Work injury

Přes 10 let podporujeme zaměstnance zraněné při práci bez vlastního zavinění, včetně případů s tragickým koncem. Jelikož zaměstnavatelé jsou často právně zastoupeni, je klíčové, aby i zaměstnanci využívali služeb specializovaných advokátů pro dosažení maximálního odškodnění. Naším cílem je rychle získat pro klienty maximální odškodnění od zaměstnavatelů a pojistitelů za utrpěná zranění.

Kontaktujte násVíce informací

Komu pomáháme

Zastupujeme poškozené zaměstnance, kterým byla v důsledku pracovního úrazu způsobena újma na zdraví či smrt osoby blízké. Je-li vůči další fyzické či právnické osobě, která zavinila váš úraz, vedeno trestní řízení, zastoupíme vás rovněž před orgány činnými v trestním řízení.

Klientům pomáháme i v případě, utrpěli-li újmu na zdraví či smrt v důsledku dopravní nehody, k níž došlo v pracovní době při výkonu práce.

V této souvislosti jsme založili projekt odškodnění pracovních úrazů.

Spolupracujeme také na projektu Kompenzo, který nabízí získání spravedlivého odškodnění včetně možnosti vyplacení části peněz předem.

Úraz s přeshraničním prvkem

Vzhledem k členství v prestižní Panevropské organizaci právníků a spolupráci s řadou významných advokátních kanceláří napříč Evropou a USA jsme zajistíme účinnou pomoc tuzemským občanům, kteří utrpěli úraz v rámci zaměstnání u zahraničního zaměstnavatele. Současně jsme jsme připraveni pomoci cizincům, u nichž došlo k pracovnímu úrazu u tuzemského zaměstnavatele.

Co pro vás vymůžeme

Poškozený, jemuž byla následkem pracovního úrazu způsobena újma na zdraví, má nárok po zaměstnavateli a jeho pojistiteli požadovat poměrně vysoké odškodnění za bolestné, ušlý výdělek, trvalé následky či další náhrady uvedené v zákoníku práce.

Dojde-li v důsledku úrazu k úmrtí, vymáháme pro osoby blízké odškodnění duševních útrap, náklady pohřbu či pozůstalostní rentu.

Proč právě my

Vzhledem k naší dlouholeté specializaci se profesionálně a co nejrychleji postaráme o získání vašeho nejvyššího odškodnění. Nic nám předem nehradíte. Klienty zastupujeme na základě podílové odměny v případě úspěchu ve věci, kdy si nárokujeme smluvená procenta pouze v případě, že pro vás odškodnění vymůžeme.

Náš přístup ke klientům je vždy osobní a každému případu se věnujeme s maximální péčí.

Spolupracujeme se znalci z oboru zdravotnictví, kteří vám ohodnotí újmu na zdraví, tedy bolestné a ztížení společenského uplatnění.

Referenční projekty

No references found in this category.

Náš tým pro Work injury

Související články

No Results Found

The page you requested could not be found. Try refining your search, or use the navigation above to locate the post.

Kontakt pro Work injury

Napište nám