Compliance a AML

Zajistíme, aby vaše podnikání bylo vždy v souladu s platnými právními předpisy a požadavky ČNB. Aktivně hledáme řešení, abychom nebránili vašemu obchodnímu rozvoji.

Kontaktujte násVíce informací

Compliance

Funkční compliance je základem pro správný chod jakýkoliv finanční instituce. Za tímto cizím pojmem se, zjednodušeně řečeno, skrývá dodržování právních předpisů.

Zajišťování souladu s právními předpisy a některé související činnosti má na starosti pracovník compliance neboli compliance officer. Jeho role je nezbytná pro většinu finančních institucí, ať už prostřednictvím interních pracovníků nebo externích specialistů. Tímto odborníkem můžeme být právě my.

Součástí compliance je i AML (Anti-Money Laundering), tedy prevence praní špinavých peněz.

Komu je compliance určené

Finanční instituce musí mít compliance zajištěné povinně. Dlouhodobě spolupracujeme s obchodníky s cennými papíry, investičními společnostmi a samosprávnými investičními fondy.

Postupem času také přibývá klientů, kteří mají o služby compliance zájem, i když jim to zákon neukládá. Obvykle je jejich motivací vyšší ochrana i důvěra zákazníků a lepší přehled o vlastních procesech a možných rizicích.

Spolupráce s KLB Legal

Zabýváme se přípravou a kontrolou interních předpisů, sledováním legislativních změn, kontrolou interních procesů a AML kontrolami nových investorů. Naším cílem je rozvoj vašeho podnikání. Hledáme cesty a způsoby, co v rámci legislativy jde – místo hledání výmluv, proč to nejde.

Průběh spolupráce

Naše služby začínají už v licenčním řízení před ČNB, kdy teprve žádáte o získání licence. Po získání licence přejímáme odpovědnost za compliance vaší firmy. Jsme připraveni na převzetí nebo rozšíření vašeho compliance týmu, začlenění do stávající struktury a školení vašich pracovníků. Pomůžeme vám také s nastavením nových produktů a procesů.

Náš velký tým umožňuje výběr konkrétních právníků tak, aby vybrané osoby odpovídaly vašim požadavkům i firemní kultuře.

Co budete potřebovat

Pro začátek stačí, abyste nám poskytli základní informace o vaší společnosti. Poté si domluvíme schůzku, kde doladíme praktické detaily.

Jak dlouho trvá nastavení spolupráce

Díky velikosti našeho týmu dokážeme téměř okamžitě poslat kolegy na váš projekt. Pracovat začínáme v řádu jednotek dní.

Další možnosti spolupráce

Poskytujeme také služby interního auditu. Služby interního auditu patří stejně jako compliance mezi povinné kontrolní činnosti ve finančních institucích a jsou spolu úzce spojeny.

Referenční projekty

Získání licence samosprávného investičního fondu

Podíleli jsme se na vzniku jednoho z prvních samosprávných investičních fondů, WOOD & Company, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. Fond je od začátku oprávněn přesáhnout rozhodný limit, bylo tedy potřebné zajistit robustnější personální a organizační kapacity. Fond má v současné době ve správě více než 1 miliardu EUR.

Rozšíření licence investiční společnosti

Pravidelně pomáháme investičním společnostem rozšířit své služby. Máme zkušenosti s rozšířením licence o oblast investičních služeb (např. možnost poskytovat individuální portfolio management, ale i další služby). Pracovali jsme na získání povolení k možnosti přesáhnout rozhodný limit, kdy se investiční společnost stává tzv. nadlimitní, velkou. Při práci na těchto projektech využíváme praktické zkušenosti se správným nastavením fungování společnosti, ale také např. s AML a reportingem. Komunikujeme s jednotlivými pracovníky a týmy tak, aby byla celá společnost na nové služby včas a řádně připravena.

Získání licence investiční společnosti

Máme zkušenosti se získáním licence investiční společnosti. Obvykle začínáme se získáním licence podlimitní (tj. menší) investiční společnosti, kterou je posléze možné rozšiřovat. Zaměřujeme se na správné vnitřní nastavení včetně IT a outsourcingu. Využíváme letitých zkušeností nejen s licenčními řízeními, ale také s compliance. Snažíme se o funkční a zároveň efektivní nastavení, které bude společnosti poskytovat velký prostor k dalšímu růstu.

Příprava nesamosprávného fondu

V řadě případů jsme poskytli právní poradenství při přípravě nesamosprávného fondu, typicky ve formě SICAV. V rámci našich právních porad pomáháme jednak s nastavením samotného fondu a jeho fungování, ale i se správným nastavením spolupráce se třetími stranami - obhospodařovatelem, administrátorem a dalšími zúčastněnými osobami. Námi realizované transakce zahrnují fondy s konzervativní investiční strategií, ale i fondy specializované a netradiční - zaměřené na historická auta, energetiku, drahé kovy či nemovitosti, využívající algoritmické obchodování či podporující rozvoj blockchainových technologií. Mezi fondy, kterým jsme poskytli asistenci, patří i LitFin SICAV a.s., jehož unikátní investiční strategie je zacílena na podporu práv spotřebitelů a financování soudních sporů.

10 let spolupráce na dluhopisovém financování s WOOD & Company

Společně s naším klientem WOOD & Company se již 10 let specializujeme na dluhopisové financování. Společně jsme za tuto dobu realizovali více než 30 projektů s celkovou upsanou hodnotou přes 5,5 miliardy Kč. Do portfolia vydaných dluhopisů patří emise privátní i s prospektem, krátkodobé i dlouhodobé. Díky tomu jsme umožnili prověřeným emitentům financovat zajímavé projekty a současně investorům nabídnout zajímavý výnos a přiměřenou míru rizika. WOOD & Company je přední obchodník s cennými papíry s primárním zaměřením na oblast střední a východní Evropy.

Příprava dluhopisového programu pro finanční instituce

Pomáhali jsme finančním institucím různých druhů s přípravou dluhopisového programu a prospektu. Následně jsme poskytovali právní pomoc při vytváření jednotlivých emisí dluhopisů. Dluhopisy byly vydávány investičními společnostmi a fondy, v rámci pojišťovacích skupin či na úrovni obchodníků s cennými papíry. Pracujeme v kooperaci s konkrétní finanční institucí i s jejími poradci tak, aby celý proces probíhal hladce a rychle.

Náš tým pro Compliance a AML

JUDr. David Kuboň

JUDr. David Kuboň

Řídící partner

Mgr. Vojtěch Láska, LL.M.

Mgr. Vojtěch Láska, LL.M.

Zakládající partner

Mgr. Veronika Civínová

Mgr. Veronika Civínová

Vedoucí advokátka

Portu – DIP

Portu, jednu z největších českých investičních platforem, jsme provázeli celým legislativním procesem přijímání úpravy DIP a následně jsme společně v rekordním čase nastavili potřebné procesy a připravili veškeré smluvní dokumenty. Portu se tak stalo jedním z vůbec...

Související články

Kryptoměny: 5 situací, kdy musíte mít licenci ČNB

Kryptoměny: 5 situací, kdy musíte mít licenci ČNB

Česká národní banka se staví ke kryptoměnám (zatím) poměrně liberálně. Bitcoin ani podobné měny fungující na blockchainové technologii nevnímá jako peníze, ale spíše coby zboží. Záleží pak na konkrétním obchodním modelu, jestli bude nutné projít licenčním řízením, nebo ne. Kdy je tedy potřeba ČNB oslovit?

Kontakt pro Compliance a AML

Napište nám