Fondy kvalifikovaných investorů

Poskytujeme expertní právní poradenství od založení, přes compliance a interní audit až po zesamosprávnění. Budujeme pevné základy pro prosperitu a růst vašeho fondu.

Kontaktujte násVíce informací

Co to je?

Fond kvalifikovaných investorů (FKI) je typem investičního fondu, do kterého mohou investovat pouze investoři splňující kritéria stanovená v zákonu o investičních společnostech a investičních fondech. Zjednodušeně se jedná o profesionální investory (typicky banky, penzijní fondy a jiné finanční instituce) a potom o takové investory, kteří investují alespoň 125 000 EUR. Tento limit se za určitých podmínek snižuje na 1 000 000 Kč.

FKI má oproti fondům kolektivního investování určeným retailovým investorům některé zásadní výhody:

  • prakticky není omezen v tom, do jakých aktiv investuje; záleží čistě na investiční strategii uvedené ve statutu fondu;
  • jeho založení může být velmi rychlé, neboť nesamosprávný FKI nepotřebuje povolení ČNB, ale jedná se pouze o registraci.

FKI je možné založit také jako samosprávný investiční fond. V takovém případě však potřebuje licenci ČNB.

Pro koho, v čem mi pomůže a proč to mám chtít?

Je určen pro ty, kteří chtějí aktivně spravovat a zhodnocovat investice investorů, kteří jsou schopni investoval alespoň 1 000 000 Kč, a zároveň se nechtějí omezit jen na omezený okruh svých přátel a rodiny. Zajímavé je také 5 % zdanění zisku u FKI při splnění daných kritérií. FKI umožňuje nastavit investiční strategii prakticky neomezeně podle vaší představivosti – FKI může standardně investovat do akcií a dluhopisů, do nemovitostí, ale třeba i do vzácných vín, uměleckých předmětů, starých automobilů apod.

Jaký servis v této oblasti poskytujeme?

Nejprve společně probereme váš byznys plán a vybereme vhodný typ investičního fondu. Pokud se rozhodnete pro samosprávný FKI, provedeme vás celým licenčním řízení až po udělení požadovaného povolení, připravíme strukturu žádosti s přílohami včetně potřebné dokumentace (těžiště tvoří podklady k vedoucím osobám a vnitřní předpisy apod.) a pomůžeme vám sestavit precizní byznys plán. Po zkompletování podkladů je celý balík dokumentů v rámci žádosti odeslán ČNB, která si dokumentaci projde a zpravidla zašle několik výzev k odstranění nedostatků. V návaznosti na vyřešení posledních připomínek je žádost schválena a nabytím právní moci můžete začít s nabízením FKI investorům a s investiční činností.

Pokud se rozhodnete pro nesamosprávný FKI, připravíme společně s vámi strukturovanou prezentaci vašeho záměru a oslovíme s ní několik investičních společností, se kterými spolupracujeme nebo které si sami určíte, a sesbíráme jejich nabídky. Následně vám pomůžeme vybrat vhodnou investiční společnost a především vám budeme pomáhat se smluvním nastavením a přípravou statutu.

Jak to bude probíhat?

Na úvodní konzultaci, která je zdarma, probereme detailně vaše plány a businessové představy, a v návaznosti na to navrhneme další postup včetně časového harmonogramu a konkrétní cenové nabídky. Zakládáme si na osobním přístupu, přičemž pro účely práce na vašem projektu alokujeme kapacity jednoho z partnerů advokátní kanceláře a jeho týmu.

Co k tomu budete potřebovat?

Nejprve si musíte rozhodnout, zda bude váš FKI samosprávný či nikoliv. Pro samosprávný FKI budete potřebovat licenci ČNB a musíte především prokázat, že máte minimálně dvě vedoucí osoby s dostatečnými znalostmi a zkušenostmi. Pokud nechcete pro váš samosprávný FKI budovat celý back-office systém, budete potřebovat také smlouvu o zajištění administrace s investiční společností.

Pokud se rozhodnete pro nesamosprávný FKI, je pro vás klíčové domluvit se s vhodnou investiční společností, která pro vás fond založí a bude obhospodařovat.

Ne u všech projektů je vhodné zakládat FKI, někdy se ukáže jako vhodnějším řešením pro vaše potřeby minifond podle § 15 ZISIF nebo naopak fond kolektivního investování určený retailovým investorům. Pomůžeme vám najít správné řešení pro váš podnikatelský nápad.

Jak dlouho to bude trvat?

Doba licenčních řízení u ČNB v případě samosprávného fondu je těžko odhadnutelná, obyčejně se jedná o minimálně 12 měsíců, takže doporučujeme s přípravami začít včas před plánovým spuštěním projektu. U nesamosprávného fondu je proces mnohem rychlejší a záleží především na flexibilitě spolupracující investiční společnosti.

Referenční projekty

Získání licence samosprávného investičního fondu

Podíleli jsme se na vzniku jednoho z prvních samosprávných investičních fondů, WOOD & Company, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. Fond je od začátku oprávněn přesáhnout rozhodný limit, bylo tedy potřebné zajistit robustnější personální a organizační kapacity. Fond má v současné době ve správě více než 1 miliardu EUR.

Rozšíření licence investiční společnosti

Pravidelně pomáháme investičním společnostem rozšířit své služby. Máme zkušenosti s rozšířením licence o oblast investičních služeb (např. možnost poskytovat individuální portfolio management, ale i další služby). Pracovali jsme na získání povolení k možnosti přesáhnout rozhodný limit, kdy se investiční společnost stává tzv. nadlimitní, velkou. Při práci na těchto projektech využíváme praktické zkušenosti se správným nastavením fungování společnosti, ale také např. s AML a reportingem. Komunikujeme s jednotlivými pracovníky a týmy tak, aby byla celá společnost na nové služby včas a řádně připravena.

Získání licence investiční společnosti

Máme zkušenosti se získáním licence investiční společnosti. Obvykle začínáme se získáním licence podlimitní (tj. menší) investiční společnosti, kterou je posléze možné rozšiřovat. Zaměřujeme se na správné vnitřní nastavení včetně IT a outsourcingu. Využíváme letitých zkušeností nejen s licenčními řízeními, ale také s compliance. Snažíme se o funkční a zároveň efektivní nastavení, které bude společnosti poskytovat velký prostor k dalšímu růstu.

Příprava nesamosprávného fondu

V řadě případů jsme poskytli právní poradenství při přípravě nesamosprávného fondu, typicky ve formě SICAV. V rámci našich právních porad pomáháme jednak s nastavením samotného fondu a jeho fungování, ale i se správným nastavením spolupráce se třetími stranami - obhospodařovatelem, administrátorem a dalšími zúčastněnými osobami. Námi realizované transakce zahrnují fondy s konzervativní investiční strategií, ale i fondy specializované a netradiční - zaměřené na historická auta, energetiku, drahé kovy či nemovitosti, využívající algoritmické obchodování či podporující rozvoj blockchainových technologií. Mezi fondy, kterým jsme poskytli asistenci, patří i LitFin SICAV a.s., jehož unikátní investiční strategie je zacílena na podporu práv spotřebitelů a financování soudních sporů.

Příprava dluhopisového programu pro finanční instituce

Pomáhali jsme finančním institucím různých druhů s přípravou dluhopisového programu a prospektu. Následně jsme poskytovali právní pomoc při vytváření jednotlivých emisí dluhopisů. Dluhopisy byly vydávány investičními společnostmi a fondy, v rámci pojišťovacích skupin či na úrovni obchodníků s cennými papíry. Pracujeme v kooperaci s konkrétní finanční institucí i s jejími poradci tak, aby celý proces probíhal hladce a rychle.

První transformace fondu podle § 15 ZISIF na licencovaný samosprávný investiční fond

Poskytovali jsme právní pomoc při historicky první transformaci minifondu podle § 15 ZISIF na regulovaný samosprávný investiční fond. Tomáš Provazník a Jan Zuska, zakladatelé společnosti Evermore Capital Management, a.s., doplňují: "Po předchozích dobrých zkušenostech pro nás byl tým KLB Legal jasnou volbou. Jsme skutečně velmi rádi, že se nám jako prvním společně podařilo dokončit transformaci z minifondu dle §15 ZISIF na fond kvalifikovaných investorů (SICAV)."

Náš tým pro Fondy kvalifikovaných investorů

JUDr. David Kuboň

JUDr. David Kuboň

Řídící partner

Mgr. Vojtěch Láska, LL.M.

Mgr. Vojtěch Láska, LL.M.

Zakládající partner

Mgr. Veronika Civínová

Mgr. Veronika Civínová

Vedoucí advokátka

Související články

404 - Nenalezeno

Nenašli jsme nic, co by odpovídalo vašemu hledání. Zkuste upřesnit hledání nebo využijte hlavní menu k navigaci na webu.

Kontakt pro Fondy kvalifikovaných investorů

Napište nám