhodobě kontrolovat vnitřní procesy ve společnosti, zejména dodržování pravidel řádného a obezřetného výkonu činnosti, dodržování vnitřních předpisů, fungování systému vnitřních kontroly či řízení rizik. Interní auditor může být buď zaměstnancem společnosti, nebo může být funkce interního auditu outsourcována na externí společnost – například na nás.

Pro koho, v čem mi to pomůže a proč to mám chtít?

Interní audit poskytujeme dlouhodobě finančním institucím, například obchodníkům s cennými papíry, investičním společnostem či samosprávným investičním fondům. Díky outsourcingu na naši společnost nemusíte složitě najímat zaměstnance k výkonu činnosti interního auditu. Místo toho můžete využít služeb našeho týmu expertů. Naši právníci při výkonu činnosti čerpají z dlouholetých zkušeností nejen z oblasti vnitřní kontroly, ale také ze široké plejády správních řízení před Českou národní bankou, aktivní účasti v legislativě a z výsledků soudních sporů včetně hromadných žalob.

Jaký servis v této oblasti poskytujete?

Na začátku každého roku sestavíme plán kontrolní činnosti interního auditu a seznámíme s ním vedení Vaší společnosti. Obsah plánu je sestaven na míru – zejména podle typu produktů, zákazníků způsobu distribuce, velikosti týmu, používaných technologií a dosavadního fungování. V návaznosti na plán probíhají pravidelně stanovené kontroly. Obvykle je každá kontrola započata osobně na místě a dokončena na dálku prostřednictvím výměny potřebných dokumentů. Výstupy kontrol Vám pravidelně sdělujeme a společně hledáme cestu k odstranění případných nedostatků. Na konci roku je připravíme souhrnnou zprávu pro vedení Vaší společnosti, která mapuje celoroční auditní proces a jeho výsledky. Cílem interního auditu je pomoci dobře poznat vlastní fungování a procesy, identifikovat případné nedostatky a pomoci s jejich odstraněním. Vnitřní auditor je spolu s Vámi na jedné lodi, nastavuje zrcadlo, ale není odtržen od reálného fungování Vaší společnosti.

Jak to bude probíhat?

Služby interního auditu poskytujeme často už v rámci licenčního řízení před ČNB, kdy teprve žádáte o získání licence. Zavážeme se, že v případě získání licence pro Vás budeme vykonávat činnost interního auditora. Jsme otevřeni také převzetí nebo rozšíření týmu vnitřního auditu u existujících finančních institucí. Umíme nabídnout nadhled a začlenit se do stávající struktury. Proškolíme Vaše interní pracovníky a pomůžeme Vám s nastavením nových produktů a procesů. Náš velký tým umožňuje výběr konkrétních právníků tak, aby vybrané osoby odpovídaly Vašim požadavkům i firemní kultuře.

Co k tomu budu potřebovat?

Do začátku nejsou potřeba žádné formální podklady. Stačí nám vědět, jaké služby Vaše společnost poskytuje nebo hodlá poskytovat, o jak velkou společnost se jedná a odkdy má být interní audit poskytován. Následně bychom se potkali na schůzce, doladili praktické detaily včetně výběru pověřených právníků a můžeme se pustit do práce.

Jak dlouho to bude trvat?

Služby interního auditu můžeme poskytovat ihned. Zvládneme okamžitě alokovat konkrétní osoby coby Vaše vnitřní auditory a začít s kontrolní činností i v řádu jednotek dní.

Poskytujeme také služby compliance. Služby compliance patří stejně jako interní audit mezi povinné kontrolní činnosti ve finančních institucích a jsou spolu úzce spojeny.

Referenční projekty

Získání licence samosprávného investičního fondu

Podíleli jsme se na vzniku jednoho z prvních samosprávných investičních fondů, WOOD & Company, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. Fond je od začátku oprávněn přesáhnout rozhodný limit, bylo tedy potřebné zajistit robustnější personální a organizační kapacity. Fond má v současné době ve správě více než 1 miliardu EUR.

Rozšíření licence investiční společnosti

Pravidelně pomáháme investičním společnostem rozšířit své služby. Máme zkušenosti s rozšířením licence o oblast investičních služeb (např. možnost poskytovat individuální portfolio management, ale i další služby). Pracovali jsme na získání povolení k možnosti přesáhnout rozhodný limit, kdy se investiční společnost stává tzv. nadlimitní, velkou. Při práci na těchto projektech využíváme praktické zkušenosti se správným nastavením fungování společnosti, ale také např. s AML a reportingem. Komunikujeme s jednotlivými pracovníky a týmy tak, aby byla celá společnost na nové služby včas a řádně připravena.

Získání licence investiční společnosti

Máme zkušenosti se získáním licence investiční společnosti. Obvykle začínáme se získáním licence podlimitní (tj. menší) investiční společnosti, kterou je posléze možné rozšiřovat. Zaměřujeme se na správné vnitřní nastavení včetně IT a outsourcingu. Využíváme letitých zkušeností nejen s licenčními řízeními, ale také s compliance. Snažíme se o funkční a zároveň efektivní nastavení, které bude společnosti poskytovat velký prostor k dalšímu růstu.

Příprava nesamosprávného fondu

V řadě případů jsme poskytli právní poradenství při přípravě nesamosprávného fondu, typicky ve formě SICAV. V rámci našich právních porad pomáháme jednak s nastavením samotného fondu a jeho fungování, ale i se správným nastavením spolupráce se třetími stranami - obhospodařovatelem, administrátorem a dalšími zúčastněnými osobami. Námi realizované transakce zahrnují fondy s konzervativní investiční strategií, ale i fondy specializované a netradiční - zaměřené na historická auta, energetiku, drahé kovy či nemovitosti, využívající algoritmické obchodování či podporující rozvoj blockchainových technologií. Mezi fondy, kterým jsme poskytli asistenci, patří i LitFin SICAV a.s., jehož unikátní investiční strategie je zacílena na podporu práv spotřebitelů a financování soudních sporů.

10 let spolupráce na dluhopisovém financování s WOOD & Company

Společně s naším klientem WOOD & Company se již 10 let specializujeme na dluhopisové financování. Společně jsme za tuto dobu realizovali více než 30 projektů s celkovou upsanou hodnotou přes 5,5 miliardy Kč. Do portfolia vydaných dluhopisů patří emise privátní i s prospektem, krátkodobé i dlouhodobé. Díky tomu jsme umožnili prověřeným emitentům financovat zajímavé projekty a současně investorům nabídnout zajímavý výnos a přiměřenou míru rizika. WOOD & Company je přední obchodník s cennými papíry s primárním zaměřením na oblast střední a východní Evropy.

Příprava dluhopisového programu pro finanční instituce

Pomáhali jsme finančním institucím různých druhů s přípravou dluhopisového programu a prospektu. Následně jsme poskytovali právní pomoc při vytváření jednotlivých emisí dluhopisů. Dluhopisy byly vydávány investičními společnostmi a fondy, v rámci pojišťovacích skupin či na úrovni obchodníků s cennými papíry. Pracujeme v kooperaci s konkrétní finanční institucí i s jejími poradci tak, aby celý proces probíhal hladce a rychle.

Náš tým pro Interní audit

JUDr. David Kuboň

JUDr. David Kuboň

Řídící partner

Mgr. Vojtěch Láska, LL.M.

Mgr. Vojtěch Láska, LL.M.

Zakládající partner

Mgr. Veronika Civínová

Mgr. Veronika Civínová

Vedoucí advokátka

Související články

404 - Nenalezeno

Nenašli jsme nic, co by odpovídalo vašemu hledání. Zkuste upřesnit hledání nebo využijte hlavní menu k navigaci na webu.

Kontakt pro Interní audit

Napište nám