Domů 5 Právní obory 5 Kapitálový trh 5 Blockchain a krypto 5 Burzy a poskytovatelé služeb

Burzy a poskytovatelé služeb

V oblasti kryptoaktiv radíme pravidelně několik let. MiCA z velké části kopíruje pravidla směrnice MiFID, které se věnujeme od roku 2004. Optimalizujeme a rozvineme vaše podnikání a pomůžeme vám vstoupit do nové éry digitální ekonomiky.

Kontaktujte násVíce informací

Kryptoměnové burzy

Kryptoměnové burzy, stejně jako kryptoaktiva obecně, si získaly v posledních letech ve finančním světě značný věhlas. Tím si kryptoměny vysloužily regulatorní pozdrav od Evropské unie v podobě nařízení MiCA (Markets in Crypto-Assets), které je založeno na Smlouvě o fungování Evropské unie (SFEU). Kromě regulace kryptoměnových produktů věnuje MiCA značnou pozornost i způsobům poskytování služeb v oblasti kryptoaktiv – ať už se jedná o kryptoburzy nebo poskytování jiných služeb klientům.

Poskytovatelé kryptoaktiv

Pokud poskytujete nebo chcete poskytovat služby v oblasti kryptoaktiv, doporučujeme začít s přípravou na nařízení MiCA.

Nařízení se bude aplikovat od poloviny roku 2024, přičemž nedává poskytovatelům finančních služeb mnoho času na úpravu vnitřních poměrů. Včasnou přípravu můžete využít také pro postupné vylepšení vašich byznysových procesů.

Spolupráce s KLB Legal

Dlouhodobě se zaměřujeme na oblast kryptoaktiv a sledujeme postupný vývoj MiCA a prováděcích předpisů. Zároveň víme, co očekávat od licenčních řízení u České národní banky a známe vnitřní život regulovaných entit.

Naším cílem je poskytnout vám efektivní poradenství a co nejlepší nastavení vnitřních procesů v souladu s MiCA.

Na úvodní konzultaci zdarma probereme detailně vaše plány a navrhneme další postup včetně časového harmonogramu a konkrétní cenové nabídky. Seznámíme vás se členy realizačního týmu, popíšeme jednotlivé kroky a rádi zodpovíme případné otázky.

Pokud se domluvíme na spolupráci, zpracujeme potřebné podklady a zastoupíme vás v řízení před ČNB. Poskytneme vám i vašemu týmu individuální poradenství, školení a předáme zkušenosti třeba s praktickým fungováním reportingu.

Co budete potřebovat

Sepište zejména své byznysové postupy a cíle. Dále je nutné dostatečné personální zabezpečení — minimálně 2 vedoucí osoby pro každý byznysový cíl. Předpokládá se také dostatečný kapitál, jehož výše se odvíjí podle vámi poskytovaných služeb.

Doba trvání

Doba licenčních řízení u České národní banky je těžko odhadnutelná, standardně se jedná o minimálně 12 měsíců.

Referenční projekty

Vytvoření hodlerského fondu

Pomáhali jsme vytvořit fond podporující hodlery a zaměřený na eliminaci souvisejících rizik. Součástí transakce byl výběr vhodného nastavení včetně jurisdikce.

Emise tokenů

Pomáháme se strukturováním a přípravou emisí tokenů. Pojímáme celý proces komplexně, včetně regulatorního nastavení, AML a ochrany práv investorů. Spolupracovali jsme například s Veroblock a.s., která je emitentem tokenu zaměřeného na nemovitosti.

Příprava nesamosprávného fondu

V řadě případů jsme poskytli právní poradenství při přípravě nesamosprávného fondu, typicky ve formě SICAV. V rámci našich právních porad pomáháme jednak s nastavením samotného fondu a jeho fungování, ale i se správným nastavením spolupráce se třetími stranami - obhospodařovatelem, administrátorem a dalšími zúčastněnými osobami. Námi realizované transakce zahrnují fondy s konzervativní investiční strategií, ale i fondy specializované a netradiční - zaměřené na historická auta, energetiku, drahé kovy či nemovitosti, využívající algoritmické obchodování či podporující rozvoj blockchainových technologií. Mezi fondy, kterým jsme poskytli asistenci, patří i LitFin SICAV a.s., jehož unikátní investiční strategie je zacílena na podporu práv spotřebitelů a financování soudních sporů.

Investiční certifikáty pro kvalifikované investory zaměřené na blockchain

Poskytovali jsme právní poradenství manažerovi emise (finanční instituci) při vydání investičních certifikátů, které umožňují tradičním kvalifikovaným investorům podílet se mezinárodních blockchainových projektech.

Příprava dluhopisového programu pro finanční instituce

Pomáhali jsme finančním institucím různých druhů s přípravou dluhopisového programu a prospektu. Následně jsme poskytovali právní pomoc při vytváření jednotlivých emisí dluhopisů. Dluhopisy byly vydávány investičními společnostmi a fondy, v rámci pojišťovacích skupin či na úrovni obchodníků s cennými papíry. Pracujeme v kooperaci s konkrétní finanční institucí i s jejími poradci tak, aby celý proces probíhal hladce a rychle.

Přeměna a žádost o licenci obchodníka s cennými papíry

Poskytovali jsme kompletní právní pomoc při odštěpení významné části stávajícího obchodníka s cennými papíry do samostatné entity a zajištění její vlastní licence. Součástí projektu byla jak část korporátní, tak část licenční včetně zastupování před Českou národní bankou. Poskytované poradenství zahrnovalo také nastavení outsourcingu v rámci skupiny regulovaných entit a asistenci jednotlivým interním týmům s nastavením správných postupů.

Náš tým pro Burzy a poskytovatelé služeb

JUDr. David Kuboň

JUDr. David Kuboň

Řídící partner

Mgr. Vojtěch Láska, LL.M.

Mgr. Vojtěch Láska, LL.M.

Zakládající partner

Mgr. Veronika Civínová

Mgr. Veronika Civínová

Vedoucí advokátka

Související články

Trh START a role právních poradců

Trh START a role právních poradců

V současné době již nejsou na burze pouze velké korporace, ale vstupují na ní i společnosti menší a střední označované jako SME = small and medium enterprises. Jaké možnosti v tomto směru nabízí Burza cenných papírů Praha shrnuje tento článek.

Kontakt pro Burzy a poskytovatelé služeb

Napište nám