§ 15 ZISIF

Zajišťujeme expertní právní poradenství pro fondy podle § 15 ZISIF v souladu se všemi regulacemi. Poskytujeme praktická řešení na míru vašim potřebám.

Kontaktujte násVíce informací

Co to je?

Alternativní fond podle § 15 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech (zkráceně ZISIF) je právně definován jako správa majetku srovnatelná s obhospodařováním – zjednodušeně jde o typ investičního vehiklu, který je jednoduchý na založení a jehož prostřednictvím správcovská společnost hromadně spravuje svěřené prostředky klientů. Nejedná se o licencovaný investiční fond a takové označení je v souvislosti s alternativním fondem zakázáno používat.

Pro koho, v čem mi to pomůže a proč to mám chtít?

Fond je určen pro správu majetku nepřesahujícího 100 milionů EUR. Investory mohou být tzv. friends and family (maximálně 20 retailových investorů) a dále pouze kvalifikovaní investoři schopní investovat ekvivalent 125 000 EUR a více. Jedná se o vhodnou cestu, jak začít spravovat majetek klientů s minimálními náklady na provoz a v případě úspěšného fungování můžete časem přejít na licencovaný [prolink na stránku o investičním fondu].  

Jaký servis v této oblasti poskytujete?

Vzhledem k tomu, že alternativní fondy nejsou zákonem téměř vůbec regulované, je nutné s investory uzavřít robustní smlouvu, která bude upravovat kompletní fungování fondu včetně mechanismů oceňování, výplaty výnosů nebo možností výstupu investorů. Takovou dokumentaci vám připravíme na míru, základem je smlouva o správě investice a její přílohy (obchodní podmínky, investiční strategie, sazebník poplatků, sdělení klíčových informací, AML dotazník) v souladu s aktuální regulatorní best practice a příslušnými stanovisky České národní banky. Tento typ fondu v není určen k veřejné distribuci, ale rádi zkontrolujeme webové stránky fondu, aby na nich nezaznívaly nepravdivé a zavádějící informace pro investory.

Jak to bude probíhat?

Při úvodní konzultaci společně zjistíme, zda je alternativní fond pro vás vhodnou cestou a následně dle vašich požadavků připravíme návrh správcovské smlouvy, kterou společně upravíme tak, aby byl fond připraven k zahájení činnosti. Pomůžeme vám se správným zněním investiční strategie a po její finalizaci zařídíme registraci u České národní banky a zápis do seznamu správců.

Co od vás budeme potřebovat?

Konkrétní představu o nastavení fungování fondu – detaily s vámi rádi probereme, ale jedná se z velké části o byznysové záležitosti jako poplatková struktura, vyplácení výnosů, frekvence a způsob oceňování. Dále bude třeba určit hlavní znaky investiční strategie, tedy jak a do jakých aktiv budete investovat, zda budete používat pákový efekt nebo jaký zamýšlíte investiční horizont? Měli byste mít i dopředu rozmyšleno, kdo budou vaši investoři a koho oslovíte s nabídkou správy majetku?

Jak dlouho to bude trvat?

Příprava alternativního fondu trvá v řádu několika týdnů, samotná registrace u ČNB následně pár pracovních dní.

Referenční projekty

Získání licence samosprávného investičního fondu

Podíleli jsme se na vzniku jednoho z prvních samosprávných investičních fondů, WOOD & Company, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. Fond je od začátku oprávněn přesáhnout rozhodný limit, bylo tedy potřebné zajistit robustnější personální a organizační kapacity. Fond má v současné době ve správě více než 1 miliardu EUR.

Rozšíření licence investiční společnosti

Pravidelně pomáháme investičním společnostem rozšířit své služby. Máme zkušenosti s rozšířením licence o oblast investičních služeb (např. možnost poskytovat individuální portfolio management, ale i další služby). Pracovali jsme na získání povolení k možnosti přesáhnout rozhodný limit, kdy se investiční společnost stává tzv. nadlimitní, velkou. Při práci na těchto projektech využíváme praktické zkušenosti se správným nastavením fungování společnosti, ale také např. s AML a reportingem. Komunikujeme s jednotlivými pracovníky a týmy tak, aby byla celá společnost na nové služby včas a řádně připravena.

Získání licence investiční společnosti

Máme zkušenosti se získáním licence investiční společnosti. Obvykle začínáme se získáním licence podlimitní (tj. menší) investiční společnosti, kterou je posléze možné rozšiřovat. Zaměřujeme se na správné vnitřní nastavení včetně IT a outsourcingu. Využíváme letitých zkušeností nejen s licenčními řízeními, ale také s compliance. Snažíme se o funkční a zároveň efektivní nastavení, které bude společnosti poskytovat velký prostor k dalšímu růstu.

Příprava nesamosprávného fondu

V řadě případů jsme poskytli právní poradenství při přípravě nesamosprávného fondu, typicky ve formě SICAV. V rámci našich právních porad pomáháme jednak s nastavením samotného fondu a jeho fungování, ale i se správným nastavením spolupráce se třetími stranami - obhospodařovatelem, administrátorem a dalšími zúčastněnými osobami. Námi realizované transakce zahrnují fondy s konzervativní investiční strategií, ale i fondy specializované a netradiční - zaměřené na historická auta, energetiku, drahé kovy či nemovitosti, využívající algoritmické obchodování či podporující rozvoj blockchainových technologií. Mezi fondy, kterým jsme poskytli asistenci, patří i LitFin SICAV a.s., jehož unikátní investiční strategie je zacílena na podporu práv spotřebitelů a financování soudních sporů.

První transformace fondu podle § 15 ZISIF na licencovaný samosprávný investiční fond

Poskytovali jsme právní pomoc při historicky první transformaci minifondu podle § 15 ZISIF na regulovaný samosprávný investiční fond. Tomáš Provazník a Jan Zuska, zakladatelé společnosti Evermore Capital Management, a.s., doplňují: "Po předchozích dobrých zkušenostech pro nás byl tým KLB Legal jasnou volbou. Jsme skutečně velmi rádi, že se nám jako prvním společně podařilo dokončit transformaci z minifondu dle §15 ZISIF na fond kvalifikovaných investorů (SICAV)."

Náš tým pro § 15 ZISIF

JUDr. David Kuboň

JUDr. David Kuboň

Řídící partner

Mgr. Vojtěch Láska, LL.M.

Mgr. Vojtěch Láska, LL.M.

Zakládající partner

Mgr. Veronika Civínová

Mgr. Veronika Civínová

Vedoucí advokátka

Související články

Schválení novely § 15 ZISIF se blíží, co přinese?

Schválení novely § 15 ZISIF se blíží, co přinese?

Prvního července 2024 vstoupí v účinnost novela ZISIF[1], která s sebou přináší mimo jiné novelizaci známého paragrafu 15[2]. Jaké změny minifondy čekají a o jak zásadní zpřísnění regulace ve skutečnosti jde? Odpovědi přinášíme v tomto článku....

Upřesnění povinností správců podle § 15 ZISIF

Upřesnění povinností správců podle § 15 ZISIF

Česká národní banka na začátku ledna adresovala osobám uvedeným v § 15 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech („ZISIF“), kterým vznikla povinnost nechat se zapsat do seznamu, preventivní dokument s názvem Upozornění na časté nedostatky při výkonu činnosti. Co z něj pro správce podle § 15 ZISIF plyne?

Kontakt pro § 15 ZISIF

Napište nám