Other injury to health

Domů 5 Štítek: Odškodnění úrazů Jiná újma na zdraví Vymůžeme pro vás finanční náhradu i v případech jiných poškození zdraví. Zaměřujeme se na sportovní úrazy, úrazy ve školských zařízeních či zranění vzniklá na zájezdu organizovaném cestovní kanceláří....

Medical malpractice

Domů 5 Štítek: Odškodnění úrazů Pochybení lékaře Již více než 10 let pomáháme poškozeným, kteří utrpěli újmu na zdraví či zesnuli v důsledku pochybení zdravotnického zařízení, lékaře či zdravotnického pracovníka při poskytování zdravotní péče. Kontaktujte násVíce...

Traffic accident

Domů 5 Štítek: Odškodnění úrazů Dopravní nehoda Získáme pro vás spravedlivé finanční odškodnění, pokud jste se vy nebo vaši blízcí stali obětí dopravní nehody. Odměnu za své služby si musíme vybojovat – pracujeme na principu „žádná výhra, žádná...

Work injury

Domů 5 Štítek: Odškodnění úrazů Pracovní úraz Přes 10 let podporujeme zaměstnance zraněné při práci bez vlastního zavinění, včetně případů s tragickým koncem. Jelikož zaměstnavatelé jsou často právně zastoupeni, je klíčové, aby i zaměstnanci využívali služeb...

Injury compensation

Injury compensation Máme specializovaný tým připravený zajistit vám náhradu škody na zdraví. V oblasti spravedlivého odškodnění působíme již více než 10 let. Během této doby jsme zastupovali více než 550 klientů a vyjednali pro ně odškodnění ve výši přes 760 milionů...